Конкурс

Във връзка с взето от Народното събрание на Република България, на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, Решение за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи, обнародвано в Държавен вестник, брой 34 от дата 23.04.2021 г.,  по силата на което се налага мораториум и върху извършването на назначения в държавната администрация, Държавна агенция за българите в чужбина Ви уведомява, относно следното:

По отношение на конкурсна процедура по смисъла на Закона за държавния служител и заявления за участие в провеждания подбор, в съответствие с разпоредбата на чл. 13,ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавен служител  в Държавна агенция забългарите в чужбина,  считано от 23.04.2021 г., се преустановява провеждането на следните етапи от конкурсната процедура, както следва:

Желаещите да участват в обявената към настоящия момент вакантна позиция“младши експерт“ в Държавна агенция за българите в чужбина, могат да го направят в обявените за това срокове.

Информираме Ви, че при последващо отпадане на мораториума, действията по провеждане на съответните етапи на конкурсни процедури и подбори ще бъдат възобновени от етапа, до който съответно са били преустановени, за което допълнително ще бъдете информирани.

Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта