Функции и административни услуги

Изпълнителната агенция за българите в чужбина (ИАБЧ) е юридическо лице - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерския съвет на Република България, призвана да координира провеждането на държавната политика по отношение на българите, живеещи извън територията на Република България.

Основните направления на дейност са:

  1. подкрепа на българските общности в чужбина с цел съхраняване и разпространение на родната култура, език, традиции и самосъзнание сред българите по света;
  2. установяване на българския произход на чужди граждани, кандидатстващи за българско гражданство, и/или за продължително/постоянно пребиваване в Република България.

Хартата на клиента

АНКЕТНА КАРТА

за изследване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предоставяни от Изпълнителната агенция за българите в чужбина

 

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предоставяни от Изпълнителна агенция за българите в чужбина през 2020 г.

Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта