Процедура по удостоверяване на български произход на лица, кандидатстващи за виза Д

На вниманието на лицата кандидатстващи за виза Д в дипломатическите представителства на Република България в чужбина на основание български произход. Моля да се запознаете с инструкцията за изпълнение на процедурата по удостоверяване на български произход.

  1. Желаещите да подадат документи за получаване на виза Д се явяват в консулска служба в чужбина за превод и заверка на оригиналните документи, доказващи българският произход, и заверка на Декларация за българско национално самосъзнание по чл. 10, ал.1, т. 5 от Условията за издаване на удостоверение за български произход (списъкът с документи и бланката на декларацията може да бъдат изтеглени от сайта на ИАБЧ; в случай, ако лицето не е наясно с процедурата, консулските служители го запознават с Инструкцията по приложение №2).

  2. Кандидатите за виза Д самостоятелно изпращат пълния комплект документи по пощата или с куриерска служба на адреса на Изпълнителна агенция за българите в чужбина за своя сметка.

  3. Изпълнителна агенция за българите в чужбина приема, регистрира и се произнася за наличието на български произход, като:
  1. При наличието в сайта на ИАБЧ статус за издаване на Удостоверение за български произход, лицето прави скриншот на статуса, който прилага към комплекта документи, необходими за кандидатстване за виза Д, като по този начин показва, че българският му произход е удостоверен и Удостоверението се намира в консулската служба.

  2. При условие, че всички останали документи, доказващи основание на лицето да получи виза Д, са изрядни и на лицето му бъде постановена такава, след пристигане в България същото подава заявление в Дирекция „Миграция“ по процедура за продължително или постоянно пребиваване като в качеството на доказателство, че българският му произход вече е удостоверен от ИАБЧ, предоставя същия скриншот.

  3. Нататък следва работещата вече процедура на взаимодействие, възприета между ИАБЧ и Дирекция „Миграция“
 

 

Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта