Регистър на организациите на
българи по смисъла на ЗБЖИРБ
Подпомагане процеса на реемиграция

Завръщането в историческата родина на няколко хиляди българи по произход от Украйна, Молдова, Казахстан е един от реалните резултати на грижата на ДАБЧ в тази насока. Дейността ни е съсредоточена в следните направления:

- създаване на нормативна база, улесняваща техния прием, мониторинг, икономическа и социална защита, духовно приобщаване;

- изграждане на инструментариум за осъществяване на интегрирано управление при активното участие на местните власти;

- количествен и качествен анализ на потенциалните реимигранти;

- провеждане на периодични териториални проучвания за възможности за заселване; изучаване практиките на други държави и т. н.

СЪБИТИЯ
Текущи събития
Предстоящи събития
Не са намерени събития
ЗА МЕДИИТЕ
Съобщения
Не са намерени материали в Съобщения за медии
Още съобщения
© 1998-2018 Aba.government.bg. Всички права запазени.