Новини
Напусна ни Иван Данилов Забунов 28 юни 1948 – 7 февруари 2020
10.02.2020

На 7 февруари почина Иван Данилов Забунов, един от първооснователите на етнокултурното възраждане не само на българите, но и на другите национални малцинства в Република Молдова.

От името на Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ) и от свое име поднасям искренни съболезнования на близките, на сънародниците в Молдова и на всички българи в Бесарабия. Приемете нашата скръб за невъзстановимата загуба на  видния общественик и политик, големият родолюбец Иван Забунов.

Българите са създатели на първата официално регистрирана обществена национално културна организация в Молдова. На 7 август 1988 г. в брой 1 на вестник „Родно слово” е публикувана статията на Иван Забунов - „В съзвездието на петнадесетте”, която завършва така: „От любовта към родното слово, слово дадено на целия славянски свят с буквите на българите Кирил и Методий, ние започваме запознанството си с цялата богата култура на своя народ. Народ, който запази родното си слово под най-активната пет вековна асимилаторска политика на османските поробители, народ, понесъл толкова страдания в борбите за национално и социално равноправие, - такъв народ не само има право, но и е длъжен да пази и да развива родното слово за бъдещите поколения”. Българското обществено-културно дружество „Възраждане” с неизменен председател Иван Забунов е регистрирано с Постановление №256 на Министерския съвет на Молдовска ССР на 26 октоври 1989 г. Примерът на българите е последван от другите малцинства в Молдова. Като депутат в молдовския парламента И. Забунов развива активна дейност в Комисията по правата на човека и междуетническите отношения.

Иван Забунов е роден на 28 юни 1948 г. в село, днес град Твърдица, Молдовска ССР. Завършва специалност история в Кишиневския университет, специализира в Москва и в София. Придобива научната степен доктор през 1975 г. и научното звание доцент през 1984 г. Автор е на монографиите: „Българите в Южна Русия и националното българско възраждане през 50 - 70-те години на XIX век” и „Българо-руските обществено-политически връзки през 50 - 70-те години на XIX век”;  на книгата „Обновена Твърдица”, в съавторство с Константин Поглубко; съставител и един от авторите на сборника „Българите в Република Молдова. Организационна дейност”, който е своеобразен отчет на днешните потомци на поколенията бесарабски българи, на тяхното безпримерно родолюбие, достойнство и мъжество, урок и завет на бъдещите поколения на българите в Молдова.

Иван Забунов беше активен сътрудник на ДАБЧ от нейното създаване през 1993 г. Той вземаше активно участие в инициативите на ДАБЧ, като Кръгли маси, конференции, представяне на книги и прочее. С неговата кончина агенцията загубва един мъдър съветник, а всички българи и специално сънародниците извън България един предан родолюбец, Той ни оставя пример как се служи на род и родина. 

 

            Поклон пред светлата му памет!             

                                                                                                                                                                                                                                                                                     Димитър Владимиров

                                                                                                                                                                                                                                                                                          И.Д. Председател

 

                                                                                                        

                                                                                                        

                                                                                                             

Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта