Събития
Сподели:
Конкурс за рисунка „Будителите са сред нас”
16.07.2018

Асоциация на българите в провинция Тарагона – „България” - Тарагона 
Българско училище „Св.Седмочисленици”- Тарагона / Реус

по повод

Деня на народните будители

обявяват конкурс за рисунка

„Будителите са сред  нас”

с подкрепата и на 
Държавна агенция за българите в чужбина

Конкурсът има за цел да насочи вниманието на учениците към будителството, като част от съвременните процеси, подкрепящи съхраняването на българската национална идeнтичност, както и да насърчи участниците

за творчески ияви

В конкурса могат да участват деца и юноши от български училища в България и чужбина.

Класирането ще се извърши в три групи: първа група - 5-10 години, втора група–11-14 години, трета група – 15-18 години.

Всеки участник може да изпрати не повече от 2 творби с максимални рамери 35/50 см., изпълнени с предпочитана от автора техника и материали.

Всяка творба следва да бъде придружена с кратка информация, включваща:

име на автора и възраст, училище, ръководител, адрес за кореспонденция, телефон

Творбите следва да бъдат изпращани на адрес:

Asociacion de bulgaros de la provincia de Taragona „Bulgaria”

C Constanti 14, 4-1a

43 204 Reus `(Tarragona)

Espana

за допълнителна информация: bulgarostgn@gmail.comescuelabul@gmail.com

Phone 0034 670 822 153

Краен срок за получаване на творбите: 14 октомври 2018 г.

Награждаването ще се извърши на 3 ноември 2018 г. по време на заключителния етап на фестивала „Завило се хоро, извило се” в град Реус, Испания.

ДАБЧ  осигурява няколко  награди (книги) за най-успешно представилите се в трите възрастови групи  ученици от български училища в чужбина

Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта