Регистър на организациите на
българи по смисъла на ЗБЖИРБ
НОВИНИ
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „РОДЕН ЕЗИК И КУЛТУРА ЗАД ГРАНИЦА“, 2017 Г.
09.05.2017

 ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО!

·         НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „РОДЕН ЕЗИК И КУЛТУРА ЗАД ГРАНИЦА“

·         Изтеглете информацията чрез:

·         http://minedu.government.bg/?go=page&pageId=15&subpageId=175

·          

·         Формуляр за кандидатстване

·         Изтеглете информацията чрез·         http://minedu.government.bg/?go=page&pageId=15&subpageId=175

·          

·         Срок за кандидатстване: 05 юни 2017 г. включително.

·          

Ръководител: Наталия Михалевска – директор на дирекция  „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02/9217 579, e-mail: n.mihalevska@mon.bg
Румяна Генова – държавен експерт в дирекция „Финанси”, тел.: 02/9217 704, e-mail: r.genova@mon.bg
Александър Трингов – държавен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02/9217 567, e-mail: a.tringov@mon.bg
Николай Николов – старши експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02/9217 447, e-mail: nnikolov@mon.bg

http://minedu.government.bg/?go=page&pageId=15&subpageId=175

 

 

СЪБИТИЯ
ЗА МЕДИИТЕ
Още съобщения
© 1998-2018 Aba.government.bg. Всички права запазени.