Новини

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
14.11.2019

 

От 13.12.2019г.  до 12.01.2020г./вкл./ НЯМА да се приемат заявления за   удостоверяване на български произход .

Готови удостоверения за български произход ще се предават от ПОНЕДЕЛНИК до ЧЕТВЪРТЪК от 10:00-12:00 часа.

За периода от 16.12.2019г. до 19.12.2019г, както и от 06.01.2020г. до 09.01.2020г.

 

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта