Регистър на организациите на
българи по смисъла на ЗБЖИРБ
Структура -> Заместник-председател
Димитър Владимиров
заместник-председател

Димитър Владимиров е роден през 1982 г. в гр. София. Завършва "Публичен мениджмънт и политики", магистърска степен в СУ "Св. Климент Охридски". Докторант е в Софийския университет, специалност публична администрация. Работил е в Държавна агенция "Архиви" и Парламентарна комисия на Народно събрание. През май 2011 г. е назначен за главен секретар на ДАБЧ. От 23 октомври 2014 г. е назначен за заместник-председател на агенцията.
ДАБЧ В МЕДИИТЕ
© 1998-2018 Aba.government.bg. Всички права запазени.