Новини
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
18.04.2023

Важно съобщение за кандидат-студентите по ПМС 103 за учебната 2023/2024

за популяризиране на българското висше образование по ПМС 103/1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и ПМС 228/1997 г. за приемане на граждани на Република Северна Македония за студенти в държавните висши училища на Република България за учебната 2023/2024 г.

 

За Украйна  и Молдова - Лили Спасова - +359 2 935 06 57; l.spasova@aba.government.bg

За  Албания, Косово, Сърбия и Република Северна Македония – Александър Иванов –

+ 359 2 935 06 71; a.ivanov@aba.government.bg

 

 1. Украйна – 20 април 2023 г. (четвъртък) 15 - 17 часа онлайн изложение

Срещата ще бъде достъпна на следния линк:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjEyMDMzN2MtNGZlMC00ZmQ3LTgzMDEtZDkxOTU1ZTliNzZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22420584ab-4eec-41c7-bb43-7364d0a6fdfd%22%2c%22Oid%22%3a%2220df473f-f999-4397-9d0f-584841635ee6%22%7d   

Meeting ID: 379 103 412 23

 

 1. Молдова - 21 април 2023 г. (петък) 15 - 17 часа онлайн изложение

Срещата ще бъде достъпна на следния линк:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGMxNTBmZGYtYTBkMy00YjY1LWJjYmItMmUzNzFlYzFjZThj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22420584ab-4eec-41c7-bb43-7364d0a6fdfd%22%2c%22Oid%22%3a%2220df473f-f999-4397-9d0f-584841635ee6%22%7d  

Meeting ID: 338 660 358 612

 

 1. Албания и Косово
 • 04. (вторник) изложение в Корча (хотел Конти) 12 – 14 часа;
 • 04. (сряда) изложение в Елбасан (Българско неделно училище Зора) 14 – 16 часа;
 • 04. (четвъртък) изложение в Голо бърдо, с. Голямо Острени (Училище Елез Кочи) 12 – 14 часа;
 • 04. (петък) изложение в Тирана (Посолство на Република България) 14 – 16 часа;
 • 04. (събота) изложение в Кукъс 13 – 15 часа;
 • 04. (неделя) изложение в Призрен (хотел Сити) 9 – 11 часа;

 

 1. Сърбия
 • 05. (четвъртък) изложение в Босилеград – 13:30 ч., Гимназия на Босилеград;
 • 05. (петък) изложение в Цариброд – 12:00 ч., Гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“/спортна зала;
 • 05. (петък) изложение в Пирот – 15:00 ч., зала в хотел „Ана лукс“;

 

 1. Република Северна Македония
 • 05. (събота) изложение в Битоля – 10:00 ч., сградата на генералното консулство на бул. „Първи май“ № 53;
 • 05. (неделя) изложение в Скопие – 10:00 ч., Български културно-информационен център ул. „Никола Вапцаров“ № 6;

 

Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта