V Международен конкурс по четене на български език за ученици от първи и втори клас в чужбина "Аз Буки Веди"
19.04.2021

 

 

Oтносно конкурса


Конкурсът по четене „Аз Буки Веди“ е родителска инициатива, възникнала и осъществена за първи път
през учебната 2010/2011 г. в БНУ „Аз Буки Веди“ - гр. Кьолн, ФР Германия, чиято основна цел е
изграждането, развитието и мотивирането на четивни умения у децата от българската диаспора. След
успешното провеждане на първия международен конкурс 2017 година в гр. Кьолн се постави началото
на форум на образователни организации на българи от диаспората за ежегодно запознанство и
обмяна на опит. За съжаление, миналогодишните и настоящите пандемични условия по света не
позволяват присъствено провеждане на Конкурса. Нашето желание традицията да бъде продължена
е непоклатимо и новите технологии до известна степен ще ни помогнат да постигнем целите на
Конкурса! Надяваме се, че всички Вие сте с нас!


Извънреден правилник за онлайн провеждане на Конкурса по четене „Аз Буки Веди“ 2021 г.

Конкурсът по четене „Аз Буки Веди“ е предвиден за ученици от български произход, посещаващи
официалните европейски училища на територията на страните в Европа, които допълнително
посещават класно или индивидуално обучение по роден (български) език. Конкурсната програма
обхваща две категории обучаеми – първокласници и второкласници, чиито четивни умения се
оценяват от компетентно жури. Членовете на журито тази година ще бъдат следните (по азбучен ред
на имената):


 1. Проф. д-р Благовест Златанов (зам.-председател на журито), настоящ преподавател по
  българистика и литературна теория в „Рупрехт-Карлс-Университет", Хайделберг, Германия. До 2009
  година е преподавател по теория на литературата в СУ „Св. Климент Охридски" и изследовател в
  Института за литература на БАН. Автор и съставител на 12 книги, както и автор на многобройни студии
  и статии. Член на „Verband der deutschen Slavistik", на „Südosteuropa-Gesellschaft" и на други български
  и международни изследователски организации и проекти.
 2.  
  Проф. д-р Боян Вълчев (председател на журито), настоящ преподавател в Софийски университет
  „Св. Климент Охридски“, председател на Общото събрание на Факултета по славянски филологии на
  СУ, председател на секция „Филологически науки“ към Съюза на учените в България, дългогодишен
  преподавател по български език и литература в университетите в градовете Кьолн, Саарбрюкен и
  Берлин; редактор на сп. „Език и литература“ (от 2005 г.) и др.

 3. Доц. д-р Илияна Чекова (член на журито), преподавател по БЕ за чуждестранни студенти в
  Университета в Кьолн; преподавател в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ във Факултета
  по славянски филологии; автор на повече от 40 статии и студии на български, руски и немски език;
  редактор и съставител на сборници и изследвания в областта на палеославистиката, старата руска
  литература, старата българска литература и фолклора.

 4.  Д-р Камелия Спасова (член на журито), поет и есеист с публикации в списанията "Родна реч",
  "Книгите днес", "Следва", "Алтера", "Академика", "Литературен вестник", както и в сборници за
  критика и хуманитаристика; настоящ преподавател по антична и западноевропейска литература в СУ
  "Св. Климент Охридски"; бивш такъв по БЕ за чужденци в Кьолнския университет; настоящ редактор
  на в. "Литературен вестник". Нейни стихотворения са преведени на английски, немски, руски, гръцки,
  турски, румънски, датски, сръбски и хърватски.'
 •  Краен срок за записване на училищата участници: 18 май 2021 г., 23:59 часа, с изпращане на
  попълнена таблица в Ексел (прикачена). Записванията за петото издание на Международния
  конкурс по четене ще се приемат на училищната поща на БНУ „Св. княз Борис I“ – Аахен, ФР
  Германия: info@bg-euregio.de.
 •  Потвърждение за записване и изпращане на 20 текста от читанки за 1. клас (Просвета –
  Голямото приключение и Убенова) и 20 текста от читанки за 2. клас (Просвета – Танкова и
  Просвета – Голямото приключение) за подготовка на участниците: от 1 май 2021 г.
 •  Краен срок за изпращане на имената и имейл адресите на учениците участници от заявилите
  вече участие училища, както и подписаните разрешение 2 и евентуално разрешение 1
  (прикачени): 01.06.2021. След този срок на подадения имейл адрес семействата ще получат
  потребителско име и парола за платформата ни в Училището.бг. Достъп до виртуалната класна
  стая на Конкурса ще имат само регистрираните участници и по едно контактно лице на училище
  (преподавател или уч. ръководител).


