Председател

Проф. д-р Илия Гюдженов

 

Роден е в с. Ново Лески, община Хаджидимово. Завършил е  Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, специалност Математика, ОКС „Магистър“.  Последователно работи като асистент,  старши асистент и главен асистент по математика. През  1986 г. защитава дисертация и придобива научната степен „доктор“. През 1990 г. е избран за доцент по математика, а през 2007 г. за професор по методика на обучението по математика. Бил е два мандата зам. ректор и два мандата ректор на Югозападен университет „Неофит Рилски“(ЮЗУ) . В периода 2008-2014 е член на Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) и допълващ  мандат като зам. председател. От 2014 до 2020 г. е председател на Постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол  при НАОА.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта