ЧЕТВЪРТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ „ТРАДИЦИИ, БАГРИ, КРАСОТА ПРЕЗ ОЧИТЕ НА НАШИТЕ ДЕЦА”
01.03.2022



Дата: 04. 06. 2022 год.

Час: 11.30 ч.

Място:   Регионален етнографски музей на открито „ Етър“

Организатор на фестивала: Фестивалът се организира от ДГ „МИКИ МАУС“- ГАБРОВО

Партньори: РЕМО „ ЕТЪР“

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА                                  

СДРУЖЕНИЕ  ИМКА - ГАБРОВО   

 

Цели:

Фестивалът има за цел да популяризира материалното и духовно наследство на българския фолклор и занаяти сред децата. Ще  утвърди добри практики в използване богатството на националните традиции и култура за възпитанието на българските деца. Ще формира интерес у децата към  старинните български занаяти.

Фестивалът има конкурсен характер и включва следните събития:

  1. Конкурс за детска рисунка: „Традиции, багри, красота в старите български къщи“.
  2. Конкурс за народни танци за деца от предучилищна възраст.

Съпътстващи събития без конкурсен характер:

  1. Ателие на открито „Дюлгерство“ /демонстрация и практика за изработка и украса на възрожденска къща/.
  2. Педагогически форум “ Традиции и настояще” - презентации и демонстрации на съвременни педагогически практики за възпитаване на любов към българското фолклорно наследство.

 

РЕГЛАМЕНТ  НА  ФЕСТИВАЛА

 

Конкурс за детска рисунка: „Традиции, багри, красота в старите български  къщи“

 

Право на участие: деца от 4 до 8 години

Краен срок за получаване на творбите: 16.05.2022 г.

Адрес: 5300  Габрово;  бул.  „Могильов“  74;  ДГ „Мики Маус“ (за конкурса)

              e-mail: mikimaus_fest@abv.bg

Творбите трябва да са във формат А4 или А3, надписани на гърба: трите имена на детето, възраст и детско или учебно заведение. Могат да се използват всички видове графичен материал, бои, разнообразни техники.

Творбите ще бъдат оценявани от тричленно национално представено жури с председател проф. дпн Пламен Легкоступ.

 

Ще бъдат присъдени следните награди:

 

Специална награда на РЕМО „ Етър”- плакет и грамота

Специална награда на ДГ „ Мики Маус“- плакет и грамота

 

За участници от България:

1 награда- плакет и грамота

2 награда- плакет и грамота

3 награда – плакет и грамота

 

За участници от българските училища в чужбина:

1 награда- плакет и грамота

2 награда- плакет и грамота

3 награда – плакет и грамота

 

Награди на Държавната агенция за българите в чужбина

 

Поощрителни награди – Участие в изложба на територията на РЕМО „Етър“ и грамота.

 

Наградените участници ще получат покани и творбите им ще бъдат публикувани на страницата на фестивала и експонирани в изложба в РЕМО Етър. Награждаването ще е на 04.06.2022 г. в РЕМО „Етър“.

 

Конкурс за народни танци за деца от предучилищна възраст

 

В конкурса могат да участват състави за народни танци, осъществяващи дейността си в образователни институции за деца от предучилищна възраст. Заявки за  участие се приемат до 16.05.2022 г. на e-mail: mikimaus_fest@abv.bg.                                              Приложение 1/   Заявка- конкурс за народни танци/

Танцовите състави ще бъдат оценявани от тричленно национално жури от изявени хореографи с председател г- н Георги Радев

 

Ще бъдат присъдени следните награди:

 

Специална награда на Община Габрово- плакет и грамота

 

1 награда – плакет и грамота

2 награда – плакет и грамота

3 награда – плакет и грамота

 

Ателие на открито: “ Дюлгерство“ - демонстрация и практики за изработка и украса на макет на възрожденска къща

 

Желаещите да участват е необходимо да подадат  заявка по образец / Заявка за участие в ателие- Приложение 2 / до 16.05.2022 г. на e-mail: mikimaus_fest@abv.bg Заявилите участие ще получат обратна връзка с информация за организацията на това събитие.

 

Форум „ Традиции и настояще” - /няма конкурсен характер/

Презентации и споделяне на съвременни педагогически практики за възпитание в любов към българското фолклорно наследство

 

Право на участие: Педагози в детски заведения и учители в България и българските училища в чужбина. Материалите се изпращат по електронна път. Форумът няма академичен характер /не се присъждат квалификационни кредити/.  Допускат се всички форми на споделяне в рамките на 5 – 7 минути.

Срок за изпращане на материалите:  16.05.2022 г.

Адрес: 

e-mail: mikimaus_fest@abv.bg

Участниците ще получат грамота и материалите от форума на електронен носител.

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  1. Не се заплаща такса участие;
  2. Само участници във Фестивала не заплащат входна такса за РЕМО „ Етър“; придружителите заплащат такава;
  3. Всички дейности ще бъдат заснети и публикувани на фейсбук страницата на Фестивала;                                
  4. Пътните разходи и командировъчните са за сметка на участниците. При необходимост, организаторите ще окажат съдействие при резервации за нощувка.

За повече информация и въпроси:

Моника Михайлова – Директор на ДГ „ Мики Маус“ GSM / 0889 433804

Борислава Кътева- Йонкова- Координатор  на фестивала „Традиции, багри, красота през очите на нашите деца / GSM 0887 392269

ДГ „ Мики Маус”- гр. Габрово / тел. 066 804005

e-mail: mikimaus_fest@abv.bg

Facebook страница на фестивала: https://www.facebook.com/tradiciibagrikrasota

Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта