Регистър на организациите на
българи по смисъла на ЗБЖИРБ
Единение на българските общности по света

- Една от основните функции на ДАБЧ е да проучва и анализира състоянието и перспективите на българските общности по света. Както и да съдейства за решаване проблемите на сънародниците ни пред компетентните държавни институции.

- Агенцията е инициатор и съидейник в осъществяването на редица работни срещи, кръгли маси, научно-практически конференции с участието на представители на изпълнителната и законодателната власт в страната, на Администрацията на президента, на обществени организации и научни институти, където се кове общата воля за реализиране на държавната политика спрямо съотечествениците ни в чужбина.

- Към ДАБЧ изграден Консултативно-експертен съвет, включващ  представители на държавните институции, обществените организации, академичните среди и медиите. Целта е привличане на обществената инициатива във формиране на държавната политика към българите, пръснати по цял свят.

- Наред с научните форуми по проблемите на държавната политика спрямо сънародниците ни по света, ДАБЧ организира перманентно културни прояви, свързани с дейността на българските общности и техните организации зад граница – концерти, изложби, промоции на книги и премиери на документални филми.

СЪБИТИЯ
ЗА МЕДИИТЕ
Още съобщения
© 1998-2018 Aba.government.bg. Всички права запазени.