Заместник-председател

Елисавета Тасова

Родена през 1974 г. в гр. София. Завършила е Софийския университет „Св. Климент Охридски“, образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалност „Право“, специализация „Правораздаване“.
В периода от м. април 2000 г. до м. октомври 2021 г. е работила като адвокат към Софийската адвокатска колегия в областта на гражданското и административното право.
От месец ноември 2021г. е главен секретар на Държавна агенция за българите в чужбина.
На 26 ноември 2021г. е назначена за зам. председател на Агенцията.

Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта