Регистър на организациите на
българи по смисъла на ЗБЖИРБ
Документи
12.02.2010
ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ (съставен на основание формуляр за окончателни резултати от конкурса на кандидатите за длъжността „младши експерт”, обявен със Заповед № 46 от 26.11.2009 г., обявява се класирането от първо до трето място).

ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ (съставен на основание формуляр за окончателни резултати от конкурса на кандидатите за длъжността „младши експерт”, обявен със Заповед № 45 от 26.11.2009 г., обявява се класирането от първо до трето място).

СЪБИТИЯ
Текущи събития
Предстоящи събития
Не са намерени събития
ЗА МЕДИИТЕ
Съобщения
Не са намерени материали в Съобщения за медии
Още съобщения
© 1998-2018 Aba.government.bg. Всички права запазени.