Регистър на организациите на
българи по смисъла на ЗБЖИРБ
Летен стаж в ДАБЧ

Млади приятели,

През 2012г. Държавната агенция за българите в чужбина ще проведе деветото издание на летния стаж.
Инициативата има за цел да запознае младите хора с работата на държавната администрация, да ги мотивира за професионална реализация в системата на държавната администрация. Предлага информация за инициативите и дейността на организациите на сънародниците ни по света.
В много държави се създадоха студентски сдружения на младите хора. Стажът е нашето предложение към българските студенти, специализанти, които учат в чуждестранни висши училища. В стажа могат да се включат и български студенти, които проявяват интерес към проблемите на миграцията и имиграцията.

Предлагаме:
• Представяне на нормативно-правната уредба и процедурите за получаване на българско гражданство
• Информация и дискусии върху състоянието и развитието на българските общности във фокусни държави в Европейския съюз, Северна и Южна Америка, Балканите, Украйна и Молдова
• Сътрудничество при организиране на инициативи за съхраняването на българската идентичност
• Самостоятелни задачи по проблемите на миграцията и интеграцията
• Сертификат за проведения стаж

Очакваме:
Млади хора, които:
• проявяват интерес към работата на държавната администрация
• изучават политология, международни отношения, икономика, право и др.
• владеят чужди езици
• имат умения в информационните технологии

Условия и документи за кандидатстване
• Кандидатите следва да удостоверят, че са студенти или специализанти в чуждестранен или български университет
• Кандидатите следва да изпратят CV (автобиография) и мотивационно писмо по e-mail, факс или да се представят лично в ДАБЧ.
Краен срок за изпращане: 15 юни
Време на провеждане:
Стажът ще се проведе през месец юли 2012 година.

Контакти:
Димитър Карарусинов
Координатор за летните стажове в ДАБЧ
Телефон: + 359 2 935 06 62
Факс: + 359 2 935 06 51
е-mail:
d.kararussinov@aba.government.bg

СЪБИТИЯ
ЗА МЕДИИТЕ
Още съобщения
© 1998-2018 Aba.government.bg. Всички права запазени.