Конкурсът ще се проведе в три кръга във виртуалната класна стая на обучителната платформа на
Училището.бг на БНУ „Аз Буки Веди“ – Кьолн, която представлява обучителна среда Мудъл с виртуална
класна стая Биг Блу Батън (Big Blue Button). Участниците ще получат подробни указания за влизане в
платформата и виртуалната стая, заедно със своето потребителско име и парола. За сигурност на
всички „гости“ (хора без регистрация: потребителско име и парола) няма да бъдат допускани до
класната стая на Конкурса. При наличие на достатъчно подадени разрешения за заснемане, може да
се направи видеозапис на четивните сесии. Камерите ще бъдат изключени, изискване за включена
камера ще има само за четящото дете и член на журито, който е водещ в момента. Ще бъдат назначени
две дати през юни 2021 г. за кратка техническа проба на виртуалната стая. Моля изпращането на
личните данни на участниците да става с тяхно съгласие и подписано разрешение 2 за регистрация на
платформата на Училището.бг, администрирана от Центъра за образователни инициативи в град
София. Няма да бъдат регистрирани участници или контактни лица БЕЗ подписано и изпратено
разрешение 2 от прикачените документи.
Конкурсът се провежда в три кръга по традиция, както следва:


I-ви кръг: Четене на познат текст от Читанката за I-ви или съответно II-ри клас от изпратените 20 текста


За целите на онлайн провеждането на Конкурса и свеждането на екранното време за малките
участници до минимум, първи и втори клас ще четат в отделни последователни сесии. В този кръг
децата „изтеглят“ номер със заглавието на познатия конкурсен текст посредством онлайн колело на
късмета и прочитат част от съответния текст на глас пред журито и участниците в Конкурса за неговия
клас. С оглед на това, че тазгодишният конкурс се организира от две училища, а предстоящият Шести
конкурс през 2022 г. ще се организира от училище, което ще бъде изтеглено тази година, подбраните
познати конкурсни текстове (20 на брой) ще бъдат от читанките за I
-ви и II-ри клас на издателствата
„Просвета“ и „Убенова“. Конкурсните текстове ще бъдат изпратени на заявилите участие по ел. поща
в ПДФ-формат от 1 май т. г. В деня на Конкурса текстовете ще бъдат показвани на екрана в
състезателната виртуална стая за журито и публиката, Препоръчваме участниците да четат своя
„изтеглен“ текст от хартиената страница вкъщи.
Забележка: Първи прочитат текстовете си първокласниците и след тях второкласниците. График на
състезателната събота и неделя ще бъде изпратен в началото на месец юни 2021 г. след окончтелното
подаване на данните за участниците в Конкурса.


II-ри кръг: Четене на непознат текст в мерена реч от екрана във ВКС


По подобие на предишния кръг децата „изтеглят“ номер на непознат текст в мерена реч, подбран от
конкурсното жури. „Изтеглянето“ протича посредством онлайн колелото на късмета. В този кръг
участниците ще трябва да четат текста от екрана.
Журито се оттегля за кратко съвещание. Още на 12 юни 2021 г. следобед ще бъдат обявени
избраниците, които преминават на следващия финален III-ти кръг на Конкурса на 13.06.2021 г., неделя,
от 10:30 часа.


III-ти кръг: Четене на непознат текст – проза от екрана във ВКС


До този кръг журито допуска само най-добре представилите се участници, които си „изтеглят“
посредством колелото на късмета допълнителен текст в проза, подбран от журито предварително.
След този кръг журито определя годишната/ния „Царица/Цар на буквите“ в I
-ви и „Царица/Цар на
буквите“ във II-ри клас, както и по един поддръжник във всеки клас.
Награди: Голямата награда и грамотата „Царица/Цар на буквите“ е само една за участниците във всяка
категория (съответно „Царица/Цар на буквите“ за I
-ви клас и „Царица/Цар на буквите“ за II-ри клас). За
много добре представилите се участници, на които малко не е достигнало за получаване на голямата
награда е запланувано раздаването на още една поощрителна награда в двете категории.
Допълнителна специална награда ще бъде раздадена и на избраници на Генералното консулство на
РепубликаБългария във ФранкфуртнаМайн.
Ограничения и препоръки към участниците в конкурса
Възрастови ограничения: До участие в междуучилищния годишен конкурс по четене „Аз Буки Веди“ в
категорията „първокласници“ се допускат деца на възраст не по-голяма от 8 години, а в категория
„второкласници“ - деца на възраст не по-голяма от 9 години.
Териториални ограничения: До участие в конкурса се допускат само ученици от официално признатите
училища на територията на държави в Европа, които изучават български език в чужбина.
Ограничение към броя на участниците в конкурса: Всяко българско училище, регистрирано на
територията на Европа и/или като бенефициент на МОН по ПМС № 90, и/или по програмата „Роден
език и култура зад граница“ има право да участва с двама представители при първокласниците и
двама при второкласниците.
Забележка: Удостоверяването на възрастта на участниците и принадлежността им към дадено учебно
заведение от немската (или друга европейска) образователна система може да бъде изискано от
организаторите на Конкурса преди или след провеждането му.
Препоръки към участниците: За участие в Конкурса ще са нужни освен добри четци също:
- добър интернет;
- компютър, лаптоп или таблет с камера и микрофон (мобилни телефони не са оптимални
за влизане и четене във виртуалната ни класна стая);
- браузър Хром (Chromе);
- разрешение за ползване на камера и микрофон в браузъра.
Очакваме Вашите заявки за участие до 18 май, 23:59 часа!
Но най-вече очакваме Вашите бисерни четци да ни изпълнят с радост през юни 2021 г., защото „аз
обичам да чета, аз обичам да мечтая“!

Разрешение №1 за снимки и видео
Разрешение №2 за регистрация в училището


БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ДОВЕРИЕТО!

Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта