Регистър на организациите на
българи по смисъла на ЗБЖИРБ
Административно-правно обслужване/Консултации
В административната си приемна Държавната агенция за българите в чужбина извършва правно-административни консултации.

ДАБЧ издава документи, удостоверяващи българския произход и българската народност на наши съотечественици от чужбина. По този начин институцията участва в цялостния процес по придобиване на българско гражданство – акт, който е в пряка връзка с изпълнението на Националната стратегия за демографско развитие на Р България. Освен за придобиване на българско гражданство, ДАБЧ издава документи и за получаване на статут на продължително и постоянно пребиваване на територията на страната.

СЪБИТИЯ
ЗА МЕДИИТЕ
Още съобщения
© 1998-2018 Aba.government.bg. Всички права запазени.