Новини
Среща на председателя на Държавна агенция за българите в чужбина г-н Тодор Ванчев с г-н Иван Паслар, председател на район Тараклия – център на българите в Република Молдова
15.02.2022

На 09 февруари 2022 година се проведе среща между председателя на Държавната агенция за българите в чужбина Тодор Ванчев и председателя на район Тараклия – център на българите в Молдова Иван Паслар.

По време на срещата бяха засегнати въпроси,  касаещи нашите сънародници в чужбина, проблеми  на бесарабските българи и перспективи като бе подчертана главната роля на поддържане на връзки, обмен и сътрудничество във всички аспекти на културата.

По време на срещата бяха засегнати и въпроси свързани с Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак”, където се обучават наши сънародници не само от Молдова, но и от Украйна. Тенденцията е той да се трансформира във Филиал на Русенския университет „Ангел Кънчев”.

Тази среща е поредна стъпка за продължаване на сътрудничеството и подкрепа в различни и важни посоки като обмяна на опит, с цел постигане на ефективност и ползотворност по въпроси, касаещи българската диаспора в град Тараклия, Република Молдова.

Председателят на Държавната агенция за българите в чужбина и председателят на район Тараклия в Република Молдова оцениха високо досегашното сътрудничество и изразиха увереност, че то ще продължи и занапред.

Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта