Регистър на организациите на
българи по смисъла на ЗБЖИРБ
Българите по света / Дружества

Асоциация за интеграция и благосъстояние "Балкан" - Мадрид
 


Asociación de inmigrantes búlgaros en España "Balcan" - Madrid
Създадена през 2003 г. Развива БНУ „Св.Иван Рилски”, танцов състав „Балкан”.
Председател:
 Петя Цанева
мобилен тел.: 629 146 214
E-mail: aibebalcan@yahoo.es

 petiadimitrovatzaneva@yahoo.es

Уеб-сайт: www.aibebalcan.com

 

 

Асоциация на българите в Навара "ORFEY BG”, Памплона
Asociacion de Bulgaros en Navarra "ORFEY BG", Pamplona
Създадена през 2007 година. Организацията работи за съхраняването на българската идентичност, отбелязва български празници, развива образователен проект.
Председател: Съби Арсениев Атипов
Е-mail: orfeybg@yahoo.es
Уеб-сайт: www.orfeybg.com

Асоциация „Славянско братство” - Мадрид
 

Asociación Hermandad Eslava

Основана през 2013 г.

За контакти: Пламен Сотиров, председател
моб. тел.: 647 40 98 48; 644 55 02 32

е-mail: pssn@hermandadeslava.org

www.hermandadeslava.org

 

Българо-малтийска културна асоциация
Bulgarian-Maltese Cultural Association
Създадена през 2007 г. Асоциацията е неправителствена организация, която си е поставила цел да съхранява културната идентичност на българската общност в Малта, както и да съдейства за разширяването на културните връзки между България и Малта. Регистрирана е през април 2007 г. В нея могат да членуват както българи, така и малтийци. Организацията участва в прояви, които популяризират културния обмен и сътрудничество. Поставя си като задача да съдейства за развитието на контактите между асоциации, които поставят ударението върху проекти, свързани с културата.
Е-mail: info_bmca@yahoo.com

Българска асоциация „Мечта” - Лерида
 

ASSOCIACIÓ DE BÚLGARS DE LLEIDA - MECHTA

Създадена през юни 2015 г.

Председател: Меглена Кривчева

тел.: 672 299 807

Е-mail: meglena1968@hotmail.com

Българска община в гр. Пятигорск-Кавказки минерални води
Болгарская община, Пятигорск – Минеральные воды
Създадена през 1993 г. Обединява българите в региона, стреми се към активни контакти с България.
Председател: Август Николаевич Прокопиев
Адрес за кореспонденция:
357562 г. Пятигорск
ул. I Набережная, д. 28, кв. 72
тел. 0078793-336680

Дом за руско-българска дружба, г. Твер
Дом руско-больгарской дружбы, г. Тверь
Създаден през 2003 г. Съдейства за развитието на връзките между България и Русия в сферата на науката, културата и икономическото сътрудничество.
Почетен председател: акад. Алексей Кудинов, ректор на Тверския държавен университет
Адрес за кореспонденция:
г. Тверь
пр-кт Чайковского, 70
тел.: 00708-22347485

Дружество Български културен форум
Bolgár Kulturális Fórum

Дружество Български културен форум (Bolgár Kulturális Fórum) е основано през 1999 година в Унгария, със седалище в Будапеща, с цел да развива културното сътрудничество между Унгария и България. Форумът обединява живеещата в Унгария българска интелигенция, хората с български произход, занимаващи се с изкуства и научна дейност и тези, които подпомагат дейността му, независимо от техния произход. Поддържа връзки с обществени организации, институции и самоуправления. Провежда издателска дейност, с която допринася за запазване и развитие на литературния език и култура на българите в Унгария и за запазване на тяхната идентичност. Организира конференции, изложби, детски мероприятия, концерти, фотоконкурси, видеопрожекции, театрални постановки и други с цел разпространението и опазването на българските културни ценности и научни постижения. Форумът обединява и подпомага дейността на творците (художници и приложници) с български произход, които живеят и творят в Унгария.  

Председател: Милена Владимирова
Заместник-председател: Кристина Менхарт.
Тел: +36 706259931.
E-mail: bolgarforum@mail.bg,

Културно-просветно дружество на българите от Москва и Московска област “Паисий Хилендарски”
Культурно-просветительское общество болгар в Москве и Московской области имени Паисия Хилендарского.
Създадено е през 1990 г. като организация на руски граждани, етнически българи. Основни цели: изучаване на българския език, култура и история на България; съхраняване и реставрация на паметници, свързани с историята на българския народ; съдействие за реабилитиране на репресирани българи.
Председател: Владимир Фьодорович Петров
Адрес за кореспонденция:
117437 г. Москва
ул. Академика Арцимовича, д. 8, кв. 75
тел. 007495-3368913

Съюз на българите в Кипър

Историята на СБК започва през 1989 г., когато съществува като неюридическо лице. Учреден е на 4 април 1998 г. в Лимасол, регистриран е като юридическо лице на 1 юли 1999 г. в Никозия. Организацията има за своя цел да обединява българската общност и да съхранява българското самосъзнание и култура. Ръководството на  СБК се намира в Лимасол. През 2007 г. за председател е избрана Ира Папагеоргиу. 
 
СБК развива читалищна дейност като има свои центрове с библиотеки и филмотеки в Лимасол, Пафос, Полис и Паралимни, Никозия. В тях се провеждат занятията на българските училища, които развиват дейност в тези градове: „Св. Климент Охридски” (Лимасол), „Народни будители” (Паралимни), „Българското училище в Пафос” и „Азбукарче” (Полис Хрисохус), "Никола Вапцаров" (Никозия). Петте училища към Съюза са включени в Списъка на неделните училища по ПМС 334/2011 г.  
 

Адрес:

Limasol – 4156
Ira Papageorgiou
8, N. Pandelidi str., K. Polemidia
Tel.: 00357 99459358         
Fax: 00357 25579154
Уеб сайт: http://bguc.org/bg/ 
ел. поща: ira.papageorgiou@cytanet.com.cy 

BU BEL FRIENDS
Българо-белгийска културна асоциация
Създадена през 2009 година. Културно-просветна асоциация за българи и белгийци. Основана с цел изучаване историята, културата, езика и традициите на Белгия и България. Асоциацията си поставя за задача да популяризира сред белгийците българската култура, традиции и език.
Председател: Иво Добрев
тел.: 0032 477 656 217
Е-mail: bgschool.ivo@gmail.com

Kултурно дружество “Просперитет – Голо Бърдо”, Тирана
Създадено през 2000 г. като неправителствена организация. Целите, които си поставя, са да опазва, развива и изучава българските обичаи и традиции в  района на Голо Бърдо, да работи за съхраняване на индентичността на тези българи, разпръснати из цяла Албания и чужбина. Друга цел на дружеството е да рзвива връзките с България и да съдейства на младежите  да учат у нас, също и на кандидатите за получаване на българско гражданство.
Председател: Хаджи Пируши
Адрес за кореспонденция: Rr. “Tefta Tashko” № 112
Shoqata “Prosperitet Goloborda”
Tirana, Albaniа
Тел./факс: 00355 4 226 964
e-mail: e_hristova@bitex.bg
уеб-сайт: www.prosperitetgolloborda.com

Австралийско-българско дружество „Младост”, Канбера
Председател: Дончо Миленов
Заместник-председател: Адриана Табиш
E-mail: Bg.mladost@hotmail.com
             donchomilenov@yahoo.com
             a_emilova@yahoo.com

Австрийско-българско дружество, Виена
Oesterreichisch–Bulgarische Gesellschaft
Създадено през 1955 г. от австрийски граждани с български произход и австрийски приятели на България с цел поощряване и задълбочаване на културните, научните и стопанските връзки между двете страни. Основават се нови секции в различни провинции на Австрия, организират се съвместни, предимно културни инициативи с Българската културно-просветна организация ”Св. св. Кирил и Методий” и Българската църковна община във Виена. Дружеството има значителен принос за развитието на българо-австрийските културни връзки от 1955 г. до настоящия момент.
Президент: г-н Карл Блеха, носител на орден „Мадарски конник” I степен
Контакт чрез ДАБЧ.

Автономна нестопанска организация „Петербургски културно-делови център за българска дружба”
Организацията е създадена през 2009 г. Регистрирана е в Министерство на правосъдието на Руската федерация, съгласно изискванията на местното законодателство. Основна цел на организацията е оказване на съдействие по подготовка и реализация на програми и проекти, насочени към поддържане и развитие на руско-българските отношения в областта на културата, изкуството, архитектурата, кинематографията, спорта, науката и образованието. Ръководството й е готово да предоставя услуги по организацията и провеждането на конференции, симпозиуми, конкурси, концерти, фестивали и други научни и културно-развлекателни мероприятия, свързани с разпространението на културните ценности и традиции на България. Обединява широк кръг приятели на България. Стреми се към укрепване на двустранните връзки в сферата на културата, науката и деловото сътрудничество.
Президент: Вячеслав Владимирович Шеретов
За контакти: Галина Ивановна Кириллова, консултант
Адрес за кореспонденция:
196084 Россия
г. Санкт-Петербург
Митрофаньевское шоссе, д. 29, литер „Т”
Тел.: 8 960 280 61 52
E-mail: v.v.sheretov@mail.ru
             gkirillova@list.ru

Азербайджано-българско обществено обединение “Съдействие в развитието на азербайджано-българската дружба”, Баку
Създадено през 2005 г.
Дружеството обединява около 180 човека – българи и азербайджанци, проявяващи интерес към България. Развива активна културна дейност, издава списание “Акорд”, излизащо предимно на руски език. Проявява се голям интерес към изучаването на съвременен български език. Планира се заснемането на филм за градовете побратими Габрово – Шеки.
Председател: Мария Павловна Гусейнова-Атанасова
За контакти:
Azerbaijan
Baku
S.A. Shirvani str. 9/ 143
tel. + 994-50 347-16 – 96
e-mail: azeri-bulgaria@mail.ru

Алианс Франция - България, Париж
Alliance France - Bulgarie, Paris
Основан през 1993 г. Работи за разширяване на контактите между Франция и България посредством организиране на семинари и бизнесфоруми, културни прояви, подкрепя дейността на асоциациите на българите и приятелите на България във Франция.
Президент: г-н Пиер Консини
тел.: 0033 1 42 65 00 16
факс: 0033 1 43 12 34 32
Уеб-сайт: www.alliancefb.org

Алианс Франция-България Елзас, Страсбург
Alliance France-Bulgarie Alsace, Stasbourg
Основан през 2001 година= Алиансът подкрепя развитието на контактите между предприятия и администрации, работи за популяризирането на българските и елзаските културно-исторически ценности, улеснява връзките между висши училища и младите хора от двете страни.
Президент: г-н  Жан-Луи Юс
тел./факс: 0033 3 88 22 31 15

Аржентино-българска фондация
Fundacion Argentino Bulgara
Създадена през 1985 година. Събира потомци на преселили се в Аржентина през 20 век българи. Отбелязват български празници и традиции. Взаимодействие с дружеството на румънците в аржентинската столица.  Провеждат съвместни чествания на български празници заедно с организацията в Берисо, провинция Буенос Айрес.
ADRIANA GANCHEV

calle Terrero 3263 primer piso F C.A.B.A.
BUENOS AIRES
За контакти: Херардо Лука Самойлов, президент, Адриана Ганчев, секретар
E-mail: Fundacionargentinobulgara@gmail.com

Асоциация " Българска розa " – Малага

Асоциация " Българска розa " – Малага

Asociacion bulgara para integracion y el dessarollo

Cultural Rosa bulgara

Създадена през 2014 година. Работи за интеграцията

на сънародниците и съхраняването на българската духовност

и традиции.

Учредила е клуб за български народни песни и танци. Реализира уъркшопи

за тъкачество, плетачество, бродиране, изработване на сувенири.

За контакти:

Бойка Ангелова, председател на Асоциация "Българска роза", Малага Испания

Teл.:0034 647-830-768

Mail.: rosabulgara.malaga@gmail.com

Асоциация ,,Стара планина” - Памплона
 

Създадена през 2016 г.

Председател: Валентин Нанков Николов

Секретар: Нели Иванова Петринина

e-mail: staraplanina2016@gmail.com

Асоциация BG Арагон – Сарагоса

Асоциация BG Арагон – Сарагоса
Asociacion BG Aragon  - Zaragoza

Създадена през 2006 година. Целта на организацията е да работи за съхраняване на българската идентичност, култура и традиции, както и да участва в социалния и културния живот на Сарагоса и автономна област Арагон .През 2009 г. към асоциацията е създадено БНУ “Васил Левски”, което работи по образователен проект. Разработваме и проекти със социална насоченост.

Към асоциацията е създадена фолклорна група “Хоро”,чиято цел е да поддържа  приемственноста между поколенията ипламъка на родолюбието!

 

Председател: Славейка Генчева
тел.: 0034 637124403

Асоциация за взаимопомощ Франция-България, Париж
Association Entraide Franco-Bulgare, Paris
Създадена през 90-те години на ХХ в. Организира концерти с благотворителна цел за българите и приятелите на България с участието на български и френски оперни изпълнители и инструменталисти.
Президент: г-жа Йорданка Франгова
тел.: 0033 1 45 66 65 92

Асоциация за европейска интеграция на емигрантите българи в Испания „Светлина”– Колядо Вилялба (Мадрид).
 Асоциация за европейска интеграция на емигрантите българи в Испания „Светлина”– Колядо Вилялба (Мадрид). Към нея функционират три БНУ.

Председател: Войслав Симеонов

мобилен тел.: 691 971 418

Е-mail: bgcolegio@yahoo.com 

            voisi@dir.bg

 

Асоциация за европейска интеграция „Дунав”
Asociacion Para La Integracion Europea Danubo
Президент: София Цветанова
e-mail: asociaciondanubio@yahoo.es
Адрес: c/ Simancas, 36
28941 Fuenlabrada - Madrid
Spain
София Цветанова, председател на асоциациятател.
+34 660 861 762

Асоциация за интеграция и културно развитие „Българска роза“ - Малага
 

Asociación búlgara para la integración y el desarrollo culturalRosa búlgara - Málaga

 

Създадена през 2014 г.

Председател: Бойка Ангелова Стоянова
моб. тел.: 647 830 768

E-mail: rosabulgara.malaga@gmail.com

 

 

Асоциация за интегриране на българите „Хан Аспарух”- Кастельон
ABID Han Asparuh – Castellon

Целта на организацията е да работи за съхраняване на българската идентичност,
култура и традиции, да допринася за интегрирането на българите и да способства за популяризирането на българската духовност и култура в Испания.
Председател: Йорданка Данова
Пощенски адрес за кореспонденция:
Yordanka Danova
Col. San Antonio 45
Val Duxo 12 600
Espana
Тел. 0034 678 369 974
Е-mail: abidhanasparuh@gmail.com

Асоциация за подпомагане на имигрантите (АСАИН) „Стара планина” - Валядолид

Asociación "Stara planina" - Valladolid
Сдружението е създадено през 2008 г. към
ASAIN (асоциация за подпомагане на имигрантите във Валядолид ). Танцов състав към асоциацията Огнени ритми”.

БНУ „Кирил и Методий”.
Председател: Людмил Любенов
тел.:
 600 767 935

E-mail: staraplanina@hotmail.es

             coreo_art@hotmail.es

Асоциация за приятелство и сътрудничество „Св.Георги”- Барселона
Asociacion Saint Jordi de amistad Catalunya - Bulgaria, Barcelona
Създадена през 2008 година. Поставила си е за задача да работи за съхраняването на културната идентичност на българите в Каталуния, популяризирането на българския език и култура.
Председател: Христо Стоичков
Зам. председател: Мария до Кармо Маркес Пинто
тел.: 0034 93 218 84 31
Управителен съвет: Катя Танева, Стоянка Колева
Е-mail: stoyankaes@yahoo.es
тел.: 0034 606096793

Асоциация за развитие и забавления „РОДИНА“ - Сеговия

A.D.D.”RODINA”- Аcociacion de Desarrollo y Diversion - Segovia

Основана през 2011 г. Целта на организацията е представяне на българска култура и фолклор, разработване на дейности по съхраняване на българската идентичност. Създателите на сдружението са обединени около идеята да популяризират българските песни, танци и традиции, с желание да разработват образователен проект.

За контакти:
Веселина Маринова-Президент
Tel: 0034666987906,
E-mail: mytraby@abv.bg
Габриела Георгиева – Координатор
Tel: 0034673801919

Адрес за кореспонденция:

Asociacion RODINA

calle Alberti 23, Bajo-local

40006 Segovia

Veselina Marinova - Presidenta

addrodina@gmail.com

 

Асоциация Малага-България 2010 - Малага

Asociacion Malaga-Bulgaria 2010  - Малага
Създадена през 2010 година. Организацията работи за съхраняване на българската идентичност, култура и традиции. Развива дейност по културни и образователни инициативи и проекти.
Председател: Петранка Костадинова
тел.:     mob.0034 685 635 648
NUEVA MALAGA-c.p.29010
CAMINO CASTILLEJOS-7
BL.3-3D

 

Асоциация на българи и творци на изкуството „Требол” – Торехон де Ардос (Мадрид)
 

Asociación de búlgaros y creadores del arte “Trébol”, Torrejón de Ardoz

Създадена през 2012 г.

Председател: Латинка Хинкова

мобилен тел.: 620 418 283

e-mail: lati68@hotmail.es

Адрес: c/ Río Torote, 8 2-B

28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)

Асоциация на българите в Гандия „Мадара“

Asociacion de los bulgaros en Gandia „Madara”
Целите на организацията са съхраняване на идентичността и националните традиции на българите в автономна област Валенсия, популяризиране на българска култура и изкуство, развитие на образователен проект.

Председател: Корнелия Драганова
Адрес: Асоциация на българите в Гандия „Мадара”
KORNELIA DRAGANOVA
Asociacion de los bulgaros en Gandia „Madara"
SAN RAFAEL 65-Bajo
46 701 GANDIA, VALENCIA
ESPANA
тел.: 00340692703387
Е-mail: balcan_inmobiliaria@hotmail.com

Асоциация на българите в Навара "РОДИНА", Памплона
Asociacion de los Bulgaros en Navarra "RODINA", Pamplona
Създадена през 2005 година. Поставила си е за цел да работи за сплотяването на българите в област Навара, поддържането и разпространяването на българска култура и автентичен български фолклор. Към асоциацията са изградени танцов състав и оркестър за българска народна музика.
Председател: Красимир Хаджиев
E-mail: krasieh@msn.com

Асоциация на българите в Тарагона „България“
Associació de búlgars de Taragona "Bulgària"
Създадена през 2009 година. Целите на организацията са съхраняване на българската култура, идентичността и
националните традиции на българите в Каталуния и съдействие за изграждането на положителен образ на България.  
Председател: Илиана Т. Илиева – Дъбова
тел.: 0034/670 822 153
         0034/977 522 345
Е-mail: bulgarostgn@hotmail.com

Асоциация на българите в Украйна, Одеса
Ассоциация болгар Украины, Одесса
Създадена през 1993 г. като Асоциация на българските национално-културни дружества и организации в Украйна. Под новото си име съществува от 2004 г. Във всяка от 25-те области на Украйна има областно българско дружество. Общият брой на дружествата и организациите в състава на Асоциацията е около 100.
Президент: Антон Киссе
тел.: +380482356747
Вицепрезидент: Светлана Драгнева
E-mail: dragneva@gbg.bg
Помощник: Анна Жечева
E-mail: anna_gecheva@abv.bg
Адрес за кореспонденция:
65026 г. Одеса
пер. Вицеадмирала Жукова, 9
тел.: 0038048/ 722-64-04
E-mail: association_bu@mail.bg
Уеб-сайт: www.abuodes.org.ua

Асоциация на българите на Майорка „Св. Св. Кирил и Методий”
Асоциация на българите на Майорка „Св. Св. Кирил и Методий”
Asociacion de los bulgaros en Mallorca 'Sveti Sveti Kiril y Metodii'
Създадена през 2008 година, има за цел да събира и обединява българската общност на
Майорка и да работи за запазването на родната култура, традиции и език. Дейностите u са:
българско училище, танцов състав „България” и квартет „Аура”.
Председател: Радосвета Кирилова
Адрес за кореспонденция: Asociacion de los bulgaros en Mallorca
Apdo. 5016,
07011 Palma de Mallorca
Адрес за лични контакти: C. Eusebio Estada, 48
07004 Palma de Mallorca
Приемни дни: Понеделник и петък от 18.00 до 20.00ч.
E-mail: asbumallorca@yahoo.es
тел.: 0034678943519; 0034626500065; 0034637257233

Асоциация на българите „Кубрат” – Хетафе (Мадрид)
 

AsociaciónKubrat”, Getafe
Създадена през 2002 г. БНУ „Св.св.Кирил и Методий”.

Председател: Нели Кочева
тел.: 606 961 347
E-mail: asociacionkubrat@abv.bg

 

Асоциация на българите „Паисий Хилендарски” – Бенидорм, Испания

Създадена през 2011 година. Сдружението си поставя за цел да работи по културни и образователни проекти, да популяризира българската култура и духовност.

Лице за контакт: Росица Димитрова
Тел. 0034 622.798.163
Ел.поща: intros15@yaho.es

Асоциация на българката „Бялата лястовица” , Валенсия
Създадена през 2010 година. Поставила си е за цел да популяризира българската култура и традиции, да развие образователен проект, театрален самодеен състав и работи за интеграцията на българите във Валенсия.
Председател: Сийка Мудиева
тел.: 0034 652 639 760
Е-mail: rodolyubie@gamail.com

Асоциация на българките в Ливан
Създадена на 14 февруари 2003 г. В рамките на асоциацията съществува самодейна фолклорна група. Ежегодно организира честването на 3 март, 24 май и коледни тържества.
Председател: Теодора Хури
teddyhoury@gmail.com

Асоциация на българските здравни работници във Великобритания
Учредена през 2004 г., официално регистрирана през 2005 г. В нея членуват около 350 български лекари, медицински сестри и физиотерапевти от Лондон и околностите. Асоциацията консултира по професионални и административни  въпроси, свързани със здравната система във Великобритания, подпомага процесите по адаптирането към културните различия.
Председател: Ваня Тихомирова
E-mail: vanyatihomirova@yahoo.co.uk
              vanya.petkova@imperial.nhs.uk

Асоциация на българските инженери в Канада, Торонто
Association of Bulgarian Engineers in Canada, Toronto
Създадена през 2001 г.
Уеб-сайт: www.abec.ca

Асоциация на завършилите висшето си образование в България ливански граждани
Председател: д-р Рияд Мансур, български възпитаник
Контакт чрез ДАБЧ.

Асоциация Франция-България – Големият Запад, Бургбар
Association France-Bulgarie - Grand Ouest, Bourgbarre
Създадена през 2004 година. Организацията работи за развитието и обогатяването на културните връзки между България и Франция. Представя българска култура и изкуство в Бретан, Северозападна Франция.
Лице за контакт: Живко Седларски, скулптор
E-mail: batjivko@free.fr

Асоциация Френско-български обмен , Тулуза
Echanges Franco-Bulgares, Toulouse
Основана през 1998 г. Представя България на традиционния „Форум на световните езици”, който се провежда в Тулуза.
Президент:  Петър Харизанов
тел.: 0033 5 61 62 91 81


Асоциация „БГ роза” - Паленсия
  

Година на създаване: 2015 година.
Председател:
Ралица Иванова
тел.:
 619342385

E-mail:  ralitsaiv@hotmail.com

 

Асоциация „България - Франция”, Париж
Bulgaria – France, Paris
Основана през 2001 г. Целта на асоциацията е да свързва българите във Франция. Франсоаз Уолц е създала информационен сайт в интернет с разнообразна информация за българската история, култура и туризъм, за календара на българските събития в републиката.
Президент: Франсоаз Уолц
E-mail: associationbulgariafrance@noos.fr
Уеб-сайт: www.bulgaria-france.net

Асоциация “България-Италия”, Виченца
Associazione Bulgaria-Italia
Създадена през 2001 г.
Цели: представяне и засилване на културния обмен и икономическите връзки между Италия и България; подпомагане на инициативите за културни, икономически, политически, социални контакти; съдействие за интегрирането на българите в Италия и на италианците в България; подпомагане в социалната, благотворителната, техническата, образователната и икономическата сфери.
Президент: Паоло Модести
Уеб-сайт: www.Bulgaria-Italia.com

Асоциация “България”, Сеговия
Asociacion „Bulgaria”, Segovia
Създадена през октомври 2006 година. Асоциацията си е поставила за задача да работи за съхраняването на българската идентичност на сънародниците,  създала е българско училище и танцов състав „България”.
Председател: Стефка Георгиева
тел.: 0034 687 775 695

Асоциация „Българска дружина”, Малага
Asociacion „Grupo Bulgaro”, Malaga
Създадена през 2001 г. Работи за запазването на културната идентичност на нашите сънародници. Включва се в местни фестивали и празници на културите, за които подготвя щандове с информация за България, българската култура и традиции.
Председател: Матей Фотев
тел.: 0034 615 430 856

Асоциация „Валенсия BG” – Валенсия, Испания

Valencia BG-Bulgaros
Работи за предоставяне на разнообразна информация в услуга на българите в региона, публикува туристическа информация и здравни съвети, предлага консултация по правни въпроси, информация за автобусни линии, магазини, обслужвани от сънародници и за обучението на децата. Разработва информационен портал на българите във Валенсия
www.valenciabg.com

Президент: Бисер Димитров
Секретар: Пламен Димитров
Тел.: +34685642735
За контакти: info@valenciabg.com

Асоциация „Войводи”, Женева
Аssociation “Voyvodi”, Genéve
Създадена през 2003 г. С цел да обединява българската общност в Женева и да подпомага интегрирането на нови имигранти в Швейцария. Да способства за опознаването и популяризирането на културните традиции и ценности на различните национални общности в Женева.
Председател: Иван Кожухаров
E-mail: voyvodi@sunrise.ch 
Уеб-сайт: www.voyvodi.ch

Асоциация „Кубрат”, Хетафе
Asociacion „Kubrat”, Getafe
Създадена през 2002 г. Улеснява социалната интеграция на българите. Подпомага общността с информация и консултация за работа, жилища, записване на децата в училище. Основател е на българско неделно училище, посещавано от деца на възраст до 12 години. Провежда кръжок по българска бродерия, курсове по испански език, организира изложби, концерти, екскурзии и чествания на празници.
Президент: Нели Кочева
тел.: 0034 606 961 347
E-mail: asociacionkubrat@abv.bg

Асоциация „Къща Тракия, България в Каталуния” - Барселона
Associacio Casa Tracia, Bulgaria a Catalunya - Barcelona
Създадена през 2010 година. Организацията работи за популяризирането на българската култура и традиции в Каталуния, способства за развитието на диалога между културите.
Председател: Таня Иванова-Солер
тел.: 0034 669 349 483
E-mail: presidencia@casatracia.org

Асоциация „Марбеля-България 2013” - Марбеля
 

Създадена през 2013 г., регистрирана през 2014 г.
Председател: Анита Христова
мобилен тел.:

E-mail: anita798085@gmail.com

Асоциация „Мисия България”
Association Mission Bulgarie
Основана през 2005 г. Асоциацията си е поставила за цел да работи по културни и образователни проекти, да бъде посредник в развитието на двустранните културни връзки. Осъществява юридически и административни услуги за българи във Франция и за французи в България. Издава електронно сп.”България”.
Президент: Тиери Верне
тел.: 0033 174 613 000
E-mail: contact@missionbulgarie.org
              inavladi@gmail.com
Уеб-сайт: www.missionbulgarie.org

Асоциация „Приста. България и Каталуния заедно в Европа” – Матаро (преди Йорет де Мар) (Барселона)
 

За контакт: Нели Тълпигова, председател и ръководител на училище „Възраждане”

тел.: 696 69 25 06

Е-mail: talpigova@abv.bg

Асоциация “Приятели на България”, Вроцлав
 Wroclawskie Towarzystwo Przyjaciol Bulgarii, Wroclaw
Създадена през 1997 г. Продължител на традициите на Българското културно-просветно дружество “Христо Ботев”, Вроцлав. През същата година към към Асоциацията се формира Балкан Фолк Акустик – група за етно-фолк, с ръководител председателят на организационната стуктура Димчо Ангелов. Асоциацията  развива много активна културна дейност, посветена на българската култура и традиции, работи съвместно с почетния консул на България във Вроцлов. Съвместно се организират ежегодните Мартенски дни на българската култура, на които гостуват музикални състави от нашата страна и театрални трупи.
Председател: Димчо Ангелов
Е-mail: wtpbulgarii@free.ngo.pl
Уеб-сайт: free.ngo.pl/wtpbulgarii

Асоциация „Прованс-България”, Екс на Прованс
Association Provence Bulgarie, Aix-en-Provence
Регистрирана през 2000 г. като Association Franco - Bulgare de Bouches du Rhone.
През 2005 г. променя името се на Association Provence-Bulgarie. Работи за развитие на контактите между България и Франция, отпечатва веднъж на три месеца малък бюлетин на френски език, адресиран към членовете на асоциацията и към френските университети.
Организира традиционни конкурси за поезия на френски език, в които участват ученици от български гимназии.
Президент: Жан-Мари Мартен
тел.: 0033 6 10 20 21 87
E-mail: afb.13@laposte.net
Уеб-сайт: www.france-bulgarie.org

Асоциация „Прогрес” , Аликанте

Asociacion „Progreso", Alacante
Създадена през 2011 година. Работи по културни и образователни проекти. Популяризира българската култура и традиции. Към асоциацията функционира самодеен колектив за български фолклор „Хоро”.
Президент: Иво Иванов
Е-mail: asociacion@progreso-alacant.info
 

Асоциация „Прогрес” , Валенсия
Asociacion „Progreso", Valencia
Създадена през 2009 година. Работи по културни и образователни проекти. Осъществява курсове по испански и английски език, фламенко и български народни танци. Създала е танцов състав „Веселие”.
Президент: Рени Младенова
тел.: 0034 687760947
Е-mail: progres2009@abv.bg

Асоциация „Рила” - Бургос
  

Година на създаване: 2015 година.
Председател: Диляна Бодурова
тел.:
 617 770 642; 94 726 01 74

E-mail:  dilyana.nedeleva@hotmail.com

Асоциация „Родина БГ” - Логроньо

ACB RODINA BG

Създадена: април 2016 г.

Председател: Емел Галип

e-mail: emma.1979@abv.bg

Тел.: 677 199 273

Нери Дервишева, преподавател

Тел.: 602 404 482

Емилия Михайлова имейл:  emma.1979@abv.bg

 

Асоциация „Родители”- Сеговия
 

БНУ „Христо Смирненски” - Сеговия, Кантимпалос и Виля де Кока (Испания)

Председател: Людмила Димитрова
тел.:
  622 220 122

E-mail:  lyudmila.dimitrova@hristosmirnenski.com

 

Асоциация „Рон-Алпи - България”, Лион
Аssociation Echanges Rhone-Alpes – Bulgarie, Lyon
Основана през 2007 г. Асоциацията представя българската култура и традиции, способства за развитието на културния обмен, съдейства за ориентацията и интеграцията на български студенти, пристигнали да учат в лионски университети.
Председател: Христо Костов
тел.: 0033 4 72 44 99 93
E-mail: assocerab@free.fr

Асоциация „Сердика-България”, Марсилия
Association „Serdika-Bulgarie”, Marseille
Основана през 2001 г. с основна цел да работи за представянето на българската култура във Франция, да подкрепя младите български таланти и студенти в региона.
Президент: Геновева Бофис
тел.: 0033 4 91 44 28 39
Е-mail: serdica@infonie.fr

Асоциация „Силви Вартан за България”, Париж
Association Sylvie Vartan pour la Bulgarie, Paris
Основана през 1993 г. Занимава се с хуманитарна и благотворителна дейност. Прави дарения на много български болници и домове за деца в неравностойно положение. Работи в сътрудничество БЧК.
Президент: Силви Вартан
Секретар: Жан-Марк Сань
факс: 0033 1 48 09 25 59
E-mail: alain@la-maritza.fr

Асоциация „Слово” – Асоциация на българските учители-имигранти – Мадрид
„Slovo” – Asociacion de los profesores bulgaros-inmigrantes en Madrid
Създадена през 2011 година. Поставя си за цел за работи за запазването на родния език и национално самосъзнание, за популяризирането на българската култура, език и традиции.

За контакти:
Ралица Цветанова, председател

Адрес за кореспонденция-
Ralitsa Tsvetanova
Plaza de Buenavista 11-4-A
Navalcarnero, 28600,
Madrid, España
 
Tel.: 0034/ 63 81 72 543
E-mail: asociacionslovo@gmail.com, ralivt@abv.

 Асоциация „Стара планина”, Валядолид

Асоциация „Стара планина”, Валядолид
ASAIN"Stara planina" Valladolid

Организацията работи за съхраняването на културната идентичност на сънародниците, пристигнали в кралството, защита на правата и интересите им, за развитие на културни, социални и образователни дейности.

Председател: Мария Ненова

Mail: staraplanina@hotmail.es
тел.: 0034 639 241 856

Асоциация „Феникс”, Мадрид
Asociacion „Phenyx”, Madrid
Създадена през 2010 година. Организацията работи за съхраняването на българската култура и традиции.
Председател: Мариана Тодорова
Тел.: 0034 /914-623-666
Е-mail: phenyx@mail.bg

Асоциация „Френско-българска солидарност”, Ляни
Association Solidarites Franco–Bulgares, Lagny
Основана през 2001 г. Основната цел на асоциацията е „да развива френско-българската солидарност, като организира и подкрепя хуманитарни акции и инициативи.
Президент: Даниел Пишо
тел.: 0033 1 64 02 32 20
E-mail: pichotdaniel@yahoo.fr

Благотворителна организация “Зов”, Лондон
Създадена през 2004 г.
Уеб-сайт: www.zovuk.org.uk

Британско-българска търговска камара
British-Bulgarian Chamber of Commerce
Създадена през 1993 г. с цел да поддържа и стимулира бизнес отношенията между България и Великобритания. Има двойно представителство – в Англия и в България.
Изпълнителен директор: Кристин Бут
E-mail: info@bbcc.bg
Уеб-сайт: www.bbcc.bg

Британско-българско дружество за приятелство, Лондон

British-Bulgarian Friendship Society, London

Създадено през 1952г. в Лондон. Към днешна дата в дружеството членуват около 100 човека, като са разпределени главно в Лондон и още 3 големи града на Великобритания.

От декември 2010г. председател е д-р Ани Кей, историк, специализирала по история на Балканите. Почтен президент на дружеството е д-р Доналд Кеприк, полиглот от еврейски произход от Централна Европа; литератор, любител на българската народна музика и фолклорни танци; организатор на “East European information centre” (Източно-европейски информационен център) за хора от Източна Европа, които имигрират във Великобритания. 

             За контакти: д-р Ани Кей, председател.
             Тел.: +4402076368338
             Официален уеб-сайт: http://www.bbfs.org.uk
             E-mail: annie.kay@btinternet.com


 

Българите в Аржентина – Буенос Айрес
Los Bulgaros – Buenos Aires
Българите в Аржентина
Работи за популяризирането на българската култура и духовност в Аржентина.
Създаден е информационен сайт.
www.losbulgaros.com.ar
Създадено е интернет-радио "Моята България"
За контакти: Иван Цанков и Ася Иванова
info@losbulgaros.com.ar


Българите в Южна Африка

The Bulgarian Society in South Africa (BSSA)

Сдружението е организация с нестопанска цел. Работи за съхраняването на българския език, култура и религия сред сънародниците в провинция Хаутенг, РЮА. Създали са танцов състав, желаят да построят православен храм.

За контакти:
Йордан Радкев, председател
jordan.radkev@gmail.com

Българо-Австралийско дружество „Родина”, Канбера
Bulgarian - Australian association „Rodina”, Canberra
Регистрирано на 11 април 2007 г.
Цели: да обединява сънародниците, за да се съхраняват българските традиции и дух; да формира културно и етническо самосъзнание у младото поколение и гордост от постиженията на българската наука и култура; да се разширяват социалните, културните и други връзки между Австралия и България; да популяризира демократичното развитие в България и българските културни ценности чрез подпомагане на хуманитарни и образователни програми; да оказва съдействие на новопристигнали българи като се съобразява и разяснява начина на живот в Австралия; да запазва и насърчава връзките между членовете на дружеството чрез отдих и разнообразие.
Председател: Лилиан Канев
Секретар: д-р Мария Стайкова
Контакт чрез ДАБЧ.

Българо-австрийски културен и информационен център “София”, Линц

Bulgarisch-Oesterreichisches Kultur- und Informationszentrum “Sofia”
Създаден през 2004 г. Организацията развива активна дейност в следните направления: съхраняване на българския език и традиции; популяризиране на българската култура в Австрия; поддържане на връзки с родината и запазване на българската идентичност; взаимно разбирателство и културно сътрудничество с австрийското население и другите националности в Горна Австрия.

Към организацията са създадени театрална формация и фолклорен състав, а от 2005 г. и българско училище.

Председател: Росица Стоянова
Е-mail: boekiz_sofia@liwest.at
 

Българо-Австрийски културен клуб, Грац

Bulgarisch-Österreichischer Kulturverein Graz
Основан през ноември 2006 г. с идеята да поддържа българските традиции и да съдейства за двустранното сътрудничество в областта на културата и на международното разбирателство.
Цел на дружеството е създаване на положителен образ на България сред австрийското общество чрез публични изяви на известни българи-творци, работещи в чужбина и родината.
Ежегодните изяви като уникалните музикални цикли, включващи класически български и съвременни австрийски творби, филмовите поредици на нашумели български режисьори, джазфолк концертите и танцовите фолклорни гастроли са вече традиция.

Председател: Сава Дълбоков
E-mail:  bgklub.graz@yahoo.com

Заместник-председател: Мариана Ердьоди-Калинова
тел.: 0043 699 126 009 55
Е-mail: kalinova@gmx.net

Българо-американска агенция “Балканика”, Филаделфия
Bulgarian-American Agency “Balkanika”, Philadelphia
Създадена през 2005 г., за да съдейства на новопристигнали българи в САЩ.
Уеб-сайт: www.usbalkanika.com

Българо-американска асоциация, Маями
Bulgarian-American Association, Miami
Съдейства за създаването на икономически връзки между Маями и Варна. През 2001 г. организира Първи събор на българите в Маями.
Председател: Красимир Иванов.

Българо-американска асоциация, Чикаго

Bulgarian-American Association, Chicago
Създадена през 2002 г. с президент Динко Динев. Организира традиционни “Български дни в Чикаго” с изложби, спектакли, бизнес срещи.
Президент: Динко Динев
Секретар: доц. д-р Никола Чаракчиев
Уеб-сайт: www.bulgariandaysinchicago.com

Българо-американска медицинска асоциация, Чикаго
Създадена през 2000 г.
Президент: д-р Михаил Николов

Българо-американски съвет в Чикаго
Създаден през 2002 г.
Президент: Стоян Стоев

Българо-американско дружество, Атланта
Bulgarian-American Society of Atlanta, Inc. (BASA)
Създадено през 2002 г. Възниква, за да обслужва информационните, образователните и културните потребности на българската общност в щата Джорджия. Към дружеството има и неделно училище.
Уеб-сайт: www.atlantabg.com

Българо-американско културно и образователно дружество, Лос Анджeлис
Bulgarian-American Cultural Educational Society (BACES), Los Angeles
Създадено през 1947 г. като организация с идеална цел. Дейността на дружеството е съсредоточена върху запазването, развиването и представянето на българската култура и традиции сред членовете му и презентации пред американското общество. Осъществява големи дарителски акции.
Уеб-сайт: www.baces.org

Българо-американско общество, Вашингтон
Bulgarian-American Society, Washington
Благотворителна организация, създадена през 1991 г. с цел да подпомага хуманитарното, образователното, икономическото и културното развитие на България. Президент: Сол Полански, бивш посланик на САЩ в България
Вицепрезидент: Станимир Александров
Уеб-сайт: www.bgusa.org

Българо-американско сдружение, Сакраменто
Bulgarian-Americans United, Sacramento
Създадено през 1996 г. Развива дейността си в Сан Франсиско и района. След 2003 г. към българите в Сан Франсиско се присъединява и Орлин Мирчев – президент на “Visit Bulgaria”.
Председател: Майлс Бонев
Уеб-сайт: www.bulam.com/index2.htm

Българо-британско дружество за приятелство, Лондон
British-Bulgarian Friendship Society, London
E-mail: ognian@balkaniatravel.com
Уеб-сайт: www.bbfs.org.uk

Българо-гагаузко дружество „Кубей”, с. Червоноармейское /Кубей/
Лице за контакт: Петър Русев
Адрес за кореспонденция:
Украйна 68702
Одеска област
Болградски район
ул. Русев, 76
тел.: 0038 048 46/ 35 6 17
E-mail: ruseff@narod.ru

Българо-германски клуб – Бон

Der Deutsch-Bulgarische Club – Bonn

Учреден на 24 ноември 2011 г. Обединява германски граждани, проявяващи интерес към икономическото, политическо и общественото развитие на България, и представители на българската общност във федерална провинция Северен Рейн – Вестфалия.

Клубът си поставя за цел да задълбочава отношенията между двете държави чрез изграждане на мрежа от контакти между представители на бизнес – средите от България и провинция Северен Рейн - Вестфалия и осъществяване на редовни публични инициативи, срещи и консултации.

Председател на Управителния съвет е бившият ръководител на бюрото на фондация „Конрад Аденауер” в София
д-р Андреас Фон Белов.
Контакти:
Председател: e-mail: belowsofia@gmail.com
Зам.- председател: evgeni.panayotov@t-online.de
Сайт: www.derdbclub.eu 

Българо-гръцко дружество за приятелство, Атина
Създадено през 1999 г.
Целите, които си поставя, са поддържане на връзките и взаимопомощ между сънародниците, съхраняване на българската култура, традиции и изкуство.
Председател: Диляна Байрактарова
Е-mail: idiliana@live.com

Българо-датско дружество, Копенхаген
Bulgarsk – Dansk Forening
Създадено през 2000 г. В асоциацията членуват българи и датчани. Организира културни прояви и изложения.
Адрес:  Bulgarsk-Dansk Forening
c/o Lene Thybo
Højbovej 14
3460    Birkerød
Лице за контакт: Luba Gancheva Sørnsen
Е-mail: luba@ishoejby.dk

Българо-испанска асоциация “Св. Св. Кирил и Методий”, Мадрид
Asociacion Bulgaro- Espanola „Cirilo y Metodio”, Madrid
Създадена през 2006 година. Поставила си е като приоритет да допринася за съхраняването и развитието на българската културна идентичност на испанска територия. Предлага дейност с цел подпомагане на двустранните отношения между България и Испания в сферата на културата, изкуството, икономиката, социалното дело, туризма. Асоциацията управлява Испанско-българския център.
Президент: Рада Велчева
Адрес: Б.И.А. "Кирил и Методий",
Социално-културен център "Мариано Муньос" етаж 1
Almendrales (L3)
Работно време: от Понеделник до Петък от 9:00 ч. - 14:00 ч.
тел.: 0034 91 500 10 89
         0034 91 457 10 81
Е-mail: info@abeciriloymetodio.com

Българо-канадско дружество в Британска Колумбия, Ванкувър
Bulgarian-Canadian Society of British Columbia, Vancouver
Българо-канадското дружество в Британска Колумбия е сдружение на българите, живеещи във Ванкувър. Създадено през 2001 г. от българи от града и района. Целта е запазване на българското - неговия дух, традиции и култура, да съдейства за сплотяването на българите и обогатяване на техния социален живот, както и да предоставя социална, образователна, културна и бизнес информация на своите членове.
Към дружеството има неделно училище и футболен отбор.
Председател: Даниела Ал-Куатли
Уеб-сайт: www.bcsbc.ca

Българо-Норвежко Дружество

Bulgarsk-Norsk Forening (BNF)
Дружеството е създадено от група българи и норвежци в Осло и е официално регистрирано в Норвегия кaто дружество с идеална цел през май 2007 г. Дружеството цели съхраняване на българската култура и традиции, развитие на културното и социалното сътрудничество между България и Норвегия, подпомагане процеса на интеграция на сънародниците ни в Норвегия. Организацията развива културна, социална и информационна дейност за поддържане на българския дух и националното самосъзнание.  
Председател: Хрисимир Костов
E-mail: kostovi@online.no 
Уеб-сайт: http://www.bgnor.org/home/ 

Българска Асоциация "Пробуда” – Гандия , Испания

Asociacion Bulgara Probuda - Gandia
Създадена през 2012 година. Поставила си е за цел да развива образователна и културна дейност.  Работи за създаване на българско училище с преподаване на български език и литература, история на България и география на България , както и за съхраняване на националната и духовна идентичност, чрез изграждане на клубове за изучаване на фолклор, традиции и танци.

За контакти:  Зорница Атанасова
Е-mail: asociacion.probuda@gmail.com
Teléfono: 0034616053757
46701 Gandia

Българска културна асоциация „Загорче” -Логроньо
 

Създадена: окт. 2014 г.

Председател: Никола Сяров

Тел.: 663 752 369

E-mail: n.syarov@gmail.com

 

Българска културно-просветна организация в Чешката република, Прага
Bulharska kulturne osvetova organizace v Ceske republice, Praha
Създадена през 1948 г. като приемник на дружество “Българска седянка” – първата организация на българите в Чехия, учредена през 1880 г. Приоритет в дейността на организацията са инициативи, целящи популяризирането на българската култура, поддържане на българския дух и укрепване на връзките между чешкия и българския народ. Най-голямите проекти на организацията са инициативата за изграждането на паметник на Светите братя Кирил и Методий в Микулчице и провеждането на ежегодният Събор на българите, посветен на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост 24 май при паметника. Организацията издава сп. “Роден глас”. Днес Българската културно-просветна организация в Чехия (БКПО) е гражданско движение съгласно закон № 115/65 г. Работи според Устав, утвърден от Министерството на вътрешните работи на Чешката република. Начело на организацията е Съвет на председателите. Най-висшият орган на БКПО е заседанието на Българските културно-просветни клубове (БКПК) в Чехия. Тези клубове имат юридическа самостоятелност.

Съвет на председателите:
Кирил Беровски  – председател
Татяна Мандикова – зам. председател
Янчо Янев, Усти над Лабен - изпълнителен секретар
Регионални клубове в страната – председатели:
Прага: Кирил Беровски - тел. 00420 608 052 360
Татяна Мандикова- тел. 00420 731 433 023
Острава: Сирма Зидаро – Коунова, тел. 00420 596 123 838
Оломоуц: Божидар Баиров, тел. 00420 723 588 083
Пилзен: Tатяна Мандикова, тел. 00420 602 146 477
Усти над Лабем: Янчо Янев
Мост:  Йордан Михалев - тел. 00420 792 259 614
Хомутов: Станко Нейков, тел. 00420 605 719 616
Кладно: Михаил Андреев, тел. 00420 607 273 783
Млада Болеслав: Ненчо Йорданов, тел. 00420 602 810 772

Адрес: ul. Americká 28, 120 00 Praha 2, Česká republika
тел.: 00420 224 255 711, вътр. 221
тел./факс: 00420 224 256 719
e-mail: bgklub@cmail.cz, info@bgklub.cz
уеб-сайт: www.bgklub.cz

Българска културно-просветна организация “Св. св. Кирил и Методий”, Виена
Bulgarische Kulturvereinigung “Hl. Kyril und Method”, Wien
Създадена през 1955 г. През 1968 г. организацията открива културен дом, обзаведен и оборудван с аудио- и видео техника и библиотека с повече от 6 000 тома. Много скоро той се превръща в духовно средище на нашите сънародници в Австрия. През изминалите десетилетия БКПО “Св. св. Кирил и Методий” е допринесла съществено за съхраняването на българската култура, националните традиции и историческата памет сред българската общност в Австрия.
Организацията членува в Международния съюз на българите, живеещи в Средна Европа, със седалище Прага.
Председател: Бойчо Дамянов
ел. поща: damjanov@chello.at

Българска неправителствена организация „Томиславово”

Бугарска невладина организациjа "Томиславово"

Сдружението е създадено през 2013. Основни цели на сдружението са съхраняване на българската култура, традиции и обичаи на тимошките българи в Сърбия.

Председател: Небойша Стоянович
Адрес: Църномасница бб, Църномасница, Неготин, Сърбия
Тел: +381193530904
         +381631451745
E-mail: nones@live.com

Българска община "Георги Бенковски" гр. Кагул
Comunitatea Bulgarilor "Gheorghe Benkovski"
Създадена през 1994 г.
Към общината функционира български културно-информационен център.
Председател: Марина Пшеник
Адрес за кореспонденция:
Република Молдова
3905 гр. Кагул
ул. Овидио №4
Тел.:  +373235014
e-mail: salon_sans@mail.ru

Българска община в Гагаузия, гр. Комрат


Българската община в Гагаузия е учредена през 2004 г. По статут тя е културно-просветна организация със следните функции: възраждане и развитие на българския език; приобщаване на младото поколение към културните и исторически ценности на българския народ; запазване традициите и обичаите на предците.

Общината активно съдейства за изучаването на български език в Гагаузия и за пропагандиране на обучението на младежи от български и гагаузки произход в българските висши учебни заведения.

За контакт:
 Татяна Раковчена

Адрес:
Республика Молдова
АТО Гагаузия
Гр. Комрат
Ул. Третякова 33

Телефон:
0037329827773; мобилен: 00373795142224
cbog@abv.bg

 

Българска община в гр. Ставропол
Председател: Ангел Гаврилов Соловьов
Адрес за кореспонденция:
355031 г. Ставрополь
пр. Сухумский, д. 7
тел./ факс: 0078652-242966

Българска община в Република Молдова
Създадена е през 1994 г. със седалище в столицата и две регионални управления - “Юг” в Тараклия и “Север” в Белц. Общината има авторитет и влияние в местните органи на властта, установява и поддържа активни контакти с институции, ведомства и неправителствени организации в България.
Адрес за кореспонденция:
2068, Republica Moldova
Mun. Chisinau
Str. Florilor 4/ 3
Comunitatea Bulgara in Republica Moldova
Fedor Sabii
Председател: Фьодор Сабий /Fedor Sabii/
Тел. /моб./ 00373 /79/ 405 780
E-mail: sabii_bo@mail.ru
Секретар: Нина Топалова-Димова
Тел.: 0037322/ 836-611
Моб.: 079600305
E-mail: ntopalova.dimova@gmail.com
Уеб-сайт: borm-md.org/node/205

Българска община “Балкан”, Самарска област
Председател: Светослав Славов
Адрес за кореспонденция:
г. Новокуйбишевск
ул. Мира 29, д. 19 б
тел. 0078462-733458, тел./факс: 733467
Е-mail: pkmurish@rambler.ru

Българска община „Света София”, г. Измаил
Лице за контакт:
Адрес за кореспонденция:
Одеска област
68612 г. Измаил
ул. Бендерская 43, Дом художников
тел.: 003804841/ 22-317

Българска общност в гр. Твер
Ръководител: Камен Колев
Адрес за кореспонденция:
170000, г. Тверь
ул. Советская, 18
Тел.: 4822-330432
Моб. тел.: 8 905 601 0848


Българска общност в гр. Тюмен
Ръководител: Александър Андонов
Адрес за кореспонденция:
625002, г. Тюмень
ул. Немцова, 22, офис 211
Тел./факс: 3452-499627
Моб. тел.: 8 922 2659111
E-mail: spbetonad@yandex.ru

Българска общност в Екатеринбург, Свердловска област
Организацията е създадена през м. ноември 2008 г. по инициатива на Организационен комитет. На първо време тя обхваща гражданите на Екатеринбург. Намерението на нейното ръководство и членове е да обединят всички сънародници в Свердловска област на Русия. Основната цел е да се съхрани и поддържа българският дух, всеки да намери нови приятели, подкрепа и помощ. Предвиждат се съвместни срещи и инициативи, посветени на български традиционни и официални празници. Много се държи на България и необходимостта сънародниците ни в Екатеринбург да я представят достойно.
Главен координатор: Даниел Иванов
Адрес за кореспонденция:
г. Екатеринбург 620075
ул. Луначарского, 74
тел./ факс: /343/ 355-48-84
тел.: 8-912-600-39-78
Е-mail: bgobshtnost@mail.ru
              bgobshtnost@abv.bg

Ръководител:
Ангел Христов
Адрес за кореспонденция:
г. Екатеринбург
ул. Сибирский тракт, 3
Тел.: /343/2541719; 2541521
          +7 912 6611199
E-mail: dr58@inbox.ru

Българска общност в Република Молдова-Бесарабски българи
Регистрирана през 2012 г.
седалище: гр. Кишинев
председател: Симеон Желяпов


Българска общност в столичен район Отава
Bulgarian Community Ottawa
Създадена, за да укрепва българската общност и да стимулира нейните изяви. Към дружеството е регистрирана и благотворителна организация.
Председател: Христина Христова
Уеб-сайт: www.bulgariancommunityottawa.ca

Българска Общност – Берлин, Берлин
Bulgarische Gemeinschaft - Berlin e.V., Berlin
Сдружението е регистрирано през 2006 с нестопанска цел за обществено полезна дейност.
Основните цели, които си поставя сдружението са:
1. Насърчаване и задълбочаване на контактите на Германия и България на културно, научно и иконмическо ниво.
2. Подпомагане на интеграционния процес на лица от български произход в Берлин и Германия.
3. Съвместна работа с граждани, организации и институции, които преследват подобни цели.
Председател: Веселин Станев
Е-mail: info@bg-berlin.com
Уеб-сайт: www.bg-berlin.com

Българска общност „Васил Левски”

        БЪЛГАРСКА ОБЩНОСТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”*

        *COLECTIVIDAD BULGARA "VASIL LEVSKI"*
  
         SR. TEODORO JINCOFF**

         TEL/FAX: 0054 3731-460-680
         PARAGUAY Y 2 DE ABRIL,
         (5722) LAS BREÑAS
          PROV. DE CHACO 

Българска общност „Кирил и Методий”
Colectividad Bulgara "Kiril y Metodi"
Дружеството е създадено през 1989 година. Събира потомци на преселили се в Аржентина през 30-те години на 20 век българи. Отбелязват българските празници и традиции.
Към организацията е учреден състав за български народни танци.
Direccion: Calle Ameghino 1134
(9000) Comodoro Rivadavia
Prov. De Chubut
тел.: 0054 297-454-8405

Българска общност „Христо Ботев”
Colectividad Bulgara "Hristo Botev"
Събира потомци на преселили се в Аржентина главно през 20 те години на 20 век българи. Отбелязват български празници и традиции.
Президент: Марсело Хавиер Гиздакофф
Direccion: Mariano Moreno 14 No. 401
тел.: 0054 3732-424336
(3700) Roque Saenz Peña
Prov. Chaco
E-mail: colectividadbulgaraSP@hotmail.com

Български бизнес клуб, Лондон
Bulgarian Business Club, London
Целта на клуба е насърчаване и развитие на бизнес отношенията между
британски и български фирми в Обединеното кралство и България и създаване на гъвкава мрежа за бизнес идеи и контакти.
Президент: Струмен Паунов
Адрес за кореспонденция:
Stroumen Paounov
13 Paisley Road
London
N22 5RA
United Kingdom
Tel: +44 (0)20 8889 8692
Mob: +44 (0)7786 967 299
Е-mail: stroumen@bulgarianbusiness.org.uk
Уеб-сайт: www.bulgarianbusiness.org.uk

Български Бизнес съвет
Bulgarian Business Group
Асоциация на български бизнесмени и професионалисти.
Учредена на 11 ноември 2006 в българското консулство в Дубай. Официално регистриран в Търговско-промишлената палата в Дубай. Целта на ББС е да спомогне за разширяване на отношенията между България и ОАЕ в икономически, социален и културен аспект като разчита на подкрепата на българското консулство и на ТПП - Дубай. Установени са връзки с други регистрирани бизнес съвети на национална основа.
ББС е асоциация, която подпомага цялата българска общност в Дубай и ОАЕ.
Комитетът на ББС се състои от 8 члена с председател г-жа Катя Гълъбова
e-mail: Info@Bulgaria-Dubai.com
              bbcdubai@gmail.com
Уеб-сайт: www.bulgaria-dubai.com

Български бизнес център, Питсбърг
Bulgarian Business Center, Pittsburgh
Основна цел на центъра е консолидацията на българите в района на Питсбърг. Работи за сплотяването и икономическия просперитет на българската общност, за запазване и засилване на връзките с България. Подпомага финансово училища, детски градини, социални домове в България. Стреми се да бъде координационен и информационен център на българската общност, като организира културни събития и си сътрудничи с всички организации, работещи за обединението на българите извън границите на България.
Президент: Валентин Ненков
тел.: 001 412 519 50 15
Е-mail: bgbusinesscenter@yahoo.com

Български демократичен съюз в Румъния
Учреден през 1990 г. Седалището е в Букурещ. Според ръководството  има структури (филиали) в 33 селища. Развива активна културно-просветна дейност.
Председател: Мария Дину
Адрес за кореспонденция: Uniunea Democrata Bulgara din Romania (UDBR)
ul. Doamnei nr. 18, sector 3, Bucureshti
ROMANIA
Лице за контакт: Лука Велчов
Тел./факс: 0040 21 31 21 406

Български женски клуб
Председател: Светлана Балинова
Адрес за кореспонденция:
65026 г. Одеса
ул. Вицеадмирала Жукова, 9
тел.: 0038048/ 722-64-04

Български клуб – Кошице

Регистриран e в Кошице като самостоятелно юридическо лице през юни 2006 г. с цел улесняване при кандидатстването за субсидии от словашката държава. До 2006 г. това е била секцията в гр. Кошице на Културния съюз на българите и техните приятели в Словакия “Христо Ботев”. В момента клубът работи активно, като освен чествания на празници, организира и културни мероприятия – изложби, концерти и др., с активното съдействие на Българския културен институт. Финансира се чрез програмата на местната община за развитие на културата на малцинствата.

Председател: Стефан Пейчев.
E-mail: peytchev@zoznam.sk

Български културен кръг, Хановер
Bulgarischer Kulturzirkel, Hannover
Председател: д-р Райко Чочев
Imail: tchotchev@aol.com

Български културен съюз, Братислава

Основан е през 2002 година като Първоначален културен съюз на българите и техните приятели в Словакия „Христо Ботев”, в резултат от разцеплението на Културния съюз на българите и приятелите на България в Словакия „Христо Ботев”.
През 2008 година е преименуван на Български културен съюз. Съюзът е регистриран като доброволно гражданско сдружение.
Дейността на съюза е насочена към утвърждаване на националната идентичност  на българите и техните семейства, живеещи в Словакия, запазване на Българските народни обичаи и фолклорни традиции и предаването им на младата генерация. Членовете на съюза и техните привърженици участват ежегодно в реализирането на три проекта: Дни на Българската култура и писменост, Традиционна вечер на Българската култура и фолклор и в издаването на 4 броя списание „Сънародник”. Тези проекти на съюза се реализират с финансовата подкрепа на Секцията по националните малцинства към Министерския Съвет на Словашката Република. Почетен председател на Културния съюз е госпожа Емилия Хрушикова.

Организационен секретар:
Галина Костова
Председател: Емил Цанков
 e-mail: emtz@centrum.sk 

Български културен форум “Мартеница”, Щутгарт

Bulgarisches Kulturforum “Martenitsa”, Stuttgart

Основан през 2003 г. Главен акцент в дейността е насърчаването и популяризирането нана българския език , традиции и култура в Щутгарт и региона, част от която инициатива е и училището „Ние врабчетата“ към дружеството. Паралелно с това дружеството се ангажира под различини форми с културното сътрудничество между сънародниците ни и германските граждани, живеещи в областта, съвместна работа с други организации и институции в културната, образователната и социалнополитическата област. Форумът е създал танцова група по български фолклор за желаещи от всички възрасти и предлага обучение по български език за възрастни.
 
Председател: Мариана Кабакчиев
Уеб-сайт: www.martenitsa.de
 

Български културен център в Узбекистан
гр. Ташкент
Председател: Наталия Иванова
E-mail: bcc_uz@mail.ru

Български културен център “Кирил и Методий”

Bulgarian Cultural centre Cyril and Methodius
Българският културен център „Кирил и Методий” е организация с нестопанска цел (фондация) със седалище в Никозия, Кипър. Появата му през февруари 2008 г. цели да популяризира българския език и култура в Кипър, като си взаимодейства с държавни институции и сдружения на гражданското общество, които водят политика за съхраняване, разпространяване и утвърждаване на прякото присъствие на българския език и култура в Кипър. В годината на своето създаване БКЦ „Кирил и Методий” поема и управлението на  Българското училище в Никозия, което функционира от 2006 година. Председател на организацията и едновременно ръководител на училището е Галина Иванова-Кумбару.

Адрес:
61, Thiseos Str.
1016 Nicosia
Cyprus
Тел.: +357 22104459
Факс.: +357 24411642
 info@bgculturalcenter.org
 http://bgculturalcenter.org

Български културно-просветен клуб „Трендафил”, с. Лозова
Председател: Олга Велчева Бурило
Седалище:

47706, Тернопiльска область
Тернопiльский рьйон, с. Лозова
Адрес за кореспонденция:
Вул. Киiвська, 6а, кв. 27
М. Тернопiль, 46024
Украина
Тел.: 0038/ 0352/55-06-67
          0038 050 167-40-49 (моб.)
Е-mail: trendafil@mail.ru

Български научен център, Чикаго
Създаден през 2001 г. от доц. д-р Никола Чаракчиев и проф. дин Трендафил Митев.

Български национален конгрес. Обществено-политическо движение, гр. Казан
Болгарский национальный конгресс. Общественно-политическое движение, Казань
Създадено през 1990 г.
Председател: Гусман Зиннатович Халилов
Адрес за кореспонденция:
Р Татарстан 420133
г. Казан
ул. Акад. Лаврентьева, д.16–5
тел./факс: 0078432-575592
Уеб-сайт: www.mi.ru/~bolgar
Е-mail: bolgar@mi.ru

Български професионалисти

Bulgarian Professionals
Неформална структура на млади българи, които работят в европейската администрация. Организират неформални срещи, развиват общуване помежду си, ден на българските танци, информират за изложби и/или посещение на интересни лекции, предложени от институциите.

Адрес за кореспонденция:
Bulgarian Professionals <bulgarianprofessionals@gmail.com

Български център на Балеарите „Васил Левски”, Испания

Centro Búlgaro en Baleares „Vasil Levski“, Palma, Mallorca

Създаден през 2012 година. Сдружението работи за интеграцията на българите и имигрантите на Балеарите. Сред посочените цели са: развитието на програми от културен и социален характер, свързани с интеграцията на българите-резиденти на Блеарските острови, подпомагане развитието на образователни проекти, защита на гражданските права на членовете си.

Председател: Николай Блангев
c./ Faust Bonafe 31-B, 07198 Palma de Mallorca, Baleares
Email: bgcentrobaleares@gmail.com
Телефон: 0034 971427746
GSM: +34680398484

Българско дружество "Родина", Пърт

Bulgarian Association "Rodina" in Perth
Създадено е през 1992 г.

Към дружеството функционира български център от 2011 година,както и танцова група “Вито хоро” и две рок групи.

От януари 2008 г. има Управителен съвет в състав:
Президент: Таня Добсън
Вицепрезидент: Вал Антофф
Секретар: Женя Желева
Касиер: Мария Харисън
Е-mail: perth.committee@bgrodina.org
Уеб-сайт: www.bgrodina.org
 

Българско дружество в Оксфордския университет, Оксфорд
Oxford University Bulgarian Society, Oxford
Създадено през 1996 г.
Комитет:
Президент: Любомир Атанасов
Секретар: Кирил Косев
Ковчежник: Бистра Йорданова
E-mail: bulgsoc@herald.ox.ac.uk
Уеб-сайт: www.oxford-bulgsoc.co.uk

Българско дружество “Възраждане”, Кишинев
Създадено е през 1989 г. Това е първата организация на българите в независима Молдова.
Адрес за кореспонденция:
2068, Republica Moldova
Mun. Chisinau
Str. Florilor 4/ 3
Председател: доц. д-р Иван Данилович Забунов,
съпредседател на НПО „Граждански форум”
Тел. 0037322/ 445 181; 497 459; дом. 321 887; моб. 00/373/ 69126570
E-mail: info@civic-forum.md
уеб-сайт: www.civic-forum.md

Българско дружество „Марин Дринов”, г. Харков
Председател: Ирина Димитрова
Адрес за коресподнеция:
61022 г. Харков
ул. Чичибабина  5
тел.: 0038057/ 757-40-92
E-mail: irinaleksandrova@mail.ru

Българско дружество „Пандаклия”, с. Ореховка
Лице за контакт: Иван Илиев
Адрес за кореспонденция:
Одеска област
Болградски район
с. Ореховка
ул. Кирова 68

Българско дружество „Роднина”, г. Запорожие
Адрес за кореспонденция:
69002 г. Запорожие
ул. Героев Сталинграда, 46, ап. 94
тел.: 00380612/ 622-092; 636-999

Българско дружество „Родолюбец” в Република Молдова - БСРМ, Кишинев
Основано е на 06.12.2008 г. в гр. Тараклия, като в учредителното събрание вземат участие представители на българските села в района. За ръководство е избран Съвет на дружеството в състав от 11 човека с председател Георгий Ариков. На 22.01.2009 г. тази нова структура на българската общност е регистрирана в Министерството на правосъдието, съгласно действащото в Молдова законодателство и пристъпва към своята дейност. Основната й цел е да постигне оптимални условия за възраждане, съхраняване, развитие и разпространение на духовните, езикови, исторически, културни и други национални ценности. Паралелно с това се работи за разширяване и укрепване на братските връзки с етническата родина България, с нейните обществени и държавни структури. Създават се основни организации по места в селищата с компактно българско население.
Председател: Георгий Ариков
Адрес за кореспонденция:
2001 Республика Молдова
г. Кишинеу
бул. Негруци, офис 816
Тел. 373 22 54 57 09; 54 57 19
E-mail: rodoliubet@abv.bg

Българско дружество „Родолюбие”, пгт Южний
Председател: Калина Книшук
Адрес за кореспонденция:
Одеска област
пгт Южний
ул. Химиков, 18, ап. 176
тел.: 003804822/ 21-974; 20-322

Българско дружество “Св. св. Кирил и Методий”, Окланд
Създадено през 1999 г. Развива разностранна културна дейност, поддържа българския дух и националното самосъзнание. През 2003 г. прави дарение от български книги за градската библиотека в гр. Оукланд. Там дружеството има щанд, който поддържа и обогатява. На 3 март 2010 г. Дружеството организира търг с картини на местни български художници, рисунки на децата и снимки на фотографа Николай Кабзамалов. Събраните средства в размер $ 2180 NZ Дружеството предадеда на Фондация "Кедър", София, която работи за изграждане на фамилни къщички за деца с умствени и физически увреждания от бившия дом в Горна Козница. Такива къщички вече са построени в кв. Герена, в гр. Кюстендил и в тях живеят 58 деца.


Председател:

Секретар: Росен Митев
Изпълнителен комитет: Мариета Коларска, Валя Ананиева, Мария Иванова, Емилия Кабзамалова

Фотограф: Николай Кабзамалов

Адрес: Росен Митев
PO Box 31659
Milford
Auckland
New Zealand
e-mail: info@bulgaria.org.nz

Българско дружество „Св.св. Кирил и Методий”, г. Измаил
Председател: Владимир Петров
Адрес за кореспонденция:
Одеска област
г. Измаил
пр. Суворова, 33
тел.: 003804841/ 23-638
факс: 003804841/21-653

Българско дружество „Хан Аспарух”, Болград
Адрес за кореспонденция:
Одеска област
68700 Болград
ул. Траянвальская 153/ 65
Лице за контакт: Степан Стоянов
Одеска област
с. Бановка
тел.: 00380965723983

Българско дружество „Христо Ботев”, г. Одеса
Председател: Петър Пинти
Адрес за кореспонденция:
65026 г. Одеса
ул. Вицеадмирала Жукова, 9
тел.: 0038048/ 722-64-04

Българско дружество «Чушмелий», с. Криничное
Лице за контакт: Татяна Ковтун
Адрес за кореспонденция:
Одеска област
Болградски район
с. Криничное
ул. Октябрьская 52
тел.: 003804846 32 3 72

Българско дружество, Айндховен
Eindhoven Omgevings
Председател: Севиля Гиясбейли
Целите на дружеството са да съхранява, развива и пропагандира българските културни традиции и ценности, българския език и история. Стреми се да бъде център за културни и общественополезни дейности на българите, живеещи в Айндховен и околностите.
E-mail: sevilla@zonnet.nl

Българско дружество, Бризбейн
Дружеството съхранява българския дух и култура. Здравка Малинова поддържа радиоемисия на български.
Председател: Желязко Иванов
Секретар: Васил Василев
Уеб-сайт: www.bgqld.org.au

Българско дружество, Калгари
Bulgarian Society, Calgary
Създадено през 2003 г. Организира концерти и изложби, има неделно училище и издава електронен вестник “Българи”.
Председател: проф. Сашка Ценкова
Уеб-сайт: www.calgarybulgariansociety.com

Българско дружество, Мелбърн
Bulgarian Association in Melbourne
Председател: Благой Благоев
Контакт чрез ДАБЧ.

Българско дружество, пос. Терновка
Председател: Александър Атанасов
Адрес за кореспонденция:
327046 г. Николаев
пос. Терновка
ул. Софиевска, музеят
тел.: 00380512/ 327-979; 327-847

Българско женско дружество “Баба Тонка”, Мелбърн
Председател: Снежана Хагщок
Контакт чрез ДАБЧ.

Българско културно дружество в гр. Белц
Създадено през 1994 г.
Председател: Николай Бахов
Адрес за кореспонденция:
Република Молдова
гр. Белц
ул. Независимост, 38
Тел. 00373291/ 79492; 61634

Българско културно дружество в гр. Рибница
Създадено през 1994 г.
Председател: Борис Ив. Перели
Адрес за кореспонденция:
Република Молдова
гр. Рибница
Пр. Победа, 4 /Градско управление на културата, каб. 420
E-mail: tchebano@aommz.com

Българско културно дружество в североизточна Сърбия „Зорница”
Друштво за културу Бугара североисточне Србиjе „Зорница”
Създадено през 2004 г. в с. Велики Ясеновац, община Зайчар. Работи за запазване и развитие на българската култура в североизточна Сърбия.
Председател: Славиша Дандукович
тел.: 00381 19 61 310
е-mail: kicteledom@ptt.rs

Българско културно дружество „Иван Вазов”

Sociedad Cultural Bulgara "Ivan Vazov"
Създадено през 1955 година. Събира потомци на преселили се в Аржентина през първата половина на 20 век българи. Отбелязват български празници и традиции. Към организацията е учреден състав за български народни танци „Седянка”. Развиват взаимодействие с Аржентино-българската фондация в Буенос Айрес.
Pte: Sra. Rugzka Nikolova
Direccion: Av. Montevideo 1789
Тел.: 0054 221-464-50-07
          0054 221-486-42-25
(1923) Berisso
Prov. de Buenos Aires
E-mail: colectividadbulgara@gmail.com

 

Българско културно дружество „Трандафер”
Bugarsko umetnicku drustvu “Trandafer”
Създадено през 1999 г. от банатските българи в с. Бело блато, Войводина. Възражда българската традиция и поддържа връзка с български организации в Сърбия и България.
Председател: Мария Пеньов
e-mail: penjovmiki@live.com

Българско културно сдружение "Ян Бибиян" - Карлсруе
Bulgarischer Kulturverein Jan Bibian Karlsruhe e.V., 

Председател на УС: Десислава Рудолф
Адрес за кореспонденция: Hinter den Scheunen 14a
76149 Karlsruhe, Deutschland
сайт:  www.jan-bibian.de
info@jan-bibian.de
iveta.trenkova@gmail.com

Българско културно, социално и патриотично дружество “Родина”, Сидни

Българска културна и социална Асоциация „РОДИНА – Сидни”.

Асоциацията има 34 годишна история и е продължение на Дружество „Родина – Сидни” създадено на 10 март 1978 година от Г-н Стефан Кожухаров, Г-жа Еленка Иванова,  Г-н Веселин Тотев и други българи от Сидни.

През 2010 година Дружеството бе регистрирано по изискванията  на законодателството на Нов Южен Уелс  с името “Bulgarian social and cultural association Rodina Sydney”  Incorporated, но не представлява Фондация.

Целта на Дружеството е да популяризира и запазва българската култура, традиции и българският език между българите в Сидни и Нов Южен Уелс, Австралия, както да насърчава и подпомага интеграцията ни със многонационална Австралия.

Председател: Александър Сандев
Зам. Председател: Мая Василева
Секретар: Мариана Печовска

Web страница:  www.rodinasydney.org.au.
E-mail: info@rodinasydney.org.au

Българско културно-просветно дружество „Дружба”, г. Приазовски
Председател: Николай Петков
Адрес за кореспонденция:
Запорожка област
г. Приазовское
Приазовский район
пгт Василевка
ул. Кооперативная, 76, ап. 2
тел.: 003806133/ 51-359; 51-273

Българско културно-просветно дружество „Късмет”, г. Килия
Председател: Георги Стоянов
Адрес за кореспонденция:
Одеска област
гр. Килия
ул. Садовая, 7, ап. 70
тел.: 003804843/ 22-995

Българско културно-просветно дружество „Христо Ботев”, г. Арциз
Адрес за кореспонденция:
68404 г. Арциз
ул. Орджоникидзе, 46
тел.: 0038 048 452 17 64; 0038 048 222 64 04
факс: 0038 048 235 67 47

Българско културно-просветно дружество „Христо Ботев”, г. Николаев
Председател: Евгений Димо
Адрес за кореспонденция:
327046 г. Николаев
пос. Терновка
ул. Тухачевского, 10
тел.: 00380512/ 427-331

Българско културно-просветно дружество, Аделаида
Bulgarian Educational and Friendly Society Inc.
Създадено през 1949 г., дружеството построява църковен храм и свой дом с училище и библиотека. Поддържа танцови състави, включително и детски, като още през 1968 г. участва във фестивала на изкуствата в Elder Park. През 1965 г. към него възниква Българско женско дружество, а през 1993 г. е регистриран спортен клуб „Преслав”.
Председател: Иван Ненов
E-mail: nenov@dodo.com.au
Уеб-сайт: www.bulgariansinsouthaustralia.com

Българско културно-просветно дружество, г. Белгород-Днестровски
Председател: Василий Киссе
Адрес за корреспонденция:
Одеска област,
г. Белгород-Днестровски
ул. Комсомольская, 12
тел: +380484936692
Моб. тел:+380672977988

Българско културно-спомагателно дружество, Монреал

Association socio-culturelle bulgare, Montréal
Създадено през 1976 г. от Антон Чипев, зам.-министър по имиграцията в правителството на Квебек.
Председател: Валентина Будникова
Уеб-сайт: www.bgmontreal.info
 

Българско национално-културно дружество „Отечество” - Областен център за национални култури, г. Рени,
Председател: Екатерина Чебан
Адрес за кореспонденци
я:
Одеска област
68800 г. Рени
ул. Андрея Карташова 38, кв. 83
тел.: 0038 048 40/ 419 60; 419 74

Българско районно културно-просветно дружество “Съдружество”, г. Приморск
Председател: Стефан Намлиев
Адрес за кореспонденция:
г. Приморск
Запорожка област
ул. Морская, 62, ап. 42
тел.: 003806137/ 662-34

Българско републиканско самоуправление, Будапеща
Bolgár Országos Önkormányzat, Budapest
Съгласно Закона за правата на националните и етническите малцинства в Унгария българската общност има право да избира свои самоуправления, които са субсидирани от унгарската държава. Републиканското самоуправление се избира от всички българи в Унгария. В момента съществуват общо 31 районни и регионални самоуправления. Развива активна културна дейност в сътрудничество с Дружеството на българите в Унгария, подкрепя дейността на останалите български организации и формации като Малко театро, съставите „Росица”, „Янтра”, „Мартеница”, „Зорница”. Издава в. “Български вести” и българо-унгарското списание за култура и обществен живот “Хемус”. Всяко лято, съвместно с Българското младежко дружество и Българското самоуправление в Шопрон, БРС организира едноседмичен фолклорен и езиков лагер за български и унгарски младежи от цялата страна.
Председател: д-р Данчо Мусев
Адрес:

Bajza u. 44
Budapest 1062
Hungary

Тел.: 0036 1 216-42-10, 216-42-11
Факс: 0036 1 216 6729

Е-mail: bolgonk@bul.hu
Уеб-сайт: www.bolgarok.hu 


Българско-австрийско дружество за културен обмен “Дунав”, Линц
Bulgarisch-Österreichischer kulturverein “Dunav”, Linz
Създадено през 2003 г. с цел “да съдейства за поддържането и развитието на езика и културата на живеещите в Австрия българи, на връзките им с родината, да допринася за заздравяване на отношенията между България и Австрия на културно и образователно ниво, както и за взаимното разбирателство с другите националности в тази страна”.
Изгражда библиотека с художествена литература, аудио- и видео материали, посветени на българската култура и традиции.
Дейността на дружеството е подчинена на идеята за създаване на положителен образ на България сред австрийското общество, предвид предстоящото приемане на нашата страна в Европейския съюз.
Председател: Марио Серияков
Е-mail: dunav@liwest.at
Уеб-сайт: www.vegsys.com/bokv

Българско-финландско дружество, Хелзинки
Suomi-Bulgaria-Seura R.Y.
Основано през 1952 г. и играе ролята на обединяващ център на общо осемте българо-фински дружества за приятелство.
Цели: да развиват добрите отношения между двата народа и да задълбочат икономическите и културните връзки между Финландия и България. Разпространяват знания за страната ни, за нейните природни забележителности, традиции, културни, научни, стопански постижения, възможности за туризъм. Предлагат форуми за заинтересувани от България лица, организират различни културни и с друг характер прояви и пътувания.
Председател: Тапани Салонен
Е-mail: tapani32@hotmail.com
Уеб-сайт: www.suomi-bulgaria-seura.fi

Филиали:
Turun Bulgaria-Seura, Turku
Председател: Таисто Салминен
Suomi-Bulgaria-Seuran Porin Osasto, Pori
Председател:
Симо Ваахтера
Suomi-Bulgaria-Seuran Keski-Suomen Osasto, Jyväskylä
Председател:
Лилия Сииберг
Suomi-Bulgaria-Seuran Valkeakosken Osasto, Valkeakoski
Председател:
Инна Иливицки
Suomi-Bulgaria-Seuran Kemin Seudun Osasto, Kemi
Председател:
Маури Туомиваара
Suomi-Bulgaria-Seuran Nokian Osasto, Tampere
Председател:
Маури Ньоньонен
Suomi-Bulgaria-Seuran Oulun Osasto, Oulu
Председател:
Леа Койвуниеми-Илиев

Българското културно-просветно сдружение в Бърно
Bulharské kulturní osvětové sdružení v Brně
Съществува като самостоятелна организация от 2002 г. Дотогава е клуб на Българската културно-просветна организация с център в Прага. Дейността му е свързана с празнуване на традиционните български празници - 3 март, 24 май, Никулден и др. Провежда и курс по български език в училище “Антонинска” в Бърно. Сдружението има танцов състав “Китка” и получава дотации от Бърненското кметство, от Южноморавската област и от Министерството на културата на Чехия, както и спонсорски дарения.
Председател: д-р Атанас Иван Белков
e-mail:bkosb@seznam.cz
уеб-сайт: www.bkos.wz.cz


Всеукраинска обществена организация „Конгрес на българите в Украйна”
Учредена на 15 юли 2007 г. Организацията има статут на всеукраинска и в нея може да членуват както физически лица, така и други сдружения на принципа на колективното членство. Основната цел е съхраняване на правата на българите в Украйна в съответствие със законите на страната. Много голямо значение се отдава на поддържане на българската национална идентичност на нашите сънародници. Първостепенна задача на организацията е създаването на по-добри възможности за изучаване на съвременния български език в селищата с компактно българско население. От 01.03.2008 г. стартира проектът "Български културно-просветен център "Аз Буки Веди" с ръководител Екатерина Гержик. Целта е да се създадат условия децата и подрастващите да овладеят нормите на съвременния български език, да опознаят историята, културата и традициите на своята прародина.
Председател:
Юрий Граматик
E-mail: gramatik@imexbank.com.ua
Адрес за кореспонденция:
гр. Одеса
бул. Гагарина 12 а
тел.: +380482392901
факс: 39-29-29
Уеб-сайт: www.kbg.org.ua

Германо-български форум, Берлин
Deutsch-Bulgarisches Forum, Berlin
Създаден през 1996 г. в Бон от представители на германските политически, икономически и културни среди. Целта на организацията е насърчаването и задълбочаването на контактите с българските институции, чрез редовен обмен на информация и провеждането на семинари, конференции, Workshops. За успешното осъществяване на задачите са създадени пет работни групи: образование и наука; здравеопазване и социални дейности; култура и спорт; политика и опазване на околната среда; икономика и финанси. Форумът издава Информационен бюлетин, в който се отразяват инициативи и важни събития от двустранните обществено-политически и икономически отношения.
Председател: Гернот Ерлер
Уеб-сайт: www.deutsch-bulgarisches-forum.org

Германо-българско дружество "Помощ за децата", Ноенкирхен-Зигертсбрун (Бавария)
Deutsch-Bulgarische Kinderhilfe Nöhenkirchen – Siegertsbrunn e.V.
Основано през 2003 г. с цел хуманитарна дейност в полза на българските деца.
Уеб-сайт: www.deutsch-bulgarische-kinderhilfe.de

Германо-българско дружество в Бавария, Мюнхен
Deutsch-Bulgarische Vereinigung in Bayern e.V., München
Основано през 1993 г.
Председател: Катерина Гел
Управител: Ваня Петкова
Уеб-сайт: www.deutsch-bulgarische-vereinigung.de/bayern

Германо-българско дружество за насърчаване на връзките между България и Германия - седалище Берлин
Deutsch – Bulgarische Gesellschaft zur Förderung der Beziehungen zwischen Detschland und Bulgarien
Създадено през 1995 г. в Марбург по инициатива на големия българист проф. Волфганг Геземан и на проф. Хелмут Шалер с цел насърчаване на двустранното сдътрудничество в областта на науката и културата. Акценти в дейността на дружеството са публикуването на българска литература, организирането на лекции, симпозиуми и изложби, посветени на Бългалрия.  В него могат да членуват също така институции, други сдружения и фирми. Седалището на дружеството е в Берлин. От 1997 г. Дружеството издава „Български годишник” с публикации от областта на историята, културата, политиката, езикознанието, религията.
Президент: проф. д-р Хелмут Шалер
Управител: д-р Юрген Кристофсон 
Уеб-сайт: www.deutsch-bulgarische-gesellschaft.de

Германо-българско дружество „Дунав” - Дюселдорф
Deutsch-Bulgarischen Gesellschaft "Donau" NRW e.V. in Duesseldorf
Основано през 2010 г.
Председател: Иво Бойчев
E-mail: info@donau-nrw.de

Германо-българско дружество, Вайнщат
Deutsch – Bulgarische Gesellschaft Weinstadt
Председател: Роланд Кийслинг

Германо-българско дружество, Дрезден
Deutsch-Bulgarische Gesellschaft Dresden e.V.
Председатели: Стоян Димитров и проф. д-р Франк Побел
Уеб-сайт: www.dbg-dresden.com

Германо-българско дружество, Лайпциг

Deutsch-Bulgarische Gesellschaft Leipzig e.V.
Създаденото през 1992 г. Основна задача на дружеството е да дава информация за икономическите, социални и културни процеси в нашата страна. Акцент в дейността на дружеството е насърчаването и задълбочаването на двустранните икономически връзки, представянето на страната ни като надежден партньор пред германските предприемачи.
Председател: Генка Лапьон
Контакт: д-р Дитмар Ендлер
Факс: 00493412926729
Е-mail: dbg-leipzig@web.de
E-mail: dietmarendler@gmx.de
www.m-boettcher-online.de/133905/home.html

Германо-българско дружество, Мьосинген
Bulgarien Initiative Deutschland e.V., Mössingen
Създадено през 1995 г. в Мьосинген. Дейността се развива в две направления: културен обмен и хуманитарни проекти. Организират се изложби, концерти с участието на български изпълнители.  Активната хуманитарна дейност е в полза на домове за деца лишени от родителски грижи, домове за възрастни хора, болници и други институции в България. Дружеството има членове и в България.
Председател: Елена Циглер
Уеб-сайт: www.bidev.de

Германо-българско дружество, Тюрингия
Deutsch-Bulgarische Gesellschaft Thüringen e.V.
Създадено през 1998 г. в гр. Ерфурт с цел да се развиват културните и икономическите връзки между България и Германия. Работи за създаването и поддържането на активни контакти между живеещите в Тюрингия българи и информира общността за политическите, икономически и културни събития в България. Подпомага и инициира проекти свързани с приемането на България в Европейския съюз.
Е-mail: I.A.Hristov@gmx.com

Германо-българско дружество, Хамбург
Deutsch – Bulgarische Gesellschaft Hamburg e. V.
Oсновано през 1995 г. с цел популяризиране на българската култура в Хамбург чрез организиране на лекции, изложби и концерти на представители на българските артистични среди.
Председател: Мая Найденова
Уеб-сайт: www.deutsch-bulgarische-gesellschaft-hamburg.de

Германо-българско културно дружество “Иван Вазов”, Есен
Deutsch-bulgarischer Kulturverein “Ivan Wasov” e.V., Essen
Създадено през 1975 г. Развива активна дейност в две направления – културни инициативи и благотворителна дейност в полза на България.
Председател: Калинка Кюпер
Уеб-сайт: www.deutsch-bulgarischer-verein.de

Германо-българско културно дружество “Кирил и Методий”, Франкфурт
Deutsch-Bulgarischer Kulturverein “Kyrill und Methodi” e.V., Frankfurt am Main
Създадено през 1982 г. от д-р Теодор Гановски и д-р Ернст Юде с цел да оказва съдействие за взаимното разбирателство и установяването на контакти между българите и приятелите на България в Германия, да организира инициативи за популяризиране на българската култура и история и развиване на благотворителна дейност. От ноември 2005 г. по инициатива на председателя на дружеството д-р Ернст Юде е открит Културен център.
Уеб-сайт: www.bulgarienhilfe.de

Германо-българско културно дружество, Дармщат
Deutsch-Bulgarische Gesellschaft Darmstadt e.V.
Основано през 1978 г., Дружеството разполага с клубни помещения в центъра на града, в които е уредена библиотека. В продължение на много години се организират изложби и лектории на различни теми от миналото и настоящето на България. Традиционни са честванията на 3 март и 24 май, пролетния Грил-фест, на който се канят и представители на други организации от близките градове. Всяка година през юни дружеството участва в Интернационалния фестивал в Дармщат със свой, български щанд. От 1992 г. основен акцент в дейността на организацията е хуманитарната помощ за България. Част от събраните средства постъпват от благотворителни концерти. През 1998 г. германо-българското дружество в Дармщат установява контакти с Олимпийския клуб, създаден към Националната спортна академия “Васил Левски” в София. Плод на това ползотворно сътрудничество са грижите за домовете за деца, лишени от родителски грижи в Долна баня и Разлив.
Председател: Надежда Бюзе
Почетен председател: Оскар Шпранц, дългогодишeн ръководител и един от учредителите на дружеството.
Уеб-сайт: www.dbgd.de

Германо-българско културно дружество, Манхайм
Deutsch-Bulgarischer Kulturverein Rhein-Neckar, Mannheim
Председател: Мари-Луизе Хинц

Германско-българско дружество за приятелство, Щутгарт

Deutsch-Bulgarischer Freundschaftskreis e.V., Stuttgart
Основано през 1941 г. като българско студентско дружество “П. Яворов”.
Преименувано е през 2002 г. на “Германско-български приятелски кръг”. В него членуват сънародници и приятели на България от Щутгарт и околностите. Основната цел е развитието на контактите и взаимодействията в културната и икономическата област, допринасяйки по този начин за задълбочаването на сътрудничеството между България и Германия.
Дружеството е  инициатор и ежегодно сред главните организатори на Методиевите тържества в Елванген, посветени на 24 май.

Зам. председател: Йордан Икономов

jordan@ikonomov.de

Е-mail: kontakt@dbf-1941.de
              info@dbf-stuttgart.de
Уеб-сайт: www.dbf-1941.de

Градска българска национално-културна автономия в гр. Сиктивкар, Република Коми
Организацията се създава съгласно решенията на Учредително събрание, проведено на 17.01.2010 г., тогава се утвърждава нейният Устав и се избира ръководство.
Ръководен орган между общите събрания, съгласно Устава е Съвета на Автономията.
Основната цел на Автономията е съдействие за съхраняване самобитността на езика на българския народ, възраждане и развитие на националните традиции и култура, укрепване на връзките и дружбата с всички народи на територията на гр. Сиктивкар.
Автономията ще съдейства за защита правата и интересите на членовете си; ще провежда творчески срещи, фестивали, концерти, изложби; ще разпространява българска литература и преса, за което предвижда създаването на средства за масова информация на български език; курсове по съвременен български език и др.
Обсъждат се възможностите в тази структура да се включат българите от цялата страна, а нейният статут от републикански да се превърне във федерален.
Ръководство:
Истомина Е.В. - председател
Данчев И.П. - член на Съвета /зам.-председател/
Кушев К.И. – член на Съвета
Юридически адрес:
Российская Федерация
Республика Коми
167000 г. Сыктывкар
ул. Ленина, 73
НКА Болгар в г. Сыктывкаре
Тел./ факс: 007/8212/ 21 54 57; 44 73 88
E-mail: ilyadanchev@mail.ru

Градска обществена организация "Българите на Херсон"

Городская общественная организация "Болгары Херсона"
Основана на 12.04.2010 г. с цел възраждане и развитие на български език и култура в гр. Херсон, както и защита на законните творчески, национално-културни и социални интереси на членовете на организация.
Задачите на организацията са:
• Създаване на етнографско-културни центрове, представящи българската култура на територията на гр. Херсон и съдействие за тяхното създаване от други лица
• Създаване на други обекти, представящи и демонстриращи българския бит и култура
• Организация и провеждане на масови културни инициативи, посветени на  българската  култура
• Разпространение на информация за собствената си дейност
• Участие в масови културни мероприятия, организирани от представители на други националности  и посветени на  техните национални култури.

Председател: Юрий Паличев
Адрес за кореспонденция: ул. Покрышева, д. 45, корп.3, кв. 8,
 гр. Херсон 73040, Украйна
тел.:  +380504143785, +380552325454
e-mail: paur1@yandex.ru
уебсайт: www.bgkherson.com

Градска обществена организация Общество болгарской культуры “Свястно цвете”
Създадено през 1990 г. в Приднестровски район (източна Молдова). През 2005 г. Тирасполският държавен университет отпуска помещение за създаване на “Български клуб”, в който българите и приятелите на България могат да организират и провеждат своите инициативи.
Председател: доц. д-р Евгения Ивановна Пейкова
Адрес за кореспонденция:

Приднестровска Молдовска Република
3300 г. Тираспол
ул. К. Либкнехта, дом 203, кв. 63
Тел. 64779
E-mail: evtia1@rambler.ru

Градска обществена организация Сургутско българско землячество “Св.св. Кирил и Методий”
/Българско землячество в Тюменска област с център г. Сургут/
Болгарское землячество имени Святого Климента Охридского, Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменьская область
Създадено през 1999 г. Организацията обединява българите от града и региона. Отбелязват се българските празници, провеждат се инициативи, насочени към укрепване на връзките с България. Участват във всички форуми за националностите в страната, включително в традиционния фестивал на националните култури „Съцветие”.
Председател: Атанас Христов Атанасов
Адрес за кореспонденция:
Тюменская обл.
626403 г. Сургут
ул. 30 лет Победы, д. 28, кв. 217
тел. 0073462-323818, 284180
факс 0073462 - 284180
Е-mail: defis@surgut.ru

Гражданска асоциация за комуникации и образование „София“ - Мадрид
 

Asociación Cívica de Comunicación y Educación Sophia - ACCESO

Основана през 2013 г.

За контакти: Гергана Ценова

моб. тел. + 34 653 983 303

е-mail: guergana_tsenova@yahoo.esГражданско сдружение "Цариброд" в Ниш
Председател: д-р Любен Алексов
Адрес за кореспонденция:
бул. Зоран Джинджич, 48
18000 Ниш
тел.: 00381 18 423 85 37
факс: 00381 18 423 51 86
E-mail: kc@my-its.net
Уеб-сайт: www.kcnis.co.rs

Гражданско сдружение на българите и приятелите на България в Чехия „Заедно”
Občanské sdružení Bulharů a přátel Bulharska v ČR Zaedno

„Заедно” е доброволна, неполитическа организация с идеална цел, основана през 2001 г.. Стреми се към развитието на по-голяма толерантност и разбирателство в мултикултурното общество в Чехия като запазва българската идея. Работи съвместно с други малцинствени организации. Организира и осъществявя културни и образователни мероприятия с българска тематика. Към дружеството има танцов състав „Българи”, обединяващ млади хора, посветили се на българските народни танци. „Българи” имат вече редица изяви, семинари за българския народен танц и др. Ръководител на създадената през 2003 г. група и председател на сдружението е г-н Тодор Ралев.
 
Председател: Тодор Ралев
Зам.председател: Севдалина Коваржова Костадинова

Адрес:
Občanské sdružení ZAEDNO
Na Sádce 1745/9,
149 00 Praha 4-Chodov

Тел.: 0042 725 377 499
Е-mail: zaedno@zaedno.org
Уеб сайт: www.zaedno.org

 

 

Гражданско сдружение на македонците със славяно-български произход за взаимодействие между културите "Интеракция", Охрид
Създадено през 2002 г. Обединява предимно млади високообразовани хора, използва широко Интернет за своите цели. Организира годишни конференции с участието на учени, депутати и политици от България. Към сдружението действа книжовна школа “Благой Шклифов”.
Председател: Владо Треневски
Адрес за кореспонденция: 6000 Охрид, ул. „Абаз Емин” 71
e-mail: treneski@abv.bg
             interakcija@abv.bg

Гражданско сдружение “Възраждане”, Прага
Създадено през 2001 г. и регистрирано в Министерството на вътрешните работи на Чешката република. Има за цел да защитава интересите на българското малцинство в Чехия, да популяризира българския език, култура и традиции, да развива активна дейност в областта на интеграцията на българската диаспора, както и да работи за изграждане положителния имидж на България в чужбина. Сдружението е инициатор на редица проекти, подкрепяни от министерствата на културата и образованието на Чехия и от пражкото кметство: от 2002 г. “Възраждане” издава списание “Българи”; същата година създава и Неделно училище, от 2003 г. ежегодно организира Дни на българската култура и Млади български таланти.
Председател: Мария Захариева
e-mail: balgari@atlas.cz
уеб-сайт: www.balgari.eu


Гражданско сдружение „Приятели на БСОУ „Христо Ботев” в Братислава”
Организацията възниква през 2002 година, за да подкрепи дейността на българското училище и детска градина. През последните няколко години сдружението финансово подпомогна реконструкцията и обзавеждането на новата сграда на училището и градината. Средставата се събират от доброволни дарения от българи и словаци.
Председател: Радостина Доганова
Адрес: Obcianske zduženie priatelov Bulharskej skoly Christa Boteva v Bratislave
Zaporozska 8
852 01 Bratislava
SLOVAKIA
E-mail: radostinadoganova@abv.bg

Гръцко-българско сдружение за култура – Атина, Гърция

Гръцко българското сдружение за култура е създадено през 2010 г.
Целите на дружеството са да предоставя информация и да подкрепя и защитава с всички законни средства правата на българските граждани, които живеят, работят и учат в Гърция, да работи за по-доброто взаимно опознаване между двата народа и по-нататъшно развитие на сътрудничество между двете страни. Към сдружението функционира българско неделно училище „Преп. Паисий Хилендарски” и информационен център. От началото на 2013 г. отваря врати и Второ неделно училище "Преп. Паисий Хилендарски" в с. Герани, о-в Крит.   
За контакти:
0030 6993 65 77 63 – Благородна Филевска – председател на Управителния съвет на Сдружението
gr_bg_sk@abv.bg
gr.bg.sk@gmail.com
Адрес:
Ellino-Voulgarikos Sindesmos Politismou
Solonos 112
Athina 10681
Greece

Гръцко-българско сдружение за култура „Паисий Хилендарски”
  *Ελληνο Βουλγαρικος Συνδεσμος Πολιτισμος Παισιι Χιλενδαρσκι*     

Цел на дружеството е да предоставя знания и информация за България като  популяризира културата, езика и фолклора сред българските и гръцки граждани.  Гръцко-българско сдружение за култура „Паисий Хилендарски”  ръководи  Българско неделно училище”Паисий Хилендарски”, организира курсове по гръцки  и английски език за българи, работещи в Атина.     

Към сдружението е създадена фолклорна танцова фирмация „Пиперлии”. 
 Председател:  Лена Мечкарова 
     
Адрес: 
ул. „Аверов” № 11    
Атина 104 33    
Гърция 
ΟΔΟΣ ΑΒΕΡΟΦ 11,     
ΑΘΗΝΑΙ,ΕΛΛΑΣ 10433          

Email: hilendarski.athens@gmail.com;    
Email: kostova.athens@gmail.com    

Уеб сайт: http://schoolbg.eu

Движение за взаимопомощ между българите във Великобритания, Лондон
Създадено през 2005 г. Съдейства за устройване на българските емигранти, за решаване на техни проблеми, възникнали при общуването с английските институции, информира за работни места.
Координатор: Атанас Шиков
Уеб-сайт: www.bghelp.co.uk

Демократичен съюз на българите (ДСБ)
Партия Демократичен съюз на българите (ДСБ), с председател Драголюб Иванчов от Босилеград, се обяви като продължител на партията Демократичен съюз на българите в Югославия (ДСБЮ), създадена през 1990 г. Последователите й са предимно в Босилеградската община.
Председател: Драголюб Иванчов
Адрес: 17540 Босилеград
ул.”Маршал Тито” №15
Сърбия
тел.: 00381 17 877 296
          00381 17 878 254
моб. тел.: 00359 886 760 538
                   00381 644 430 501
E-mail: kicbos@gmail.com

Демократическа партия на българите (ДПБ)
Регистрира се като нова партия 2007 г. Последователите й са предимно в Димитровградска община.
Председател: д-р Ангел Йосифов от Димитровград (Цариброд)
Адрес: 18320 Димитровград
ул.”Балканска” б.б.
Сърбия
тел./факс: 00381 10 360931
моб.тел.: 00381 638 554 510
Е-mail: nacsavbg@bankerinter.net
              kicteledom@bankerinter.net
Уеб-сайт:  www.caribrod.org.yu

Дом България
Културна асоциация на българите в Белгия
Създадена през 2005 година. Асоциацията е сдружение на български имигранти в Антверпен. Има за цел да работи за духовното обединение на българските имигранти, както и за популяризиране на българската култура, изкуство, традиции и обичаи.
Президент: Кирил Станков
Адрес за кореспонденция:
Huis van Bulgarie
Emiel Lemineurstaat 72
2170 Merksem Antverpen
Belgien
тел.: 0032 496 520 462
Е-mail: dba.press@gmail.com

Дружество за българо-либийско приятелство “Сахара”, Триполи
Създадено през 1973 г. В него членуват не само българи и техните деца, но и либийци, учили в България и запазили приятелски чувства към страната. Срещите се осъществяват в сградата на българското посолство.
Председател: Атанаска Петкова
Адрес: Embassy of the Republic of Bulgaria
Selma Ben Al- Ukua Str.
Ben Ashtour Area No. 58-6
PO Box 2945
Tripoli
G.S.P.L.A.Jamahiriyah
e-mail: tripoli@embassy.transat.bg

Дружество за българска история и култура "Родолюбие", Бердянск

Дружеството е създадено през 1992 г. Към него има създаден културен център и неделно училище "Васил Левски". Организатор и учредител е на регионален български фолклорен фестивал "Извор". Дружеството инициира изграждането на паметник на Васил Левски в града. 
председател: Лариса Савченко
ел.поща: martenica.stal@gmail.com
тел: 0038 0615370800
0038 0615366544

Дружество за българска култура „Балкани”, г. Мелитопол
Председател: проф. Сергей Пачев
Адрес за кореспонденция:
Запорожка област
г. Мелитопол
ул. Дзержинского, 145, ап. 39
тел.: +380619260589
e-mail: cbmdpu@ukr.net

Дружество за български език, литература и култура, Нови Сад, Войводина
Друшво за бугарски jезик, книжевност и културу, Нови Сад, Воjводина
Създадено през 2001 г. в административния център на автономната област Войводина, гр. Нови Сад. Членовете са изселници от Западните покрайнини и банатски българи. Целта на дружеството е да запази българската национална идентичност на сънародниците ни в Нови Сад, поддържайки контакт с родните места и с България.
Председател: Жарко Евтимов
E-mail: bgelkns@nadlanu.com

Дружество за подпомагане на български домове за деца, лишени от родителски грижи - Берлин
Verein zur Förderung bulgarischer Kinderheime e.V. - Berlin
Основан през 1997 г. Обекти на подпомагане са детския дом „Мария Луиза” в Пловдив, „Павел Бабеков” в Панагюрище.
Председател: Мирко Шванитц, журналист
Уеб-сайт: www.bulgarische-kinderheime.de

Дружество за подпомагане Тун-Габрово
Förderverein Thun-Gabrovo
Основано в гр. Тун, кантон Берн. Целите на дружеството са развитие на контактите и сътрудничеството между двата града – Тун и Габрово, в социалната сфера,  културния обмен, туризма, образованието и младежките дейности. През последните години са реализирани повече от 20 съвместни проекта, сред които дарения в полза на областната болница, машини и съоръжения за фирма "Благоустрояване", помощи за дневните центрове за деца и възрастни с увреждания.
Президент: Мелхиор Букс
Е-mail: melchior.buchs@bluewin.ch
Уеб-сайт: www.thun-gabrovo.ch

Дружество за приятелство с България
Союз друзей Болгарии
Най-голямата неправителствена организация за връзки с България в Руската федерация.
Дружеството  има филиали във всички областни центрове на федерацията.
Председател: Виктор Шарапов
Адрес за кореспонденция:
103885, ГС, г. Москва
ул. Воздвиженка, 14, к. 74
тел.: 007095/ 203-3920

Дружество за приятелство „Израел – България”, Ерусалим
Председател: Моше Мосек
Контакт чрез ДАБЧ.

Дружество за приятелство „Йордан”
Основано през 1999 година в град Ирбид. Дейността на дружеството е насочена главно в организиране на културни инициативи, посветени на българските традиции и обичаи, и образователна работа, насочена към децата от смесени бракове.
Председател: Мария Русан Анвер
Е-mail: roussananwer@yahoo.com
Контакт: чрез ДАБЧ.

Дружество за приятелство “Палестина-България”
Създадено през 2005 г.
Контакт чрез ДАБЧ.

Дружество на бесарабските българи „Св.св. Кирил и Методий”, Болград
Председател: Дмитрий Кружков
Адрес за кореспонденция:
Одеска област
68702 Болград
ул. Суворова, 85
003804846/ 23-536
E-mail: bessarabbolgar@yandex.ru
Уеб-сайт: www.bessarabbolgar.narod.ru

Дружество на българите "Клуб България", Хелзинки

Club Bulgaria

Организацията е наследник на дружество „Мати Болгария”, основано през септември 1994 г.
През 2002 г. се преименува на “Клуб България”, регистриран във финландския Patenttija Rekisterihallitus със статут Yhdistys.

Председател: Елица Герова

Адрес: Matinkatu 7, 02230 Espoo (Matinkylä)

Електронна поща: club.bulgaria2011@gmail.com

Телефон: +358449478911

Фейсбук страница: http://www.facebook.com/groups/310057782355821/

Дружество на българите в Косово

Председател: Абас Адеми
Тел.: +38649529251
Адрес:  Ul. Komuna e Parisit bb.
Ortakol-Prizren
Teл. +38643712013
Факс:+38643712014
http://bg-kosovo.eu.pn

Дружество на българите в Пелопонес „Хан Аспарух”, Патра, Гърция
Σύλλογο Βουλγάρων  Πελοποννησου "CHAN ASPARUCH
Дружеството е регистрирано през март 2009 г. Към него е създаден  културен клуб с библиотека. Дружеството има постоянен членски състав, който формира бюджета му, но разчита и на помощта на спонсори от България и Гърция. С тази цел е сформиран  Клуб на приятелите на България в Патра. Дружеството провежда  дни на България около 24 май, кулинарни изложби и др.
Дейността на „Хан Аспарух” е насочена към социалното и културно интегриране на българите в гръцкото общество, защитата на техните права, както и към съхраняването на българската култура и идентичност.
Председател: Йордан Добрев Димитров           
Зам.председател: Петя Асенова Стефанова           
Секретар: Стефка Тодорова Зубева      
Пощенски адрес:
гр. Патра, ул. „Канакари” 136 ,етаж 1
Πατρών, οδός Κανακάρη "136, 1ος όροφος
E-mail: sbp.contacts@gmail.com
Тел.: 0030 / 2611  103226
Факс: 0030 / 2611 103226
Уеб-сайт: http://sites.google.com/site/sbpkhanasparuh

Дружество на българите в Унгария, Будапеща
Magyarországi Bolgárok Egyesülete, Budapest
Учредено на 2 август 1914 г. Дружеството на българите в Унгария има значителна роля за запазване на българския дух сред сънародниците ни. По негова инициатива през 1953 г. се събират доброволни дарения за построяването на Българския културрен дом в Будапеща, открит през есента на 1957 година. Дружеството развива активна културна дейност. Организират се събрания, чествавания на забележителни дати и годишнини, тържества, вечеринки, екскурзии и др. Поддържа създадените през десетилетия традиции за съвместното посрещане на всяка нова година, отпразнуване на празника на градинаря Трифон Зарезан, отбелязване на най-важните дати от историята на българския народ: 3 март, 24 май, 2 юни – Деня на Ботев и др.
За дългогодишна активна родолюбива дейност дружеството е наградено през 1964 година с орден “Кирил и Методий” – първа степен.
Председател: Димитър Танев
Управителен директор: Владимир Калицов
Седалище: 1097 Будапеща, ул. „Вагохид” 62
Тел.: (0036 1) 216-65 60
Факс: (0036 1) 215-41 93
Е-mail: egyesulet@bulgarian.hu
Уеб-сайт: http://www.bolgaregyesulet.hu/bg/

Дружество на българите „Нашинец”, Босилеград
Drustvu Bugara “Nasinec”, Bosilegrad
Създадено през 2002 г. Основните му цели са съживяване на стопанските традиции, привличането на инвестиции възстановяване на поминъка на населението в района на Босилеград.
Председател: д-р Драган Андонов
e-mail: nasinec@ptt.rs

Дружество на българките в Ел Кувейт
Сбирките на дружеството се провеждат веднъж месечно в елитен хотел в столицата Ел Кувейт. Дружеството не е регистрирано съгласно местното законодателство.
Председател: Таша Малешкова
Контакт чрез ДАБЧ.

Дружество на завършилите висшето си образование в България
Председател: Хайдар Мустафа
Контакт чрез ДАБЧ.

Дружество на младите горанци, нашенци и българи
Председател: Мурвета Исмаили
Тел: 00377 44 2222 42
e-mail: udruzenjegnb@hotmail.com


Дружество на олшанските българи „Алфатар”, Олшанка
Председатели: Анатолий Нестеров, Елена Степаненко
Адрес за кореспонденция:
26600 Кировградска област
пос. Олшанка
ул. Ленина, 15
тел.: 003805250/ 91-078
факс: 003805250/ 91-132

Дружество на приятелите на България, Берлин/Бранденбург
Gesellschaft der Freunde Bulgariens Berlin/Brandenburg e.V.
Основано през 1990 г. Организира инициативи за популяризирането на българската култура и национални традиции в германската столица. Поддържа контакти с Българския културен институт и Германо-българския форум в Берлин и с Клуба на приятелите на Германия “Дунав” – Видин и Българо-германското дружество във Велико Търново.
Председател: Инге Фридрих
Уеб-сайт: www.freunde-bulgariens.de

Дружество на приятелите на България, Риека
Udruga prijatelja Bugarske, Rijeka
Създадено през 2000 г. Организира срещи и конференции в Риека и е съорганизатор на изложби в България и Хърватия.
Председател: Любинка Тошева
Адрес за кореспонденция: 5100 Rijeka, ul. Candekova 23b/25
HRVATSKA
Тел: 00385 51 672 230
e-mail: toseva@usa.net

Дружество “Българите в Албания”

Създадено е през 2011 г. Дружеството си поставя за цел съхраняването на националната идентичност на българското население в Албания и популяризиране на българското народно творчество и култура сред албанската общественост.

Дейността на дружеството също така е насочена към оказване на помош на младежите от българската общност в Албания за продължаване на образованието си в България. Като предмет на неговата дейност дружеството разглежда и се залага за понататъшно развитие на отношенията между България и Албания.

Председател: Гезим Курти
Секретар: Арбен Соколи

Тел: +355685300791
        +355695165400
 

Дружество „България“, гр. Кавала
Дружеството е създадено през 2016 г. Към него е създадено и училище „Св. Иван Рилски“, което отваря врати през есента на 2017 г. Дейността му е финансово подпомогната по програмата на МОН „Роден език и култура зад граница“ – 2017 г. 

Председател на дружеството е Генка Пападопулу.
https://www.facebook.com/pg/DrujestvoBulgaria/about/?ref=page_internal
 

Дружество “Българка”
Основано през 1974 г. в Дамаск с цел да приобщава българките, да полага грижи за съхраняването на българския език и традиции, да съдейства за развитието на добрите отношения между България и Сирия. В сградата на Българския културен център се организират инициативи по повод на български празници.
Ръководители: Рула Хамиде, Теодора Ибрахим, Янина Сабаг
E-mail: rulahamideh@hotmail.com

Дружество „Вариант 5”, Кьониц/Берн
Foerderverein “Variant 5”, Koeniz/Bern
Създадено през 1995 г. Дружеството развива изключително активна дейност, предимно с хуманитарна насоченост и свързана с представянето на България пред швейцарското общество. Работи по проекти в подкрепа на развитието на гражданско общество в България, програми за младежки обмен в областта на спорта, образованието и културата /предимно музиката/. Подпомага български спортни клубове и федерации.
Председател: Марк Летау
Уеб-сайт: www.variant5.ch

Дружество „Приятели на България”
Учредено през 2006 г. в Халеб с цел да съдейства за приятелските взаимоотношения межде двете държави. Официално регистрирано, съгласно сирийското законодателство и има право да развива дейност на територията на цялата страна.
Председател: Диана Монева Харбутли – Петкова
E-mail: azdikabg@abv.bg

Дружество “Приятели на България”, Пютлинген

Verein “Freunde Bulgariens” e. V. -  Püttlingen

 

Учредено през 1990 г. Развива активна дейност в хуманитарната, културната и образователната сфера. Организирани са над 40 транспорта с хуманитарна помощ, предназначена за 15 нуждаещи се институции в България.  През 1998 г. сдружението е наградено от фондация „Роберт Бош” за активната му работа в Източна Европа. Културните инициативи са насочени към взаимното опознаване и сближаване между българския и германския народ. Традиция е отбелязването на 24 май, съвместно с кметството на Саарбрюкен и катедрата по славистика в университета на Саарланд. През 2011 г. организацията подкрепя основано на българско неделно училище.

Основател и почетен председател: Маргот Бер

Контакт: председател: Донка Щефан

Donka.stephan@web.de

Дружество “Приятели на Дом Витгенщайн”, Виена; Български изследователски институт в Австрия
Verein “Freunde des Hauses Wittgenstein”
Bulgarisches Forschungsinstitut in Oesterreich


Дом “Витгенщайн” е австрийски паметник на културата, построен през 1928 г. по замисъл на видния австрийски философ Лудвиг Витгенщайн.
Дружество “Приятели на Дом Витгенщайн” е създадено през 1979 г. В статута на дружеството като основни цели са залегнали: поощряване и развитие на българо-австрийските културни връзки; изграждането на научен институт със задача изучаване на историята и развитие на българо-австрийските културни връзки и проучването и публикуването на факти и документи, които се намират в австрийските архиви и библиотеки и имат значение за историята на България. Така, едновременно с учредяването на дружество “Приятели на Дом Витгенщаин”, се основава и “Български изследователски институт в Австрия” (БИЙА). Дейността на института е в следните направления: организиране на лекции и на международни научни срещи и конференции по проблеми от българската история, култура, езикознание и литературознание, както и по актуални теми, свързани с участието на България в Европейския съюз; съвместни научни проекти с австрийски и български научни институции; представяне и популяризиране на българската култура; издателски проекти, както и поддържане на специализирана библиотека.
Президент: проф. д-р. Андреас Шварц
Вицепрезиденти: д-р Петер Бахмаер и маг. Антоанета Чолакова
Адрес: Linzer Strasse 395/15, A-1140 Wien
тел.: 0664 5056645
Уеб-сайт: www.bfio.at

Дубна – Българска национална група в ОИЯИ
Ръководител: проф. Николай Ангелов
Адрес за кореспонденция:
гр. Дубна, 141980
Московска област
ул. Жолио Кюри, 6
Тел.: 49621 63302; 49621 48426
          49621 65059
Факс: 49621 56146
Моб. тел.: 891 520 49420
E-mail: angelov@nusun.jinr.ru
              post@jinr.ru

Естонско-българско дружество „Мадарски конник”
Учредено на 1 ноември 2010 г. в Талин, официално регистрирано на 30 декември същата година със статут на асоциация с нестопанска цел. Инициатор на основаването на сдружението е доц. Пламен Панайотов, преподавател по български език и литература в Талинския университет. Активно съдействие е оказано и от група студенти, изучаващи български език в университета в естонската столица. Членовете на сдружението възнамеряват да популяризират българската култура и традиции, както и да развиват приятелските връзки и взаимодействия между   България и Естония.  
 Лице за контакт: доц. Пламен Панайотов
Е-mail: plamen57@yahoo.com

Женско дружество „Българска Роза”, Сейнт Питърсбърг, Флорида

Bulgarian Roza Women's Group, Saint Petersburg, Florida 
Председател: Пенка Песев Лукач,
Email: penkalukac@hotmail.com
тел. 727-698-9494
Зам. Председател: Пенка Янкова
Уеб-сайт: http://bgrosa.blogspot.com/

Землячество на българските студенти
Председател: Йордан Киров
Адрес за кореспонденция:

117198 г. Москва
ул. Миклухо-Маклая, д. 21, бл. 10, к. 502
Тел.: +79268422642 /рус./
Тел.: +359876202098 /бълг./
E-mail: iordankirov1985@abv.bg

Ирландско-българско образователно и културно дружество, Дъблин
Създадено през 2003 г. от д-р Ники Колиър и Роси Мийхън. Към него има библиотека и неделно училище. Предвижда се да бъде учреден фонд за обучение на български студенти в Северна Ирландия.
Председател: Ники Колиър

Испанско-българска асоциация за интеграция и развитие
Asociacion Hispano-Bulgara para la Integración y el Desarrollo (A i+d)
Асоциацията работи за организиране на конференции, изложби, кръжоци, курсове, консултации, концерти, семинари, дискусии, с публикуване на издания с информационен характер с цел промотиране на българската култура и културен обмен между Испания и България. Подкрепя социалната и културна интеграция на българите в Испания.
Координатор „Интеграция и развитие”: Бойка де Ванегас
За контакти: BOIKA DE VANEGAS
моб. тел.: 635 66 84 93, 656 98 37 26 (España)
Е-mail: vanegas_consult@yahoo.com

Испанско-българска асоциация „Кирил и Методий”, Навара
Аssociation cultural hispano-bulgara „Cirilo y Metodio” de Navarra
Основана през 2008 г. Асоциацията е регистрирана в Тафайя, автономна област Навара. Обединява българи и испанци. Работи за интеграцията на сънародниците в испанското общество, за развитие на образователни проекти, за организиране на фолклорни концерти, изложби, празници.
Вицепрезидент: Ваня Димитрова
Е-mail: ciriloymetodiodenavarra@gmail.com

Испанско-българска асоциация „Кирил и Методий”, Навара
 

Аsociatión cultural hispano-búlgaraCirilo y Metodiode Navarra
Основана през 2008 г. Асоциацията е регистрирана в Тафайя, автономна област Навара. Обединява българи и испанци. Работи за интеграцията на сънародниците в испанското общество, за развитие на образователни проекти, за организиране на фолклорни концерти и празници.
Вицепрезидент: Ваня Димитрова
Е-
mail: ciriloymetodiodenavarra@gmail.com

 

Италиано-българска културна асоциация “Пенчо Славейков”, Комо

Associazione culturale italo-bulgara “Pencio Slavejkov”
Основана през 2000 г.
Цели: да отдаде почит към паметта на Пенчо Славейков, завършил жизнения си път през 1912 г. в Брунате, на прочутото Lago di Como. През 2005 г. със съдействието на Държавната агенция за българите в чужбина Снежанка Христова осъществява идеята си да бъдат побратимени градовете Булгарограссо (Италия) и Трявна – родното място на Пенчо Славейков.
Президент: Снежанка Христова
тел.: 031/540121
        347/2507703
E-mail: giannahristova@alice.it

Канадско-българска асоциация, Торонто
Canadian-Bulgarian Association Inc., Toronto
В ръководството е включен бизнес елитa на българската общност, сред които и г-н Игнат Канев, щедър дарител и меценат.
Председател: Галин Трънов
Адрес: Galin Tranov
1555 Steeles Ave W
Brampton, Ontario, L6Y 5J9
тел.: (001 647) 801-5914
Е-mail: Galin.Tranov@cbai.ca
Уеб-сайт: www.cbai.ca

Канадско-български бизнес съвет

Canada-Bulgaria Business Council
Conseil D'affaires Canada-Bulgarie
 
Дейности: Организиране и провеждане на бизнес форуми, Организиране на двустранни проучвателни мисии, Помощ за канадски компании за подготовка на документи за участие в международни търгове в България, и други.
Президент: проф. Георги Паничерски, почетен консул на Република България в Квебек
1, Westmount Square, suite 1810
Montréal, Québec, Canada H3Z 2P9
T : +1 514 933 0070
F : +1 514 935 5622
Internet: www.cabg.ca 

Киевско дружество за българска култура „Родолюбие-1989”, г. Киев
Основано е през 1989 г. от българите в Киев. През 1994 г. към дружеството се открива неделно училище, в което се изучават съвременен български език и култура. През 2007 г. дружеството се регистрира под името "Родолюбие - 1989".
Председател на управителния съвет: Людмила Титкова-Генова
Адрес за кореспонденция:
04210 г. Киев
Пр. Героев Сталинграда 43, кв. 34
тел.: 0038044/ 414 43 29
          00380 67 8998726 /моб./
E-mail: rododlubie-1989@yandex.ru
Зам.-председател на управителния съвет: Валентина Таранюк /Маламен/
Адрес за кореспонденция:
04050 г. Киев
ул. Герцена 17/ 25, кв. в4
тел.: 0038067/ 489 60 98
          00380 67 2324657
E-mail: vtaranyuk@mondavi-trade.com

Киевско дружество за българска култура „Родолюбие”, г. Киев
Председател: Весела Залогина
моб. тел.: 00380661812398
E-mail: vesela.zalogina@gmail.com
Адрес за кореспонденция:
02192 г. Киев
ул. Андрий Малишка, 1
тел. /факс: 0038044/ 419-84-33

Кипърско-българско дружество „Филия- Приятелство” гр. Ларнака
ΚΥΠΡΟ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ «ΦΙΛΙΑ-ΠΡΙΑΤΕΛΣΤΒΟ»
Дружеството е регистрирано през 2004 г. и организира редица мероприятия и чествания.  Председател и основател на кипъро-българското дружество е Ева Иванова, която е и издател на „Българският вестник” в Кипър. От 2010 г. към него преминава училище „Д-р Петър Берон” в Ларнака.
Председател: Ева Иванова
Адрес: "Konstantinou Kalogera" 87, Antigini court, Office 2
6306 Larnaca
Cyprus
Тел.: 0035724626249 (офис)
Факс: 0035724626259 (офис)
Тел.:  00357 99655149
           00357 99346789
           00357 99854067

Клуб на българските жени и българските семейства в Хамбург
Bulgarischer Frauen-und Familien-Club von Hamburg (BFFCH)
Учреден на 4.12.2005 г. в Хамбург по инициатива на д-р Емилия Юкер. Основните цели са насочени към по-доброто адаптиране на сънародниците ни, установили се в региона, съхраняване на родните традиции и културни взаимодествия с други национални групи. Дейността се осъществява чрез научно-приложни програми по култура, спорт, социална екология и здравни аспекти. Броят на членовете е 50 души.
Президент: д-р Емилия Юкер
Е-mail: Dr_Emilia.Juecker@hamburg.de

Клуб на българските професионалисти във Вашингтон, САЩ
 Българският професионален клуб е организация с нестопанска цел, която има за задача да даде възможност на хората за развитие и създаване на здрава мрежа от квалифицирани професионалисти, които се подкрепят един друг в професионалното и личностно израстване. Клубът има за цел да допринесе за цялостното професионално, образователно, културно, нестопанско и социално развитие на българите и приятелите на България, които живеят в САЩ, чрез организиране на културни събития, програми и други клубни дейности.

 

Address:  3460 14th Street NW, Washington, DC 20010

Phone:  001 (804) 380-8191

Email:  BGProfessionalsDC@gmail.com

Уеб сайт: http://www.bulgarianprofessionals.org/

Клуб „Орфей” - Линц
Klub „Orpheus“, Linz
Основан през 2005 г. по инициатива на доц.дфн Димитър Дунков. Членовете му са от различни професии и възраст, обединени от интересът им към литературата, музиката и изкуството. Централно място в програмата на Клуба заемат историята, съвременността и културата на Източна и Югоизточна Европа. Основна задача на Клуба е популяризирането на българо-австрийските културни взаимоотношения. Организират се литературни четения, филмови вечери, посещения на изложби и други културни събития с българска и/или източноевропейска тематика. Участниците в Клуба подготвят и водят на български и немски предаванията на Радио България на вълните на RadioFRO –Linz. От основаването си насам Клуб „Орфей“ ежегодно организира за своите членове учебни екскурзии из България и съседните страни от Балканския полуостров. В съответствие с името на Клуба неотменна част в програмата му са туристичските преходи и посещения на природни и исторически забележителности в Родопите – в античността назовавани поетично “Орфееви гори”.
Контакт:
Dr. Dimitar Dunkov
Julius-Raab-Str. 10
A 4040 Linz
Austria
E-mail: dunkov@usa.net

Колумбийско-българска фондация "ALIANZA”, Богота
Създадена през 2008 година. Събира българи, живеещи в Колумбия и колумбийци, завършили в България. Фондацията си е поставила за задача да насърчава образователните, културните, технологичните и социалните връзки между двете страни.
Президент: Дорис Дукова
Лице за контакт: Doris Hernández Dukova
тел.:  0057-1 347 96 49
           0057 313 - 471 98 39
           0057 315 - 362 06 03
Е-mail: alianzacolombo-bulgara@hotmail.com
Уеб-сайт: www.alianzacolombobulgara.com

Краснодарска регионална обществена организация на Българска община “Шипка”
Организацията обединява българите в града и региона, провежда чествания на български празници. Стреми се към активизиране на контактите с България.
Председател: Владимир Щърков
Зам.-председател: Пламен Танев
Адрес за кореспонденция:
350049 г. Краснодар
ул. Гаврилова, 62, кв. 19

350072 Краснодар
ул. Московская, 63, кв. 35
Е-mail: shipka-krasnodar@mail.ru
              Plamen_tanev@mail.ru
Тел.: 0078612/ 2 52 13 52
Тел./ факс: 0078612/ 52 47 43
                       00798 8 245 18 70
                       007903 44 88 487

Кримско републиканско българско дружество „Паисий Хилендарски”
Създадено е през 1995 г. под името “Възраждане”, впоследствие пререгистрирано като “Паисий Хилендарски”.
Обхваща 22 общини на териториален принцип в градовете и районите на Автономна република Крим.
Председател: Иван Абажер
Адрес за кореспонденция:
95006 г. Симферопол
бул. Ленина, 6/ 1, ап. 6
тел.: +380676522544 /укр. моб. тел./
          +359876196331 /бълг. моб. тел./
E-mail: krimea_bg@ukrmail.ru
              abager@ukr.net

Кримско републиканско българско дружество „Паисий Хилендарски”, г. Керч
Адрес за кореспонденция:
гр. Керч
ул. Марата 8, кв. 47
тел.: 0038 048 728 33 64
факс: 0038 048 724 25 92

Културен съюз на българите и техните приятели в Словакия “Христо Ботев”
Културен съюз на българите и техните приятели в Словакия “Христо Ботев” e регистриран на 10.02.1993 г. Председател на съюза към момента е Милко Милков. Организацията обединява няколко секции в страната – Левице, Мартин, Банска Бистрица и Нитра. Притежава сграда в центъра на Братислава. Ежегодно съюзът организира “Общословашка среща на българите и техните приятели в Словакия”, която всяка година се провежда под домакинството на някоя от секциите.
Председател: Милко Милков
Email: milkov@atlas.sk

Културен съюз на българите, Банска Бистрица
Председател: Владимир Димитров
Зам.- председател: Ганка Гичевова
Е-mail: guitcheva@fhv.umb.sk

Културна асоциация на българите в Бразилия, Сао Пауло

Associacao cultural do povo bulgaro no Brasil, Sao Paulo
Създадена през 1984 г. Културно сдружение, в което участват предимно наследници на бесарабските българи, пристигнали в Бразилия преди Втората световна война. Отбелязват кръгли годишнини от преселването в Музея на имиграцията в Сао Паоло. Не говорят български език, но честват български празници, проявяват интерес към корените и историята.

Президент: Катерина Паслар 
                       Catarina Paslar
Адрес: Alameda Anapurus №.1441, Arto. 51
Sao Paolo, Cap., Cep. 04087-005
Brasil
Тел.:  +551155339128
E-mail: katia.paslar@hotmail.com

Културна асоциация „България”
Associazione culturale "Bulgaria"
Създадена в Рим. Дейността й е свързана с отбелязването на български празници и традиции, организиране на екскурзии. Подпомага сънародниците за намиране на работа, квартири или при оформяне на документи.
Председател: Мариан Русинов
тел.: 0039 3200532656
Е-mail: acbulgaria@yahoo.it

Културна асоциация „Феникс”, Рим
Associazione culturale La fenice
Създадена през 2005 г. Цели да изгради Български културно-информационен център (БКИЦ) със следните задачи: да поддържа и разпространява българската култура, традиции и обичаи; да подпомага пълноценното интегриране на българите в италианското общество; да развива и задълбочава българо-италианското културно и икономическо сътрудничество.

Културно просветно дружество “Иван Вазов”, Тирана
Създадено през 1999 г. със седалище в гр. Тирана. Дружеството има филиали в трите основни района с преобладаващо българско население – Мала Преспа, Голо Бърдо и Кукъска Гора. Стреми се да обхване цялата българска общност в страната. Дружеството работи с кандидатите за следване в България и със желаещите да получат българско гражданство.
Председател: Зехрудин Докле
Адрес за кореспонденция: Rr. “Reshit Collaku”, pallati 14
Katsh-Tirana, Tirana
Tел: 00355 4 259 866
e-mail: zdokle@albasof.com

Културно дружество „Дания-България”, Орхус
Kulturforeningen Danmark-Bulgarien, Arhus
Създадено през 1975 г. Целта на дружеството е да разпространява българската култура в Дания и да спомага за създаване на културни връзки между България и Дания.
През годините дружество е организатор на изложби, беседи, филмови прожекции, вечери, посветени на народната музика.
Зам.-председател: Виктория Чекова (Victoria Chekova Jensen)
Адрес: 8000 Århus C
тел.: 4553552137
E-mail: victoriac@email.dk
Уеб-сайт: www.dan-bul.dk

Културно – образователното обединение на българите в района на Източна Македония и Тракия, гр. Александруполис
Документи за регистрация на ново сдружение с наименование „Културно – образователното обединение на българите в района на Източна Македония и Тракия” са подадени в съда на гр. Александруполис в средата на октомври 2011 г. Председател на Управителния съвет е г-жа Илиана Власакиду. От 2013 г. към дружеството е създадено българско неделно училище "Васил Левски".

Председател: Илиана Власакиду
тел.: 0030 2551088345
email: vlasakidou@abv.bg
vlasakidou@in.gr

Културно-просветна организация „Българска диаспора”
Председател: Недялко Великов
Адрес за кореспонденция:
119607 г. Москва
ул. Раменки д. 21
Тел.: + 7 916 618 81 81
E-mail: BGdiaspora@h3b.ru
Уеб-сайт: www.bgdiaspora.h3b.ru

Културно-просветно дружество на банатските българи павликяни „Иваново 1868”
Kulturno-umetnicko drustvo banatskih Bugara-Palcena “Ivanovo 1868”
Създадено през 2001 г. от банатските българи в с. Иваново, Войводина. За кратък период то успява да направи много за възстановяване на традициите и на контактите между банатските българи, пръснати в три държави - Сърбия, Румъния и България.
Председател: Стоян Василчин
e-mail: vasilcintpetar@yahoo.com

Културно-просветно дружество на българите в Жупа "Български мохамедани"

Дружеството е създадено през 2004 г. Целите на дружеството са чрез културна дейност да възражда и съхранява българската идентичност.

Председател: Сейфия Османи
Заместник-председател: Емруш Аджеми
Секретар: Африм Абдийи
Адрес: Долно Любине, Призрен, Косово
E-mail: bulgarski_mohamedani@hotmail.com

 

Културно-просветно дружество на българите от Саратски район „Възраждане”, г. Сарата
Председател: Елена Олейниченко
Адрес за кореспонденция:
Одеска област
г. Сарата
ул. Ленина, 7
тел.: 003804848/ 21-357

Културно-просветно дружество „Будители”, Атина
На 29 март 2009 г. по инициатива на училището е основано ново българско Културно-просветно дружество „Будители”, което на 08.03.2010 г. получи съдебна регистрация.  КПД „Будители” се създава с основна цел да стабилизира училище "Св. Св. Кирил и Методий", да подкрепя по законен начин българските граждани, които живеят и работят в Гърция. 

Литовско-българско дружество “Янтра”, Вилнюс
Lietuvos-Bulgarijos draugija “Jantra”
Председател: Людмила Винча
Основано е през 1997. Член е на Съвета на Асоциацията на обществата за дружба на Литва с чуждите страни.
Дейността е разпределена в 6 сектора: информация и контакти с чужбина; издателства, реклама и преводи; култура и организация на концерти; спорт и организация на активния отдих; сектор на регионалните общества; контакти със студентите и обществеността.
E-mail: Jantras@yandex.ru
              Mila.Vinci@takas.lt

Лондон сити клуб
The Bulgarian City Club
Създаден през 1998 г.
Клубът има около 150 членове, голяма част от които са служители в банки или престижни английски фирми. Провежда благотворителни инициативи и лобира в полза на България.
Председател: Кирил Сакскобургготски
Уеб-сайт: www.bgcityclub.org

Матица на българите в Сърбия
Матица Бугара у Србиjи
Създадена през 2003 г. в Босилеград.
Председател: Пене Димитров
e-mail: pene_dim@yahoo.com
              bulgmat@ptt.rs

Научно дружество на българистите в Молдова, Кишинев
Създадено през 1994 г. Обединява интелектуалния потенциал на българската общност и на учените - българисти в страната. Издава сп. “Български хоризонти”, има интернет сайт, сътрудничи с български висши учебни заведения и научноизследователски институти.
Председател: проф. д.и.н. Николай Николаевич Червенков,
Ректор на Тараклийския държавен университет
Адрес за кореспонденция:
Republica Moldova
Mun. Chisinau -2028
St. Мiorita, 3/ 1, ap. 94
Тел. 0037322/ 281072
Моб. тел. 00 359 69810919
E-mail: chervencov@mail.md

Национален културен център - дружество „Изгрев”, г. Севастопол
Адрес за кореспонденция:
99008 г. Севастопол
пл. Восставших, 6, комната 25
Национално-културен център
тел.: 00380692/ 557832; 425-156  
факс: 557-832
E-mail: pu55@sevcom.net
              bucicov@yandex.ru

Национален съвет на българското национално малцинство в Сърбия
Nacionalni savet Bugarske nacionalne manjine u Srbiji
Създаден през 2003 г. Според сръбското законодателство това е институцията, която представлява българското национално малцинство пред държавните органи на Сърбия. Финансира се от сръбската държава.
Председател: Зоран Петров.
Адрес за кореспонденция: 18320 Димитровград
ул. Найден Киров № 39/9
Тел./факс: 00381 10 360 931
e-mail: nacsavbg@bankerinter.net
              kicteledom@bankerinter.net
уеб-сайт: www.caribrod.org.rs

Национална асоциация "Хан Кубрат", Лорка
Asociacion KHAN KUBRAT, Lorca
Създадена през 2007 г. Има клонове в градовете Мадрид, Бургос, Валенсия, Мурсия и др. В сътрудничество с посолството на Р България в Мадрид организира Ден на консула в градовете Лорка, Бургос, Валенсия. Развива образователен проект.
Президент: Бистра Генова
тел./факс: 0034 968 442 760
моб. тел.: 0034 655131322
                   0034 662398498
Е-mail: khankubrat@yahoo.com

Национална общност на българите в Република Хърватия, Загреб
Nacionalna Zajednica Bugara u Hrvatskoj
Учредена е на 22 юли 1998 г. като национална организация на българското малцинство в Хърватия. Дейността на общността е насочена към възстановяването и поддържането на българската национална идентичност сред хърватските граждани с български етнически произход.
Председател: Рашко Иванов
Адрес за кореспонденция: 10000 Zagreb, ul. Kneza Mislava 13, 1 kat
HRVATSKA
Teл./факс: 00385 1 46 68 371
Тел: 00385 1 46 49 489
Факс: 00385 1 46 49 490
уеб-сайт: www.bugari-u-hrvatskoj.com
e-mail: rasko.ivanov@bugari-u-hrvatskoj.com

Новодвинска градска обществена организация “Българско землячество”
Городская общественная организация “Болгарское землячество”, г. Новодвинск
Създадена през 1999 г. Основна цел на организацията е обединяване на гражданите, родени, живяли или работили в България, за участие в обществения живот и взаимопомощ.
Председател: Лиляна Александрова Сумкина
Адрес за кореспонденция:
Архангельская обл.
163901 г. Новодвинск
ул. Ворошилова, д. 30
тел. 00781852-46257, 43411, 43806
факс 00781852 - 43806
Е-mail: alexss@atnet.ru

НПО Френско-Български Форум
Forum Franco-Bulgare
НПО Френско-Български Форум е сдружението на българите от Тулуза и региона и развива дейност от 2008 година.
Цел на сдружението е да подпомага обмена и благоприятства сближаването между България и Франция.
НПО Френско-Български Форум поддържа, организира и участва в проекти и събития в областта на културата, науката, образованието, спорта, новите информационни технологии, защитата на околната среда, както и във всяка
друга инициатива имаща за цел да създаде или развие обмена между нашите две държави.
Президент: проф. Любомир Гаврилов
Седалището на дружеството се намира на адрес:
29, rue Desprez
31400 Toulouse, France
E-mail: bg.asso@free.fr
Форумът поддържа блог и форум - http://bg.asso.free.fr

Областно българско дружество „Чийшия”, г. Одеса
Председател: Иван Генов
Адрес за кореспонденция:
65026 г. Одеса
ул. Вицеадмирала Жукова, 9
тел.: 0038048/ 722-64-04

Областно българско дружество, г. Луганск
Председател: Ирина Кошкина
тел.: 00380642/ 518-356

Областно дружество за българска култура, гр. Запорожие
Българските дружества и организации в Запорожка област възникват през периода 1990-1993 г. Те се обединяват в областно дружество и на този принцип се включват в Асоциацията на българите в Украйна. Основната цел на неговото ръководство и членове е съхраняване на българския език, традиции и култура.
Председател: Васил Митков
Адрес за контакти:
Украйна
гр. Запорожие
ул. Гоголя, 60
тел./ факс:  00380612 645408

Обществен фонд на етнически българи в Казахстан “Славяне”

Създаден през 2002 г. с цел възраждане на българския език, култура, традиции, изучаване на българска история и литература. Има Съвет на старейшините и Младежко обединение (МО). Към МО има танцов колектив Росна китка”, младежка вокална група Лазарки”, женска вокална група Бяла роза” и клуб Родна стряха”. В Павлодарска област като етнически българи се определят около 1500 човека.

Председател: Валентина Шатова

Адрес за кореспонденция:

Республика Казахстан
г. Павлодар 140000
ул.
 1-ого мая 35/1  каб.316
тел. +77776240674
e-mail: shatova6363@list.ru

- Българско отделение в Училището за национално възраждане К.Б.Даржуман

(Болгарское отделение в Школе национального возрождения им. К.Б.Даржумана”)

Българското отделение е едно от 24-те национални отделения в училището. По статут е извънучилищно звено, подчинено на Министерството на образованието и науката на Република  Казахстан. Изучават се български език и литература, традиции и обичаи, история и география на България.

Директор: Айткулов Ербол Ризаевич

Преподавател по български език: Галина Йорданова
pashleto1958@abv.bg

 

Адрес за кореспонденция: 
Република Казахстан
г. Павлодар 140000
ул.
 1-ого мая 35/1  каб.416
тел:
 +7074508072

Обществена организация "Съвет на българските аспирантти в Русия"

Обществена организация "Съвет на българските аспирантти в Русия" (САБР) е продължител и наследява дългогодишната успешна история на аспирантската организация на българите през 70-те и 80-те години на ХХ век. Тя е учредена на 12.12.2017 г. в Посолството на Република България в Москва  в съответствие с Конституцията на Република България и "Закона за българите, живеещи извън Република България", както и с Конституцията на Руската Федерация , Гражданския кодекс на РФ и Федералния закон "Об общественны объединениях" на Руската Федерация. Основна цел на СБАР са: да инициира и стимулира комплексния процес на развтие на научно-изследователската дейност на българските аспиранти в Русия; да разпространява достиженията на руската, българската и световната наука; да способства за свободното придвижване на хора, знания и технологии. 

Председател на УС: Вероника Георгиева Преждарова
Адрес за кореспонденция: 
п.к. 119571, г. Москва, Руска Федерация
Пр. Вернадского д. 82, комната 1915
тел.: 0079030088457 (Whats App, Viber)
00359877011615
email: sbarossia@gmail.com

Обществена организация "Тракия", Одеса, Украйна
Основана през 2013 г. в гр. Одеса, Украйна.
Основни цели: Съдействие за възраждане, възпитание и запазване в българските семейства в Одеса и Одеска област на национално самосъзнание, заинтересованост и любов към българската култура, език, обичаи, традиции, чувството за отговорност, духовните ценности.
Адрес за кореспонденция:
65045, гр. Одеса
пер. Успенская 14, ап. 22
Председател: Мария Грудева
Тел: +380675567855

Обществена регионална организация на българите “ДОБРО” - гр. Москва
Общественная региональная организация болгар “ДОБРО” - г. Москва
Създадена през 2002 г. Обединява дейността както на българските граждани, така и на лицата с български етнически произход.
Председател: Емил Петков
Адрес за кореспонденция:
119590 г. Москва
ул. Мосфильмовская, д. 52
тел. 007499-1437566; моб. 8/903/7708011
e-mail: dobro-bg@mail.ru; bgdobro@yandex.ru

Обществено обединение "Български културен център на депортираните българи “Възраждане”, гр. Атирау

Създаден през юни 1994 г. като обществена организация, обединяваща депортирани по времето на Сталинските репресии и техните потомци в Казахстан. Издирва и подпомага семейства и родове, пръснати из територия на страната. Способства за поддържане на българската идентичност. Към центъра има създаден фолклорен състав.

С дейността си Обединението подпомага насърчаването на интеграционните процеси в развитието на казахстанската култура, обща за всички граждани на страната, но  е насочена към съхранението на българската етническа група чрез запазване на идентичността в общата палитра на казахстанския народ в името на мира, съгласието и стабилността.

Около 400 човека в Атирауска област са с български етнически корени.

Председател: Юрий Кустадинчев
Контакти:
e-mail: Kustadin4ev@yandex.ru
тел. + 7
 701 629 0837.

Обществено обединение на българите в Киргизстан „Възраждане”

Обединение на българите Възраждане е регистрирано през 2007 г., пълноправен член на Асамблеята на народа на Киргизстан (АНК) става през 2008 г. 

Председателят на Обедиението е член на Президиума на Асоциацията  на АНК, член на Ревизионната комисия на АНК и на комисиите по култура, образование и младежка политика на АНК.

В момента броят на българите в Киргизстан е около 600 човека. Основна задача на Обединението е запознаване на младото поколение с историята, възраждане на българския език, популяризиране на българското народно творчество и изкуство. Чрез телевизионни и  радиопредавания, както и с публикации в пресата, членовете на Обединението запознават гражданите на Киргизстан със забележителностите на природата, културата и обичаите на България.

Заедно с останалите диаспори, живеещи в Киргизстан, Обединението участва активно във всички мероприятия, провеждани от АНК.

Председател: Лариса Ташматова-Станева

Адрес за кореспонденция:

Република Киргизстан

720040, г. Бишкек

ул. Пушкина 78, офис 216

e-mail: Bulgari.kg@mail.ru; larisatodorova@mail.ru

 

тел.:  + 996 777 990 303; + 996 550 520 933


Обществено обединение “Български културен център в Казахстан”
Активизирането на българите в Казахстан започва през 1994 г., когато по инициатива на местни българи се създава тяхната първа организация – Български културен център, с официална регистрация от 1995 г. Центърът е от типа на създаваните в съответствие с конституцията на страната национални културни центрове на малцинствата – руски, украински, полски, немски, гръцки и т.н. Българският културен център в Астана е с национален статут, към него са следните български организации:
- Български културен център на депортираните българи “Възраждане”, гр. Атиару
- Български културен център, гр. Алмати
- Български културен център, гр. Актюбинск
- Български културен център, гр. Темиртау
Председател: Олег Димов
Адрес за кореспонденция:
Казахстан
г. Астана, пр-кт Аль-Фараби, дом 58, кв. 73
тел.: 0073172-232500; 232358; 152775; 745571
e-mail: dumov@global.kz

Община на българите в Литва “Мадара”, Неменчине
Lietuvos bulgaru bendruomene “Madara”
Председател: Петко Иванов
Основана през 1999 г. от Иван Колев. Същата година е приета за редовен член на Съвета на националните малцинства в Департамента на националните малцинства при Правителството на Литва.
Цели: представяне и засилване на културния обмен и икономическите връзки между Литва и България; подпомагане на инициативите за културни, икономически, политически, социални контакти; съдействие за интегрирането на българите в Литва; сближаване с организациите на другите национални малцинства в Литва.
Е-mai: bmadara@gmail.com
             bmadara@one.lt
тел.: +370 5 242 34 62

Партия на българите в Сърбия (ПБС)
Регистрира се през 2007 г. като нова партия. Последователите й са главно от Димитровградска община.
Председател: Драголюб Нотев от  Димитровград.
Адрес: 18320 Димитровград
ул.”Сава Ковачевич” №13
Сърбия
тел.: 00381 10 362 005
моб.тел.: 00381 642 946 709

Португалско-българска асоциация „Св.Св.Кирил и Методий”
Създадена през 2010 година. Работи за опазването на българската идентичност и популяризирането на българската култура, подпомага интеграцията на българските семейства.

Лице за контакт: Румяна Давидова
Е-mail: albulgara@live.com.pt
Phone: +351936708214

Приятели в медицината "Франция-България"
Amitié Médicale France Bulgarie
В асоциацията членуват български лекари във Франция.
Президент: д-р Снежина Фреш
тел.: 0033 1 42 28 30 66
E-mail: amitiemedicale@orange.fr
              amfb@noos.fr

Приятелски кръг “София”, Билефелд
Freundeskreis Sofia e.V., Bielefeld
Председател: д-р Холгер Калета
Тел.: 0049 520 277 29

Първо Народно Читалище “РОДИНА”, Тампа Бей, щат Флорда, САЩ

Първо Народно Читалище “РОДИНА” е мечтата на българите в Тампа Бей,  Флорда - САЩ, превърната в реалност от българската общност за българската общност,  постигайки сближаване, съхранявайки  българския дух и традиции, културно наследство  и идентичност далеч от Роден Дом и Родина, изцяло на доброволни начала, самоиздръжка и благотворителност - от хората за хората, ръка за ръка.
Контакти:
Уебсайт/блог:  http://chrodina.blogspot.com/
Страница във Фейсбук: „България – това сме ние”.
E-mail: chitrodina@yahoo.com
Председател - Илко Мечкански, , тел. 727-776-854, имейл: ilko59@yahoo.com
Секретар - Ангелика Алексова, тел. 727-510-7590, имейл: spaalexov@gmail.com


Републиканско дружество на депортираните от Крим българи „Братя Стоянови”
Председател: Мелания Дучева
Адрес за кореспонденция:
95010 г. Симферопол
ул. Ковыльная, д. 60, кв. 46
тел.: 0038/0652/630216
          0038-095-525-30-72 (моб. тел.)
E-mail: ann.stryapina@gmail.com

Свободна християнска организация “България”, Кейптаун
Създадена през 2004 г.  Работи за съхраняването на българската идентичност, организира срещи и празници на сънародниците, планира да разработи образователен проект, издава медия.
Председател: Васка Иванова
E-mail:  rozigal1@bucknet.co.za
тел.: 00 27 21 557 7516
Уеб-сайт: www.capebulgarianews.synthasite.com

Сдружение за промоция на културните и научните качества на гражданите на Република Македония и гражданите на Република България Македонско-българско приятелство от Битоля
Създадено е през 2009 г. в гр. Битоля.
Председател: Маринела Петреска.
Адрес: ул. Панда Ческова, 2
7000 Битоля
Тел.: 00389 70 339 536
e-mail: priatelstvo_mb@yahoo.com

Сдружение за сръбско-българско приятелство “Рила”
Създадено през 2004 г. в гр. Ниш. Сдружението си поставя за цел да работи за активизиране и разширяване на културния, научния и стопанския обмен между България и Сърбия. Други основни задачи са запазване на етнокултурните традиции на българската общност в Ниш, както и организиране на неделно училище за изучаване на български език.
Председател: Весна Савич
Адрес за кореспонденция:
18000 Ниш
ул. Вождова № 104
Тел.: 00381 18 520 632
Факс: 00381 18 527 639
e-mail: nemanjas@medianis.net

Сдружение за толерантност и сътрудничество “Хоризонти”, Охрид
Създадено през 2000 г. Основните направления на дейността са проучване на българското културно-историческо наследство на територията на Р Македония, младежки обмен, участие в семинари, конференции.  
Председател: Любчо Куртелов
Адрес за кореспонденция: 6000 Охрид, ул. „Абаз Емин” б.б.
Тел: 00389 46 262 530
e-mail: l_kurtelov@abv.bg    
             Kurtelov@mt.net.mk

Сдружение на българите в Република Македония
Регистрирано е на 14 март 2002 г. като  организация на българите в Република Македония.
Председател е Любен Методиевски.
Адрес: 1000 Скопие, бул. „АВНОЮ”, № 90/1-15      
               Любен Методиевски
               Тел/факс: 0038922443843           
               GSM: 0038970273069  
               E-mail: ljuben@zbrm.com


Сдружение на граждани "Босилеградско", Скопие
Създадено през 1999 г. като земляческо дружество. Обединява българи от Босилеградско (Западните покрайнини, Сърбия), които са се преселили в Р Македония. Всяка година организира Босилеградска вечер в Скопие.
Председател: д-р Гордана Иванова
Aдрес за кореспонденция: 1000 Скопие, бул. „Яне Сандански” № 11-2/26
Тел.: 00389 2 3297 207
Факс: 00389 2 3116 169
e-mail: gocaiva55@yahoo.com

Сдружение на граждани Български културен клуб – Скопие (БКК - С)
Организацията е създадена на 4 май 2008 г. и има клонове в Щип, Битоля и други градове в Македония.  
Председател: Лазар Младенов
Адрес за кореспонденция:
бул. ”Яне Сандански” №30/1-Б8 мезанин
Скопие, Република Македония
Тел.: 00389 2 4550 898
e-mail: lazarmladenov@yahoo.com
уеб-сайт: www.bkks.org

Сдружение „Българи зад граница”

Нестопанска организация, създадена с цел да защитава, съхранява и развива  българския език, култура и традиции в Кипър, като си взаимодейства с държавни институции и сдружения на гражданското общество, които водят политика за съхраняване, разпространяване и утвърждаване на прякото присъствие на българския език и култура в Кипър. Дружеството има за цел да покрепя дейността на създаденото към него българско неделно училище "Паисий Хилендарски". 

Адрес:

,,ΟΜΙΛΟΣ  ΒΥΟΛΓΑΡΩΝ  ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ»

Kiriakou & Sotiri Papalazarou 7 Nerchou Cort 

Limasol, Cyprus

Председател: Таня Христова

Зам.- председател: Вергиния Цолова

Секретар: Мария Желева

Тел.: 0035799117414

email: оrg.bgabroad@gmail.com 

Сдружението на Българите на остров Крит
Създадено през месец декември 2015 г,  Дружеството си поставя за цел да защитава правата на българските граждани на територията на остров Крит, Гърция. Членове на дружеството обединяват усилията си около опазването на родните традиции и обичаи сред българската диаспора на острова.  За да може да достигне до колкото е възможно по-голям брой български граждани в Крит, Дружеството е открило клубове в следните населени места -  Ираклио, Ханя, Ретимно, Мирес, Херсонисо и Йерапетра.

 

За контакти:

Петър Анастасов

Председател на „Сдружение на Българите на остров Крит“

Е-mail: petаranastasov@gmail.com

 

„Сдружение на Българите на остров Крит“

Телефон: (+30) 2810 200 130

FAX: (+30) 2810 200 131

Уебсайт: www. bac.gr 

Форум: forum.bac.gr

Имейл: info@bac.gr

Facebook: facebook.com/bac.gr

Twitter: twitter.com/BacGreece


 

Староосколска местна обществена организация Българско землячество “Шипка” - гр. Стари Оскол, Белгородска област
Общественная организация Болгарское землячество “Шипка”, г. Старый Оскол, Белгородская область
Създадена през 1998 г. Обединява българите в региона, провежда инициативи за съхраняване на националната им културната идентичност.
Председател: Стойчо Делчев Стойчев
Адрес за кореспонденция:
Белгородская обл.
309530 г. Старый Оскол
Микрорайон Ольминского, д. 12а
тел./ факс: 4725-461801
тел.: 4725-461802; моб. тел.: + 7910-2210138
Е-mail: stbzshipka@belnet.ru

Съюз на банатските българи в Румъния
Uniunea Bulgara din Banat – Romania
Създаден през 1989 г. със седалище Тимишоара и филиали в 18 населени места.
Председател: Никола Миркович
Адрес за кореспонденция:  Uniunea Bulgara din Banat – Romania
Timisoara, cod. 1900
Лице за контакт: Никола Миркович, Ники Марков
Тел./факс: 00402 56 490 697
e-mail: uniuneabulgaradinbanat _romania@hotmail.com
             Qmedia@gmx.de; nickmarkov@gmail.com

Филиалът с. Дудещи Веки
Лице за контакт: Георги Наков
Адрес за кореспонденция: Uniunea Bulgara din Banat – Romania
Judetul Timis, comuna Dudestii Vechi, nr. 247
Romania
Тел: 0040 256 384 104

Филиалът  във Винга
Лице за контакт: Франциск Драгинов
Адрес за кореспонденция: Uniunea Bulgara din Banat – Romania
Judetul Arad, comuna Vinga, nr. 459
Romania
Тел: 0040 257 460 281
Факс: 0040 257 460 004

Филиалът в гр. Дета
Лице за контакт: Йоан Бобойчиов
Адрес за кореспонденция: Uniunea Bulgara din Banat – Romania
Judetul  Timis, oras Deta, str. Victoriei, nr. 26
Romania

Филиалът  в гр. Арад
Лице за конаткт: Николай Койов
Адрес за кореспонденция:  Uniunea Bulgara din Banat – Romania
Loc. Arad, str. Predeal, nr. 12, bloc 2 A, jc B, ap. 40
Тел: 0040 755 019 048
                               Мария Хайлемас
Адрес за кореспонденция: Str. Alba Iulia, nr. 6, bloc 538, ap. 52
Тел: 0040 257 277 576; 0040 357 802 612
e-mail: mariahailemas@yahoo.com

Филиалът в  Букурещ
Адрес за кореспонденция: Uniunea Bulgara din Banat – Romania
Bukurecti, str. Barbu Lautaru nr. 2
Лице за контакт: Валентин Шербан
Тел: 0040 755 019 037
        0040 733 804 581
e-mail: valentinusdv@yahoo.com

Съюз на българите в Грузия “Възраждане”
Създаден е през 1996 г. по инициатива на Раиса Белева-Ахалкацишвили. Регистриран е през 1997 г., а последната му пререгистрация е през 1998 г. Съюзът обединява всички българи в грузинската столица. Дейността му е насочена към опазване на българските традиции и обичаи, популяризиране на постиженията на българската наука и култура в Грузия. През 2001 г. е създадено неделно училище към съюза.
Председател: Райна Белева-Ахалкацишвили
Адрес за кореспонденция:
0105, Грузия
г. Тбилиси
ул. Красильная № 6
тел. +995 32/ 98 66 01
моб. +995 95/ 27 83 47
e-mail: rainabeleva@rambler.ru

Съюз на българите в Европа
В Съюза членуват българските дружества от Австрия, Чехия, Унгария, Словакия, Полша и като гост – Румъния, Арад.
Управителен съвет:
Александър Стамболийски – председател
Сирма Зидаро-Коунова - зам. председател
Адрес: ul. Americká 28, 120 00 Praha 2, Česká republika

Съюз на българските евреи „Ехуд Олей Болгария”, Тел Авив
Union of immigrants from Bulgaria, Tel-Aviv
Създаден е през втората половина на 40-те години на ХХ в. непосредствено след първото голямо преселване на евреи от България. Организацията е съдебно регистрирана през 1980 г. и получава субсидии от държавата, полагащи се на подобни сдружения с нестопанска цел.
Главна цел на организацията е подпомагане на новата емиграция от България. Дейността й е насочена към информиране на новодошлите за начините и възможностите за заселване, обучение по иврит, преводи и легализация на документите от български на английски и иврит и друга информационно-административна помощ. Съюзът на българските евреи подпомага издаването на книги, свързани с историята на българското еврейство.
Седалището на Съюза е в Тел Авив. В Хайфа и Йерусалим са регионалните организации, съответно за Северен и Източен Израел.
Председатели: Джеки Аруети
Тел.: +972 (3) 6810113
Факс: +972 (3) 6810024
Е-mail: oleibulgaria2@gmail.com

Уляновска обществена организация “Изучаване наследството на волжко-камските българи”
Създадена през 2001 г. Провежда изследвания за историята на прабългарите и търси доказателства за техния общ произход по линия на “Дунавска” и “Волжка” България.
Председател: Александър Охотников
Адрес за кореспонденция:
432001 г. Ульяновск
ул. Назарьева, д. 2
тел.: 0078422-498367
факс: 326335

Уляновска просветителска обществена организация „Булгарское возрождение”
Обединява самоопределящите се като „булгари” жители на града и областта. Развива активна научна и популяризаторска дейност за миналото на волжките „булгари”. Стреми се към възстановяване на този етноним.
За контакти: Шевкид Медихатович Богданов
Адрес за кореспонденция:
Российская федерация 432049
г. Ульяновск
ул. Артема, 20-8
Тел.: 8 960 365 2144
           8422/ 40-88-09
E-mail: Bulgar08@rambler.ru

Фондация BulgariCA
BULGARICA - фондация за разпространение и обучение по български език и култура.
OBZOR By BulgariCA
PO Box 291661, LA, CA 90029
(213)272-0568, f(323)953-3555
E-mail: bulgarica@gmail.com, bulgarica@yahoo.com
For Bulgarians In CAlifronia:
Уеб-сайт: www.bulgarica.com
The Biggest Bulgarian-Y-Group in the World - over 1170 members!
OBZOR By BulgariCA is an exclusive, daily emailmagazine devoted to keeping you in the know: http://groups.yahoo.com/group/bulgarica
FACEBOOK: Eugene Vesselinoff - over 1600 friends
Skype: bulgarica

Фондация „България” – Ротердам

Разработва и представя проекти с културна и информационна насоченост.
Издава в-к „Емигрант” (2012).
Медията си поставя за задача да консултира и информира. Предлага полезна информация за българските граждани в Европейския сюъз,възможност за публикуване на малки безплатни обяви. Изданиетоспособства за развитието на общуването между  сънародниците.

Председател: Мартин Ширков
За контакти: еmigrantbgnl@gmail.com

Фондация “Нова БГенерация”, Ню Джърси
Foundation “Nova BGeneration”, New Jersey
Създадена през 2003 г. Поддържа работен форум, чрез който български професионалисти от страната и чужбина обменят опит и работят заедно по реализирането на идеи, допринасящи за развитието на България в различни области.
Председател: Христослав Ангелов

Фондация „Св.Архангел Михаил”
Фондацията е създадена през 2009 година.
Нейните цели са:
- да съдейства за запазването на създадената през юни 2000 година Българска църковна общност „Св. Преподобни Паисий Хилендарски”;
- да разпространява информация за българската култура, традиции и обичаи в Холандия;
- да подпомага, според възможностите си и да информира български граждани, пребиваващи в Кралство Холандия.
Пощенски адрес на фондацията:
Stichting De Heilige Aartsengel Michaël
Bakkersstraat 57 A
2513TJ 's-Gravenhage
E-mail: bulgarije.nl@gmail.com

Хелзинкски комитет за защита правата и свободите на българите в Югославия
Helsinski odbor prava i slobodi Bugara u Jugoslaviji
Създаден през 1997 г. като правозащитна организация. Развива дейност главно в Димитровград.
Адрес за кореспонденция:
18320 Димитровград
ул. Васил Иванов № 1
Сърбия
Председател: Зденка Тодорова
Тел./факс: 00381 10 363 367
e-mail: helsinkom@ptt.rs

Холандско-българско дружество за приятелство, Амстердам
Dutch-Bulgarian Friendship Association
Председател: Хари Майер.
Създадено през 1982 г. Поставя си като цели: да помогне за разширяване на сътрудничеството в търговско-икономически и културен аспект между двете страни; да съдейства на българското посолство за важни събития от съвременните българо-холандски отношения.
Обединява общественици, учени, бизнесмени и почитатели на българската култура.

Хуманитарна организация „Солидарност”
Създадена през 1996 г. като правозащитна организация.
Адрес за кореспонденция:
18320 Димитровград
ул. Васил Иванов № 1
Сърбия

Център на българската общност, Вашингтон
Bulgarian Community Center, Washington
Създаден през 2002 г. Обединява българите от района на Вашингтон. Основната цел е запазването и поддържането на тяхната културна, езикова и религиозна идентичност. Работи за разпространението на най-добрите постижения на българската култура, образование, наука и изкуство сред българите и приятелите от САЩ.
Председател: Асен Асенов

Център на българската общност, Лос Анджелис, Калифорния
Bulgarian Community Center
Тел.: (310) 472-2001
Адрес: 1139 Chanitilly Road, Los Angeles, CA 90077
Web-site: http://www.bgcenter.net

Шведско-българско дружество, Стокхолм
Svensk-Bulgariska Sällskapet, Stokholm
Създадено през 1947 г. В него участват предимно шведи и по-малко българи. Организира срещи на приятелите на България.
E-mail: Plamen.Balkandjiev@tritech.se

Шотландско-българска асоциация, Дънди
Развива интензивна дейност, особено в междууниверситетското сътрудничество и в областта на научно-промишленото коопериране.
Председател: проф. