Новини

ВАЖНО ОБЯВЛЕНИЕ ! ! !
27.08.2019

 Заявители, които подават молби с приложени  трудови договори, освен задължителните документи, изискуеми към момента: оригинал и копие от трудов договор, както и удостоверение за регистрация от НАП в оригинал, е необходимо да предоставят справка за актуално състояние на действащ трудов договор, издадено от НАП в оригинал. Заявителят подава молбата ЛИЧНО и получава ЛИЧНО удостоверението за български произход, като за това е необходимо да представи международен паспорт за удостоверяването на неговата самоличност.

Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта