Събития
Сподели:
Среща на председателя на Държавна агенция за българите в чужбина проф. Илия Гюдженов с г-н Васил Петков, който ще замине посланик на Република България в Братислава
25.01.2021

На 25.01.2021 г. в Държавна агенция за българите в чужбина се състоя среща на председателя проф. Илия Гюдженов с г-н Васил Петков, който предстои да замине в Братислава като посланик на Република България в Словакия.

Разисквани бяха някои особености в развитието на българската общност. Очертани бяха посоки за издигане нивото на взаимодействия в общността.

Структурите на сънародниците имат известни проблеми с комуникацията и сътрудничеството.

Българският културен институт може да има ключова роля при контактите между хората. На срещи-разговори там мотат да бъдат представени сънародници, които успешно са се реализирали в Словакия.

Българското училище в Братислава има особен статут. Известен е престижът му в Словакия.

Училището поддържа разнообразни форми на извънкласна дейност: кръжоци „драматургия”, „млад журналист”, „детство творчество”, „народни песни и танци”.

В разговора бяха изложени варианти за взаимодействие между българските училища в Братислава и Прага: разменено гостуване с изнасяне на културни програми и представяне на кръжоци/дейности.

Общо бе разбирането, че по-активното участие на сънародниците в инициативите би способствало за развитието на контактите и за изграждане на консолидирана българска общност.

В състоялия се разговор участва държавният експерт Димитър Карарусинов 

Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта