Новини
Среща на председателя на ДАБЧ с ръководството на Асоциацията на българските учители в чужбина
25.07.2018

На 25 юли т.г. в агенцията се състоя среща на председателя на ДАБЧ, г-н Петър Харалампиев с ръковоството на АБУЧ, в лицето на г-жа Ирина Владикова, председател, г-жа Снежина Мечева, говорител, г-жа Петя Цанева, зам.-председател и др.

Срещата премина в обсъждане на широк кръг от въпроси, свързани с плановете и дейностите на организацията и взаимодействието с агенцията.

Асоциацията на българските учители в чужбина е завоевание на гражданското общество. Тя е най-представителната структура на българските учители в чужбина.

През годините АБУЧ се разви като център за диалог и сътрудничества, като фактор за разгръщане на позитивни практики и нова комуникативност в българските общности по света.

Креативност, инициативност, компетентност и последователност отличават организацията в контактите и с предствители на държавната администрация.

На провежданите срещи на българските учители по света, организирани от асоциацията, се споделят идеи и проблеми, очертават се хоризонтите на диалога и новите взамодействия.

АБУЧ е търсен и желан партньор на МОН при разискване на нови моменти и дейности при обучението по роден език и култура по света.

Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта