Регистър на декларациите за несъвместимост за лица, по чл.35, ал.1, т.2

Регистър на декларациите за несъвместимост за лицата, по чл.35, ал.1 , т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, в Държавна агенция за българите в чужбина 2020г.

https://www.aba.government.bg/downloadFile/31/download 

Регистър на декларациите за несъвместимост за лицата, по чл.35, ал.1 , т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, в Държавна агенция за българите в чужбина 2019г.

https://www.aba.government.bg/downloadFile/29/download 

Регистър на декларациите за несъвместимост за лицата, по чл.35, ал.1 , т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, в Държавна агенция за българите в чужбина 2018г.

https://www.aba.government.bg/downloadFile/30/download

 

 

Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта