Регистър на организациите на
българи по смисъла на ЗБЖИРБ
Подпомагане на образователната дейност сред подрастващите

- Като координиращ държавен орган агенцията събира и анализира информация и поставя проблемите от образователен характер пред компетентните институции –Министерския съвет, министерствата на външните и на вътрешните работи, на образованието, младежта и науката. Решаването им се търси в контекста на съответните двустранни отношения на България с други държави. Те засягат различния статут на българските училища зад граница, нарушаването на законовите изисквания за изучаване на родния език в някои страни, липсата на материална база, на подходящи преподаватели и др.

- През 2005 г. Държавната агенция за българите в чужбина за пръв път организира среща между българските училища в чужбина и полага началото обединяването на тези образователни огнища с цел подобряване комуникацията между тях и държавните институции в България;

- Агенцията подпомага българските образователни звена в чужбина с научна, справочна, учебна, художествена и детска литература, аудио- и видеоматериали съответните учебни центрове, участва в различни форуми и инициира такива, посветени на образованието на българите зад граница.

- Създадените от институцията и превърнати в ежегодна традиция международни конкурси за деца от българските общности зад граница: литературният конкурс „Стефан Гечев” (учреден през 1995 г.) и конкурсът по изобразително изкуство – „България в моите мечти” (учреден през 2001 г.), със съпътстващите ги изложби, показвани вече и в чужбина, до 2010 г. са привлекли около 5000 участници от всички краища на света.

СЪБИТИЯ
Текущи събития
Не са намерени събития
Предстоящи събития
Не са намерени събития
ЗА МЕДИИТЕ
Съобщения
Не са намерени материали в Съобщения за медии
Още съобщения
© 1998-2017 Aba.government.bg. Всички права запазени.