Обяви / Кариери

Обявление за конкурс за назначаване на държавен служител в дирекция „Финансово-стопански дейности и административно-правно обслужване“ – 1 щатна бройка.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

Временно се преустановява провежданата конкурсна процедура по смисъла на Закона за държавния служител, в съответствие с разпоредбата на чл.  13,ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавен служител а в Държавна агенция забългарите в чужбина

Обявление за конкурс за назначаване на държавен служител в дирекция „Български общности и информационна дейност“ – 1 щатна бройка.

 

 

 

 

Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта