ИА "Фокус": ДАБЧ: Най-големите български общности са в САЩ, Украйна, Молдова, Гърция, Испания, Германия, Австрия, Италия

ИА "Фокус": ДАБЧ: Най-големите български общности са в САЩ, Украйна, Молдова, Гърция, Испания, Германия, Австрия, Италия

Най-големите български общности са в САЩ, Украйна, Молдова, Гърция, Испания, Германия, Австрия, Италия. Това сочат данните на Държавната агенция за българите в чужбина, публикувани днес на интернет страницата й.

Съобразно своите компетенции, още от своето основаване преди 18 години, Държавната агенция за българите в чужбина /ДАБЧ/ събира, анализира и обобщава информация за броя на сънародниците ни по целия свят. Тази информация се предоставя на държавни институции, неправителствени организации, средства за масово осведомяване.

Към сегашния момент ДАБЧ поддържа база-данни за числеността на българските общности в 76 държави по света. От тях в 63 страни има данни за изградени 735 организационни структури на българите, които са с различен профил на дейност: културни сдружения, училища, Български православни църковни общини, клубове, библиотеки, медии – печатни издания, радио и телевизионни програми на български език, интернет сайтове.

В проучвателната дейност по отношение на броя на българите в чужбина ДАБЧ ползва информация от Министерството на външните работи, респективно българските дипломатически мисии в чужбина, сайтове на статистически институции в съответните страни, както и данни от изброените по-горе организационни структури. Освен това се вземат предвид и научни исторически, социологически, етнологични, филологични и др. изследвания.

По отношение на историческата българска диаспора ДАБЧ ползва и официалните данни от преброяванията в държави, където общностите на нашите сънародници имат статут на национално малцинство – Украйна, Молдова, Румъния, както и за българите в Сърбия, Словакия, Чехия, Хърватия и Унгария. От събраната и систематизирана от ДАБЧ база-данни е видно, че най-големите български общности са в САЩ, Украйна, Молдова, Гърция, Испания, Германия, Австрия, Италия.
Динамиката на миграцията в европейски и световен мащаб налагат търсенето и на нови източници за събиране на информация, сондаж на обществени мнения и нагласи сред българските общности по света. В този смисъл ДАБЧ изрази своята принципна подкрепа на инициативата на ПП „Другата България”, която има намерението да проведе самостоятелно проучване за броя на сънародниците ни зад граница.

Броят на българите по света спада към въпросите с нееднозначни отговори. Точната численост на българските общности има условен характер, тъй като информацията е крайно неустойчива - главно поради разминаване в оценките на различните източници и наличие на миграция. Към това спада и естествената асимилация на нашите сънародници в някои страни. При характеристиката на българските общности се отчита и официалната позиция на някои държави за отсъствието в страната на малцинства по етнически или езиков признак. За броя на българите в отделни страни също може да се говори с приблизителни стойности, тъй като по време на тяхното установяване в държавата-приемник те са регистрирани заедно с представители на други народи. Съвременните условия на свободно придвижване са обективна предпоставка за възможна трудност при определяне на въпроса за трайното заселване на сънародници по региони и държави.

Държава Брой българи
Австрия 35 000
Великобритания 80 - 100 000, вкл. 3000 студенти
Белгия 3 500 - 4 500
Германия 60 000, вкл. 10 500 студенти
Испания 164 000
Италия 50 - 70 000
Ирландия 4 000
Люксембург 500
Португалия 12 000
Франция 25 - 30 000, вкл. 3 500 студенти
Холандия 10 - 15 000 вкл. 1 170 бълг. студенти
Швейцария 2 950 по офиц. данни от 2008 г.
Дания 300 - 500
Естония около 100
Латвия 500
Литва 500
Норвегия 1 088 по офиц. данни от 2009 г.
Финландия 2 000
Швеция 3 500
Полша 1 700
Словакия 1 179 по офиц. данни от 2001 г.
Словения 5 000
Унгария 5 000
Чехия 4 363 по офиц. данни от 2001 г.
Албания 45 000 по офиц. данни от 80-те г. на ХХ век
Хърватия 400
Кипър 14 000
Турция 600
Гърция 80 - 120 000
Румъния 9 000 по офиц. данни от 2002 г.
Сърбия 20 000 по офиц. данни от 2002 г.
Черна гора 100 - 200
Македония 32 454 български граждани
Косово 20 000
САЩ 250 000
Канада 27 260 по офиц. данни от 2006 г.
Куба 55
Мексико 500
Аржентина 40 000 потомци на преселили се между двете световни войни
Бразилия 1 750
Венецуела 70
Колумбия 75
Чили 130
Австралия 20 000
Нова Зеландия 5 000
Украйна 204 000 по офиц. данни от 2001 г.
Молдова 79 520 българи и 151 596 българи - гагаузи по офиц. данни от 2004 г.
Русия 31 965 по офиц. данни от 2002 г.
Грузия 877 по офиц. данни от 1989 г.
Казахстан 7 893 по офиц. данни от 1999 г.
Узбекистан 2 166
Беларус 1 002 по офиц. данни от 1989 г.
Армения 92 по офиц. данни от 1989 г.
Киргизия 639 по офиц. данни от 1989 г.
Таджикистан 1 072 по офиц. данни от 1989 г.
Израел 55 000 български евреи
Р Южна Африка 20 000
Йемен 60
Йордания 1 000
Кувейт 620
ОАЕ 3 500
Ливан 550
Палестинска автономия 100
Сирия 1 500
Индия 500
Япония 500
Алжир 500
Египет 130 - 150
Мароко 500 - 600
Судан 50
Тунис 380
Гана, Сенегал и Кот Д'Ивоар 10
ДР Конго, Зимбабве и Нигерия 350
Либия 340
Саудитска Арабия 25
Оман 30
Бахрейн 100
Катар 100 - 110

Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта