Регистър на организациите на
българи по смисъла на ЗБЖИРБ
Приобщаване на младата квалифицирана българска емиграция

- Поддържаме постоянна връзка със създадените през последното десетилетие студентски и младежки организации в Европа и Северна Америка, изучаваме нагласите им за професионална реализация в родината, стимулираме техния интерес към ставащото „у дома” и готовността им да работят за изграждането на положителен образ на България пред света;

- ДАБЧ е инициатор и съорганизатор на форуми, посветени на професионалната реализация в родината на млади българи, завършили чуждестранни университети – кръгли маси, трудови борси, конференции, дискусии.

- Сред проектите в тази насока са форумът „Кариера в България. Защо не?”, със съорганизатори BACK2BG и „Тук там”, осъществените срещи на български студентски клубове в Германия, САЩ, Канада, Австрия, Франция. Агенцията подпомага тяхната дейност с консултации и конкретна помощ по въпроси, изискващи намесата и на други държавни органи. Проучва и проблема с бизнеспозициите на този ценен човешки потенциал с оглед инвестиционните интереси на страната.

СЪБИТИЯ
Текущи събития
Предстоящи събития
Не са намерени събития
ЗА МЕДИИТЕ
Съобщения
Не са намерени материали в Съобщения за медии
Още съобщения
© 1998-2018 Aba.government.bg. Всички права запазени.