Събития
Сподели:
ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА, ДЕТСКА ТЕЛЕВИЗИЯ "АЗ МОГА, АЗ ЗНАМ" И СДРУЖЕНИЕ "АРЛЕКИН" ОРГАНИЗИРАТ ИНИЦИАТИВА ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ФИЛМ И ПЕСЕН ЗА ВАСИЛ ЛЕВСКИ
14.01.2021

Идея:


 Да се даде възможност на младите хора да изразят своето отношение към
делото на Апостола на свободата;
 Да се насочи вниманието на младите хора към националната история;
 Да се стимулира творческото мислене и изявата на младите хора;
 Да се даде възможност на учениците чрез средствата на информационните
и комуникационните технологии (ИКТ) да представят своята гледна точка
за значението и актуалността на събитието в националната ни история;
 Да се стимулира изследователска дейност;
 Да се формират умения и компетенции за работа в екип;
 Да се възпитават младите хора в дух на патриотизъм и активно
гражданство.

            Филмът „ИЗПИТЪТ“ ще бъде разказ за Левски, съчетан с откровено
непринудена дискусия между децата и младите хора за активната им
гражданска позиция днес, спрямо неговите идеи. Паметниците на Левски по
света и рисунките на децата ще допълнят разказа за Левски.
Оценката за издържания изпит във времето от Левски ще бъде повод за
създаване на песен, посветена за него.


Условия за участие:

Децата и младите хора могат да участват индивидуално или в екип със:
1. Стихотворение за Васил Левски
2. Рисунка на Васил Левски /сканирана или снимана с телефон –
размер, не по-малък от 1920x1080/
3. Текст или музика за песен, посветена на Васил Левски
4. Снимка или видеоматериал на паметник /паметна плоча/ на
Левски и текст
5. Видеоматериали за филма
 снимков материал, видео и текст
 материали от чествания на Левски и драматизации

Материалите трябва да отговарят на следните качества и
формати: Full HD video 1920x1080, 50i, 25 fps, (MOV, mpg, mpeg, mxf, mp4)
audio 48khz. При заснемане с телефон, той трябва да е в хоризонтална
позиция. Материалите могат да се изпратят чрез WeTransfer или друга
платформа.
6. Дискусия на тема "Изпитът", провокирана от мисълта на Васил
Левски: "Трябва изпит за всеки. Защото има примери: Днес е човек, а утре
– магаре ." Дискусията ще се проведе онлайн от Национален музей „Васил
Левски“ - Карлово през платформата ZOOM.
7. Плакат за филма „Изпитът“ / размер А3/
Филмът ще се монтира от всички получени материали и дискусията от
ученици от НПГПТО "М.В. Ломоносов", София.
През цялото време организаторите ще са на разположение за
професионална консултация и общи творчески срещи в ZOOM. След
предаване на материалите и успешно издържан тест върху теми, обсъждани по
време на създаването на филма и песента, участниците ще получат
сертификати за "Основи в киното, телевизията и композиране на песен". На
всички участници, включили се в проекта, ще бъдат връчени грамоти.
Ръководител на проекта е г-жа Спаска Бистрашка, гр. Карлово.
КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЕКТА:
5.02.2021 г.

Художници на рисунките са:

 

  1. Дамян Василев, 16г., гр. Сливен
  2. Стефани Георгиева, ПБНУ, Хатива, Испания
  3. Инна Петрова, 13г., с.  Боготое, Украйна

 

МАТЕРИАЛИТЕ И ВЪПРОСИ ПО ПРОЕКТА ИЗПРАЩАЙТЕ НА
e-mail: levski2021@abv.bg

Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта