Новини
Важно съобщение
30.06.2021

Във връзка с приемането на Заявления за издаване на удостоверение за  български произход на лица, кандидатстващи за временно или постоянно пребиваване на територията на Република България са необходими следните документи:

  1. Заявление
  2. Декларация за българско самосъзнание
  3. Копие от личен документ
  4. Документи, доказващи българския произход на заявителя по възходяща линия
  5. Документ от Дирекция „Миграция“, че лицето кандидатства за пребиваване на територията на Република България

Документи се подават лично от заявителя в установеното работно време на административното гише.

Заявление за издаване на УБП и всички необходими документи, доказващи български произход,  е задължително да бъдат преведени и легализирани.

Удостоверение за български произход (УБП)  се издава в 14-дневен срок и се изпраща по служебен път до Дирекция „Миграция“.

Оригинални документи, които са подадени за издаване на УБП и не подлежат на преиздаване се получават лично на административното гише на Агенцията в четиринадесет дневния срок след изпратеното по служебен път удостоверение.

Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта