Обяви / Кариери

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА за длъжността „главен юрисконсулт“ – 1 (една) щатна бройка в дирекция „Финансово-стапански дйности и административно-правно обслужване“ в Държавна агенция за българите в чужбина.

Формуляр за окончателните резултати на кандидатите за заемане на длъжността младши ЕКСПЕРТ в Дирекция  „Български общности и информационна дейност“ в Държавна агенция за българите в чужбина

Протокол №3 за определяне на резултатите от теста на кандидатите за заемане на длъжността младши експерт в дирекция „Български общности и информационна дейност“ в  Държавна агенция за българите в чужбина.

Обявление за конкурс за назначаване на държавен служител в дирекция „Финансово-стопански дейности и административно-правно обслужване“ – 1 щатна бройка.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

Временно се преустановява провежданата конкурсна процедура по смисъла на Закона за държавния служител, в съответствие с разпоредбата на чл.  13,ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавен служител а в Държавна агенция забългарите в чужбина

Обявление за конкурс за назначаване на държавен служител в дирекция „Български общности и информационна дейност“ – 1 щатна бройка.

Oбявява конкурс за назначаване на държавен служител в  дирекция „Финансово-стопански дейности и административно-правно обслужване“ – 1 щатна бройка.

ПРОТОКОЛ № 1 ЗА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

 

 

Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта