Издателска политика на ИАБЧ

Издателска програма на Изпълнителна агенция за българите в чужбина

 1. Издателски продукти

 

 1. Сборници
 2. Детска литература
 3. Научна литература
 4. Художествена литература
 5. Дискове
 6. Друг тип медиа

Програмата поставя специален фокус върху популяризиране  на български автори, живеещи в чужбина, книги по теми, свързани с историческите общности, етнографски проучвания за традициите и живота на нашите сънародници по света  и всичко, което е възможно да бъде полезно за българите, живеещи в чужбина. Подборът на заглавията се извършва много внимателно.  Публикуваме книги, които не просто харесваме, а такива, които наистина са важни и приоритет в популяризирането на българската култура и традиции, творчество на български автори с научна или художествена стойност, детска литература, сборници и други. 

 

 1. Издателска политика

 

 1. ИАБЧ реализира само отпечатването на тиража.
 2. Авторът може да предложи предпочитана печатница, но окончателният избор принадлежи на ИАБЧ.
 3. Изданията на ИАБЧ се разпространяват безплатно.
 4. Авторът не получава авторски хонорар.
 5. Авторът получава авторски бройки съгласно Закона за авторското право и сродните му права.
 6. Участието в Издателската програма е еднократно. При желание на автора за допълнителен тираж е необходимо да кандидатства отново.

 

 

 1. Заявката за участие се подава в агенцията на адрес: бул. Дондуков 2 А, етаж 5 или по електронната поща на институцията: izdatel@aba.government.bg

 

 1. Комплектът за кандидатстване включва:
  • Заявка за участие по образец
  • Творческа автобиография. При липса на други издавани книги, приложете кратки автобиографични данни с информация за държавата в която живеете и вашата дейност там. Ако имате предишни публикации, отзиви, награди, моля, да бъдат споменати.
  • Декларация, попълнена собственоръчно от автора на произведението, че книгата е написана от него. При наличие на повече от един автор /примерно сборник с научни доклади/ се представят лично подписани декларации за това, че всеки един от участниците дава съгласие безвъзмездно текстът му да бъде публикуван в научен сборник, предложен от даден колектив, ако предложението бъде одобрено да влезе в издателската програма на агенцията.
  • При наличие на изображения /фотографски или рисунки към текста/, е необходимо съгласие от негова страна за ползването им в съответната книга.
  • Кратко описание на книгата рамките на не повече от една страница или страница и половина, включващо: жанр на предложената книга (съвременна проза, поезия, криминален, фантастика, исторически роман, любовен роман, биография, специализирана литература, детска литература, друг).
  • Контактна информация за връзка при одобрението и включването в Издателската програма на Изпълнителна агенция за българите в чужбина

 

 1. Заявки се приемат ежегодно до 31 юли включително.

 

 1. Одобрените кандидати се уведомяват на e-mail не по-късно от две седмици след крайния срок за получаване на заявки. Списък с одобрените заглавия се публикува на сайта на ИАБЧ.

 

 1. До края на месец септември одобрените кандидати е необходимо да представят в ИАБЧ произведението си в готов формат за отпечатване, след което се предприемат стъпки за сключване на издателски договор с институцията.

 

Формуляр за участие в издателската програма на ИАБЧ ТУК.

Декларация за притежание на авторско право ТУК.

 

За връзка с ИАБЧ:

izdatel@aba.government.bg

Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта