Регистър на организациите на
българи по смисъла на ЗБЖИРБ
Кандидатстване в български висши училища
На основание Постановление № 103 на МС за образователната дейност сред българите в чужбина и Постановление № 228 на МС за обучение в български вузове на граждани на Република Македония от 1993 г. всяка година в български висши училища постъпват на пълна издръжка по 500 сънародници от цял свят.

І. Г Р А Ф И К   на кандидатстудентската кампания за приемане на българи, живеещи извън Република България, за обучение съгласно чл. 4, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г. през учебната 2010-2011 година.

Брой на приеманите студенти - граждани на Република Македония, съгласно чл. 3, ал. 1 на ПМС № 228/1997 г. през учебната 2010-2011 г., утвърден с Решение на Министерския съвет № 295 от 2010 година. 
СЪБИТИЯ
ЗА МЕДИИТЕ
Още съобщения
© 1998-2018 Aba.government.bg. Всички права запазени.