Новини
ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ - ПОСТИНФОРМАЦИЯ
20.12.2022

На официалната пресконференция на тема „30 години агенцията за българите в чужбина – подобряване на образа, приемственост и ново начало“ изпълнителният директор на Изпълнителна агенция за българите в чужбина г-жа Райна Манджукова засегна, теми свързани с дейностите на агенцията за осъществяване на цялостна и ефективна комуникация с българите в чужбина, подкрепата им и работещата и реализиращата политика на страната по отношение на българите живеещи извън държавата.

Основните акценти, които тя постави като опорни точки по отношение на работата на агенцията, са в две направления. На първо място цялостна, бърза и качествена активизация върху проблемите с възстановяването и развитието на комуникацията на агенцията с българските общности зад граница. На второ място дейности върху предоставянето на административната услуга за удостоверяването на български произход на лица, които притежават такъв.

„Дейността на агенцията с общностите – е това проучване на техните проблеми, което е вписано в устройствения правилник на агенцията още от момента на създаването и през 1992 година. Формиране и координиране на политиките на България по отношение на българите по света. Това включва проучване на техните специфики, проблеми и нужди, благодарение на това, така преценяваме с кои от институциите в България какви инциативи трябва да поемем, за да решим тези проблеми в полза на България.“, каза г-жа Мандукова.

 „Имаме си инициативи, в които се включваме с традиционните партньори - фестивали и друг вид културни дейности, в които участваме и подкрепяме, включително и финансово. Имаме и наши проекти и дейности, а детските ни конкурси са се доказали през годините като едно позитивно средство за приобщаване на най-младото поколение.“ сподели Райна Манджукова.

В заключение от агенцята споделят благодарността си към всички представители на българите зад граница за желанието им да са част от родината, дори и извън нея; за работата, която те осъществяват, и за популяризирането на България в чужбина.

Специални благодарности и към представителите на медиите, които са ангажирани с тази важна за България тема.

Снимки: Личен архив

Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта