Председател

Тодор Ванчев

Роден през 1981 г. в гр. Хасково.  Завършил е Софийския университет „Св. Климент Охридски“, образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалност „Етнология и културна антропология“ и образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалност „История“, специализация „История на Византия и балканските народи“.
В периода от 2010 г. до 2016 г. е работил като експерт в Държавната агенция за българите в чужбина и в това си качество е член на Съвета по гражданство към Министерството на правосъдието. От м. ноември 2016 г. до м. октомври 2021 г. е главен експерт в Дирекция "Висше образование" на Министерството на образованието и науката.
На 18.10.2021г. е назначен за председател на Държавната агенция за българите в чужбина.

Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта