Регистър на организациите на
българи по смисъла на ЗБЖИРБ
ДЕЦАТА - НАШЕТО БЪДЕЩЕ

Подпомагане на образователната дейност сред подрастващите

-  Като координиращ държавен орган агенцията събира и анализира информация и поставя проблемите от образователен характер пред компетентните институции –Министерския съвет, министерствата на външните и на вътрешните работи, на образованието, младежта и науката. Решаването им се търси в контекста на съответните двустранни отношения на България с други държави. Те засягат различния статут на българските училища зад граница, нарушаването на законовите изисквания за изучаване на родния език в някои страни, липсата на материална база, на подходящи преподаватели и др.

-  През 2005 г. Държавната агенция за българите в чужбина за пръв път организира среща между българските училища в чужбина и полага началото обединяването на тези образователни огнища с цел подобряване комуникацията между тях и държавните институции в България;

-  Агенцията подпомага българските образователни звена в чужбина с научна, справочна, учебна, художествена и детска литература, аудио- и видеоматериали съответните учебни центрове, участва в различни форуми и инициира такива, посветени на образованието на българите зад граница.

-  Създадените от институцията и превърнати в ежегодна традиция международни конкурси за деца от българските общности зад граница: литературният конкурс „Стефан Гечев” (учреден през 1995 г.) и конкурсът по изобразително изкуство – „България в моите мечти” (учреден през 2001 г.), със съпътстващите ги изложби, показвани вече и в чужбина, до 2010 г. са привлекли около 5000 участници от всички краища на света.


СЪБИТИЯ
ЗА МЕДИИТЕ
Още съобщения
© 1998-2018 Aba.government.bg. Всички права запазени.