Акценти
Сподели:
V-Международен конкурс „Моята българска бродирана риза – 2021“
18.08.2021

*РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА*

*Участие:* Участници могат да са деца и ученици от български произход от
неделни и български училища от 5 до 19-годишна възраст.

* Изисквания към творбите:*

1. Рисунка на тема: „Моята българска бродирана риза“. Техника – свободна;
рисунката може да бъде нарисувана с моливи, пастели, бои. Размери на
творбата – по избор – А4 , А3 и др.
Задължително условие за участие – рисунката да не е участвала в друг
конкурс!

2. Художествен текст на тема: „Моята българска бродирана риза“ – свободен
избор – стихотворение, гатанка, приказка, есе, разказ и др.

3. Мултимедия (индивидуална или колективна творба), с продължителност от 3
до 10 минути.

4. Фотографии (индивидуални или колективни). Изискване за фотографиите –
да бъдат във формат JPG, JPEG или PNG, с отлично качество, 300 dpi, с
резолюция минимум 2500 рх по късата страна.

*Възрастови групи по категории:*

* За рисунка и художествен текст:*

I група – от 5 до 9 години;
II група – от 10 до 14 години;
III група – от 15 до 19 години.

*За фотография и мултимедия:*

I група – от 8 до 13 години;
II група от 14 до 19 години.

*Награден фонд:*

Всеки участник ще е удостоен с грамота за участие в конкурса.
Награждаване във всяка възрастова група с първо, второ и трето място.

Първо място получава бродирана риза и грамота.
Второ място получава материална награда и грамота.
Трето място получава материална награда и грамота.

Наградените с първа, втора и трета награда рисунки, художествени текстове,
снимки (при позволение на родител) и мултимедии ще бъдат публикувани в
Детско онлайн сп. „Щъркел“ (http://storks.biz/); на сайта на Културна
асоциация „Асен и Илия Пейкови“ и БУ „АзБуки“ в Рим и Колеферо, Италия,
както и на страницата във Facebook: Българско в РИМ / КОЛЕФЕРО Училище.
<https://www.facebook.com/groups/1202923356401422>

С подкрепата на:

*Държавна агенция за българите в чужбина*

*Период на провеждане: 25 юли 2021 г. *

Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта