Акценти
Сподели:
Втори Балкански форум „Стратегии за изучаване на български език в чуждоезикова среда”, Атина 2021
09.12.2021

На 4-5 декември 2021 г. в Атина се проведе Вторият Балкански форум „Стратегии за изучаване на български език в чуждоезикова среда. Проявата бе инициатива на МОН, организирана съвместно с посолството на Република България и български училища в Атина.

Събраха се представители на държавни и академични институции, училища в България и български съботно-неделни училища в Гърция, Сърбия, Турция и Хърватия.

При откриването на форума към участниците се обърна г-жа Наталия Михалевска, директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа” в МОН, главен организатор на инициативата и платформата.

Приветствия до организатори и участници бяха представени от името на посолството на Република България в Гърция и посланик г-н Валентин Порязов и Държавната агенция за българите в чужбина и председателя г-н Тодор Ванчев.

В рамките на два панела бяха засегнати важни моменти от актуалното състояние и посочени перспективи в обучението по български език в чуждоезикова среда, както и особености в преподаването на български език и завоевания на българските училища в чужбина в извънкласната дейност.

Трети панел включи представители на три български университета, които да изведат  теоретични насоки в обучението и практически дейности на учителя.

От Департамента за езиково обучение към СУ „Св.Кл.Охридски” предложиха на вниманието на събралите се темата за сертифицирането на владеенето на българския език на ниво B2 по Европейската езикова рамка.

Проявата дава възможност  и за изразяване на спецификата в извънкласните дейности – ателиета, състезания, конкурси по изобразително изкуство и слово, реализирани от българските училища извън България.

В едно българско училище в Гърция театрално ателие разработва идеи за приобщаване чрез фолклор и опознаване на български текстове чрез театър.

Разнообразните форми на изразяване на българската идентичност включват участието на български малчугани в конкурсите и фестивалите, инициирани и провеждани от Държавна агенция за българите в чужбина.

През 2021 година трите атински училища се включиха в традиционните конкурси на агенцията за изобразително изкуство, литература и народно творчество. Техни малчугани получиха и особено признание, като бяха  отличени в различни категории в конкурсите.

Форумът е изключително полезна платформа за обмяна на идеи, представяне на разработени уроци и позитивни практики.

Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта