Новини
ВАЖНО ОБЯВЛЕНИЕ!
18.04.2019

 

 В А Ж Н О ! ! !

 

    О   Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е 

 

Във връзка с недопускането на струпване на големи групи хора и  подобряване качеството при обслужването на гражданите, Ръководството на Държавна агенция за българите в чужбина уведомява кандидатите - заявители за удостоверение за български произход за следното:

  1. 1. Заявителите подават документи за удостоверение за български произход на  административното гише на Агенцията ипо Консулски път/препоръчителен вариант, с оглед спестяване на време и транспортни разходи на заявителите/
  2. 2.Приемат се документите на гише на заявители,регистрирани в електронната система на ДАБЧ за съответния ден и документите на приетите студенти по ПМС 103 от българските общности в чужбина.
  3. 3. Документите, доказващи български произход, се приемат в копие и оригинал, като оригиналните документи се задържат до издаването на удостоверение за български произход.

4 Удостоверенията на студентите, лица работещи по трудов договор в български фирми, деца посещаващи детски градини и учебни заведения, се издават в рамките на един календарен месец, считано от датата на подаването на заявлението и ще се получават на гише, в рамките на определеното работно време.

ДАБЧ уведомява, че са взети всички мерки по отношение  констатирането и отстраняването на техническите проблеми с електронната система за записване на Агенцията.

Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта