Важно съобщение

Във връзка с промените в Закона за българското гражданство,  в сила от 15.03.2021 година, Държавната агенция за българите в чужбина информира за възможността предоставена от Държавна агенция „Архиви“ за общодостъпна онлайн справка след регистрация на сайта на агенцията, в рубрика Е-УСЛУГИ  https://www.archives.government.bg/
за заинтересовани лица, на които им е необходим документ за доказване на български проиход.

Архив: ЦДА - 12
Фонд № 246К / Българска екзархия (1870-1953)

* Инвентарен опис № 9 

* Инвентарен опис № 10

„Инвентарни описи № 9 и №10“ на фонд 246К включват енорийски регистри на спадащото към духовната юрисдикция на Българската екзархия в Цариград източно-православно българско население в европейските предели на Османската империя – Източна (Одринска) и Западна (Беломорска) Тракия, Южна (Егейска), Западна (Вардарска) и Северна (Пиринска) Македония.

Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта