Дирекция БОИД и Служители дирекция БОИД

Дирекция БОИД и Служители дирекция БОИД

Дилайла МИХАЙЛОВА - Директор

Димитър КАРАРУСИНОВ
държавен експерт

 

Иванка СЛАВЧЕВА
главен експерт


Лили СПАСОВА
главен експерт


Евгения ДИМИТРОВА
главен експерт


Ели БАШЕВА
главен експерт

Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта