ТРЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ „ТРАДИЦИИ, БАГРИ, КРАСОТА ПРЕЗ ОЧИТЕ НА НАШИТЕ ДЕЦА”
01.04.2021

Дата: 05.06.2021 год.

Час: 11.30 ч.

Място:   Регионален етнографски музей на открито „Етър“

Организатор на фестивала:

Фестивалът се организира от: ДГ „МИКИ МАУС“  - ГАБРОВО

Фестивалът се осъществява с финансовата подкрепа на

 ОБЩЕСТВЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД- ГАБРОВО

Партньори:

РЕМО „ ЕТЪР“

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА                                  

СДРУЖЕНИЕ  ИМКА - ГАБРОВО   

Цели:

Фестивалът има за цел да популяризира материалното и духовно наследство на българския фолклор и занаяти сред децата. Ще  утвърди добри практики в използване богатството на националните традиции и култура за възпитанието на българските деца. Ще формира интерес у децата към  старинните български занаяти, с акцент към българската керамика.

Фестивалът има конкурсен характер и включва следните събития:

  1. Конкурс за детска рисунка: „Традиции, багри, красота в орнаментиката и украсата на българската керамика“.
  2. Конкурс за народни танци за деца от предучилищна възраст

Съпътстващи събития без конкурсен характер:

  1. Ателие на открито „Грънчарство“ /демонстрация и практика със занаятчия- грънчар.
  2. Педагогически форум “ Традиции и настояще” - презентации и демонстрации на съвременни педагогически практики за възпитаване на любов към българското фолклорно наследство.                                                                         

РЕГЛАМЕНТ  НА  ФЕСТИВАЛА

Конкурс за детска рисунка: „Традиции, багри, красота в орнаментиката и украсата на българската керамика“

Право на участие: деца от 5 до 8 години

Краен срок за получаване на творбите: 14. 05. 2021 г.

Адрес:   5300  Габрово  бул, „Могильов“  74   ДГ „Мики Маус“ (за конкурса)

              e – mail:   mikimaus_fest@abv.bg

Творбите трябва да са във формат А4 или А3, надписани: трите имена на детето, възраст и детско или учебно заведение. Могат да се използват всички видове графичен материал, бои, разнообразни техники.

Творбите ще бъдат оценявани от тричленно национално представено жури.

Ще бъдат присъдени следните награди:

Специална награда на РЕМО „Етър”

1 награда- плакет и грамота

2 награда- плакет и грамота

3 награда – плакет и грамота

Награди на Държавната агенция за българите в чужбина

Поощрителни награди – Участие в изложба на територията на РЕМО „Етър“.

Наградените участници ще получат покани и ще бъдат публикувани на страницата на фестивала.   Награждаването ще е на 05.06.2021 г. в РЕМО „Етър“.

Конкурс за народни танци за деца от предучилищна възраст

В конкурса могат да участват състави за народни танци, осъществяващи дейността си в образователни институции за деца от предучилищна възраст. Заявки за  участие се приемат до 14.05.2021г. на  e-mail: mikimaus_fest@abv.bg.                                              Приложение 1- / Заявка- конкурс танци/

Танцовите състави ще бъдат оценявани от изявени национални хореографи

Ще бъдат присъдени следните награди:

Специална награда на Кмет на град Габрово

1 награда – плакет и грамота

2 награда – плакет и грамота

3 награда – плакет и грамота

Съществува възможност, поради епидемичната обстановка, събитието да бъде отложено

 Ателиие на открито: “Грънчарство“ - демонстрация и практики за изработка и украса на керамични изделия

 Желаещите да участват е необходимо да подадат  заявка по образец / Заявка за участие в ателие- Приложение 2/ до 14.05.2021 г. на e- mail: mikimaus_fest@abv.bg Заявилите участие ще получат обратна информация за организацията на това събитие.

Съществува възможност, поради епидемичната обстановка, събитието да бъде отложено.

Форум „ Традиции и настояще” - /няма конкурсен характер/

Презентации и споделяне на съвременни педагогически практики за възпитание в любов към българското фолклорно наследство

 Право на участие: Педагози в детски заведения и учители в България и българските училища в чужбина. Материалите се изпращат по електронна път. Форумът няма академичен характер /не се присъждат квалификационни кредити/.  Допускат се всички форми на споделяне в рамките на 5 – 7 минути.

Срок  14. 05. 2021 г. 

Адрес: 

e-mail: mikimaus_fest@abv.bg

Участниците ще получат грамота и материалите от форума на електронен носител. 

Съществува възможност, поради усложнена епидемична обстановка, форумът да бъде отложен.               

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ            

  1. Не се заплаща такса участие
  2. Всички дейности ще бъдат заснети и публикувани на фейсбук страницата на Фестивала.                                 
  3. Пътните разходи и командировъчните са за сметка на участниците. При необходимост,  организаторите ще окажат съдействие за резервации за нощувка.

За повече информация и въпроси:

Моника Михайлова – Директор- GSM / 0889 433804

Бистра  Георгиева-Чиприянова – Координатор  на фестивала „Традиции, багри, красота през очите на нашите деца / GSM 0887 392269

ДГ „ Мики Маус”- гр. Габрово / тел. 066 804005

e-mail: mikimaus_fest@abv.bg

 

Facebook страница на фестивала

https://www.facebook.com/tradiciibagrikrasota

 

Снимките са предоставени от организаторите

Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта