Регистър на организациите на
българи по смисъла на ЗБЖИРБ
Информационна и издателска дейност

Дейността на Държавната агенция за българите в чужбина, нейните инициативи и текущи проекти, тържества и позиции по разрешаване на конкретни проблеми, както и най-актуалната информация за събития от живота на българите по света, намират отражение на уеб-сайта www.aba.government.bg Агенцията поддържа разнообразни информационни регистри и база данни за българските културно-просветни организации, църковни общини и училища зад граница, които са предоставени за широко ползване на нейния сайт.

От своето основаване през 1993 г. агенцията е транслатор на информация за българското присъствие по света и чрез своя изискан, получил популярност в цял свят културен продукт – списание „Ек” (с визия и в Интернет от 2000 г. насам). Бидейки посланик на ставащото у нас за сънародниците ни извън страната, „Ек” обглежда и най-ценното – като събития и персоналии в българското присъствие върху планетарната карта и го показва със слово и образ на страниците си. Културният двумесечник от основаването на агенцията до днес е в основата на увеличаващите се през годините многобройни неформални контакти със съотечествениците ни в чужбина. Той се разпространява сред българските общности и техните дружества по света, стига до университети, библиотеки, църковни настоятелства, и персонални адреси. Негов постоянен читател е българската интелигенция зад граница, допринесла за интегрирането на националната ни наука, изкуство и култура в голямото световно семейство.

ДАБЧ издава сборници с детско творчество (есета, разкази, стихове, рисунки), календар-бележници с християнските празници и с рисунки на деца - участници в традиционните конкурси на Агенцията, тематични дискове и др. Организира и подпомага издаването на книги на сънародници от чужбина.

СЪБИТИЯ
Текущи събития
Предстоящи събития
Не са намерени събития
ЗА МЕДИИТЕ
Съобщения
Не са намерени материали в Съобщения за медии
Още съобщения
© 1998-2018 Aba.government.bg. Всички права запазени.