Втори форум на българските училища в Западното полукълбо - Чикаго 2016

Втори форум на българските училища в Западното полукълбо - Чикаго 2016

Асоциацията на българските училища в чужбина

Министерството на образованието и наукатa

Държавната агенция за българите в чужбина

със съдействието на:

Посолството на Република България в САЩ

и

Генералното консулство на Република България  в  Чикаго

 

под патронажа на вицепрезидента на Република България,

г-жа Маргарита Попова

 

организират

 

ВТОРИ ФОРУМ

НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА

В ЗАПАДНОТО ПОЛУКЪЛБО

23 и 24 април 2016 г. в гр. Чикаго, САЩ
 

Домакин на събитието е

българското  училище „ Джон Атанасов”, гр. Чикаго, САЩ

с подкрепата на Софийския университет ” Св. Климент Охридски

 

АСОЦИАЦИЯ    ASSOCIATION

НА БЪЛГАРСКИТЕ  OF BULGARIAN

УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА  SCHOOLS ABROAD

 


Теми на форума:


*Приоритети и политика за съхранението и популяризирането

на българския език и националните ценности зад граница

      

      *Съвременни алтернативи в обучението по български език,

         литература и история на България в мултикултурна среда                                          

 

ПРОГРАМА

 

23 април, събота

 

Oakton Community College - 1600 Е.Golf Rd, Des Plainеs, IL 60 016 www.oakton.edu 

 8:30 – 16:00 ч.   Изложение на български учебници и помагала -издателства, „Анубис”и „Булвест” ; Изложби на Българо-американския център за културно наследство-детска школа по изобразително изкуство ” Владимир Димитров- Майстора”; на Българския музей в Чикаго; Фотоизложба на  българско училище „Джон Атанасов”  от историята на българската емиграция в Чикаго 

8:30-9:00 -   Регистрация     

9:00 - 9:45 ч. - Откриване

 Приветствие към участниците ще поднесе лично вицепрезидентът на Република България, Маргарита Попова.

9:45 - 9:55 ч. - "Национални приоритети и политика  в съхраняването на българския език зад граница. Мястото на българското училище зад граница в нормативната уредба на Република България” –

Симеон Стоилов, генерален консул на България в Чикаго

9:55 - 10:15 ч.  - „ Държавната политика на България за българите в чужбина”- Румен  Йончев, председател на комисията за българите в чужбина към НС на България

10:15-10:45ч. -  „Организиране и финансиране на дейности в българските неделни училища в чужбина”, Красимир Вълчев, главен секретар на МОН

10:45-11:45ч. -  Кафе пауза / Посещение на българското училище „ Джон Атанасов”  в колежа Октън

 11:45- 12:15ч. -  „Условия за ефективна работа в българските неделни училища в чужбина”, Наталия Михалевска, началник-отдел в  дирекция ОКИ, МОН

12:15 – 12:40ч. - Дискусия/ Кафе пауза

12:40 - 13:00 ч. „Специфика на българските общности в Северна Америка и ролята на ДАБЧ за запазване на родното самосъзнание, език и култура”, Коянка Димитрова - директор на дирекция Български общности и организационна дейност

13:00-14:00 ч.  -  Обяд

14:00 - 14:30 ч. - „Алтернативи в обучението по българска литература  зад граница. Ролята на интегрираното обучение в изграждането на национално самосъзнание. Урокът спектакъл -„ Робството и борбата за свобода, отразени в народната песен” - Виолета  Петрова, преподавател по БЕЛ в БУ „Джон Атанасов” – Чикаго, САЩ

14:30 -15:30 ч.   Паралелни методически сесии:

Зала 1610   Обучението по български език и литература зад границаДобрите практики при преподаването на български език в англоговоряща среда” - Живка Петрова, директор на „Малко българско училище” в Чикаго и преподавателите, Велина Драмска, Диана Вертер, Симона Шкъоп

Мястото на онлайн обучението днес. Пътища за успешно преподаване  на БЕЛ във виртуална среда”, Ваня Налбантова, преподавател по БЕЛ в БУ „Джон Атанасов” в Чикаго

Алтернативи в обучението по БЕЛ в условията на билингвизъм –  видеопрезентация на доц. д-р на педагогическите науки Румяна  Танкова, декан на Педагогическия факултет в  Пловдивския университет „Паисий Хилендарски

Дискусии

          Зала 1560 - Обучението по история на България зад граница

„Аспекти на преподаването по нова и най-нова история в 6-ти клас в българските неделни училища”- видеопрезентация на д-р Валентина Александрова, преподавател по история в Българското училище към посолството в Лондон

„ Видеомост Америка-България”- алтернативно обучение по история –  Светла Паскалева, преподавател по история в Малко българско училище Чикаго

Дискусии

 15:30 – 17:00 ч.   Конферентна зала 1610

Среща на вицепрезидент Маргарита Попова с представители на българските общности от САЩ, Канада и Европа

19:30 ч. - Вечеря, зала „ Българска среща” към Българската православна църква „ Св. София” в Чикаго, 404 W. Oakton St., Des Plaines, IL 60018

24 април (неделя)   

Union Legue Club of Chicago, 65 West Jackson Boulevard Chicago IL, 60604  /www.ulcc.org/

8:45 - 9:05 ч. -  Представяне на учебници, помагала и техни електронни варианти , Илинда  Дограмаджиева, издателство „Анубис”, „Булвест”

9:05- 9: 25ч.- Представяне на помагало в помощ на обучението по български език  във 2-ри клас зад граница,  Женевиева Вичева  преподавател  в  „Малко българско училище” в Чикаго

 9:25 -9:40ч. - Новата роля на ДАБЧ спрямо българските училища  зад граница”, Коянка Димитрова - директор на дирекция "Български общности и информационна дейност"

 9:40 - 10:00 ч.- „Синдикални права на българските учители зад граница”     

 Янка Такева, председател на Съюза на българските учители

10:00-10:30ч. – Дискусии/ Кафе пауза

10:30 – 10:50ч.-„Черна, страшна мишка” – опознаване на българския език чрез изкуството – Кина Бъговска, художник, преподавател по изобразително изкуство.

10:50-11:00ч.  - „Ролята на българския фолклор  в поддържането на национално самосъзнание у децата зад граница”-Константин Маринов, ръководител на фолклорен състав „ Верея” , организатор на ежегодния фестивал „ Верея в Чикаго

11:00 - 11:20 ч. - Представяне на виртуалния музей „ Куфарът на емигранта”, Диляна Иванова, главен администратор към фондация

 „Американски научен център”  в София

 11:20-11:30 ч.-  Дискусия/Кафе пауза

 11:30-11:40 ч. „Възпитанието в християнски  ценности, като част от изграждането на българското национално самосъзнание”- видео- презентация на помагало за интегрирано обучение по християнска етика, Полина Спирова,отговорен редактор на интернет сайта  „ Двери на православието”.

 11:40 - 12: 00ч. - Връзката на средното и висшето образование в България за българите в чужбина, Американският университет в България-вашата образователна дестинация”- Боряна Шалевска, директор отдел прием на студенти, Американски университет в България.

12:00 -13.00 ч. -   Обяд

15:00 ч. -  Поклонение пред паметника на Васил Левски  пред Българска православна църква „Св. Иван Рилски”, 5944 W. Cullom Ave, Chicago, IL 60634.

16.00 ч.  - Закриване в залата на църква „Св. Иван Рилски”

Вечер за контакти и приятелства

Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта