Информационна кампания по Национална програма „Популяризиране на българското висше образование и улесняване на достъпа за кандидатстване на лица от българска народност, живеещи в чужбина, за обучение в български висши училища“

През периода 01-04-2022 г. до 18-04-2022г. ще се проведе Информационна кампания по Национална програма „Популяризиране на българското висше образование и улесняване на достъпа за кандидатстване на лица от българска народност, живеещи в чужбина, за обучение в български висши училища“ съгласно ПМС №103/1993г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и ПМС №228/1997г. за приемане на граждани на Репблика Северна Македония за студенти в държавните висши училища на Република България през учебната 2022г.-2023г.

За Република Северна Македония, Република Албания и  Република Сърбия периодът на провеждане е следния:

За Република Молдова, Република Косово и Украйна ще се проведат онлайн  срещи (изложение) като периодът на провеждане е следния:

При възникнали въпроси относно Информационната кампания за кандидатстващите от  Република Северна Македония, Република Албания и Република Косово позвънете на Александър Иванов, гл. експерт в дирекция „Български общности и информационна дейност“ тел.  02/9350671, a.ivanov@aba.government.bg

При възникнали въпроси относно Информационната кампания за кандидатстващите от  Република Сърбия позвънете на Ива Крумова, гл. специалист в дирекция „Български общности и информационна дейност“, тел.  02/9350663, iva.krumova@aba.government.bg

При възникнали въпроси относно Информационната кампания за кандидатстващите от  Република Молдова и Украйна позвънете на Лили Спасова, гл.експерт в дирекция „Български общности и информационна дейност“, тел. 02/9350657 l.spasova@aba.government.bg

За актуална информация следете страницата на Министерството на образованието и науката на Република България:  https://mon.bg/bg/15

Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта