История

История

АГЕНЦИЯТА ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА е създадена с Постановление № 180 от 1.Х. 1992 г. на Министерския съвет на Република България, в качеството на държавен орган, реализиращ политиката на страната по отношение на българите, живеещи извън страната.

С Постановление № 250 на Министерския Съвет от 10 декември 1992 г. се утвърждава Правилника за устройството и дейността на Агенцията за българите в чужбина, като се определя общата численост на персонала на Агенцията за българите в чужбина - 22 щатни бройки, включително един заместник-председател и един главен секретар, считано от 1 януари 1994 г.

С Постановлението на Министерски съвет № 33 от 22 февруари 1999 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерския съвет, Агенцията за българите в чужбина е дефинирана като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерския съвет на Република България.

От 21 февруари 2000 г. с Постановление № 19 на МС Агенцията за българите в чужбина получава статут на ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, като орган към Министерския съвет на Република България за осъществяване политиката на държавата спрямо българите и техните общности по света и координиране на дейността на другите държавни органи, компетентни в областта. Приема се Устройствен правилник на ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА (ДАБЧ), чиято дейност се ръководи и представлява от председател, определен от Министерския съвет.

Ръководители на Агенцията от основаването й до днес са били последователно:

 • Георги Данаилов - председател (1993-1995)
 • Гиньо Ганев - председател (1995-1997)
 • Проф. д-р Вера Мутафчиева - председател (1997-1998)
 • Доц. д-р Пламен Павлов - председател (1998-2002)
 • Антон Пиралков - председател (2002-2004)
 • Деница Христова - председател (2004-2007)
 • Райна Манджукова  - председател (2009 - 2010)
 • Росен Иванов - председател (2010 - 2013)
 • Йордан Янев - и. д. председател(2013 – 2015)
 • Борис Вангелов - председател (2015 - 2017) 
 • Петър Харалампиев - председател (2017 - 2018)
 • Димитър Владимиров - и. д. председател (2018-2020)
 • Проф. д-р Илия Гюдженов - председател (2020 – 2021)
 • Тодор Ванчев - председател (2021-2022)
 • Райна Манджукова  - изпълнителен директор
Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта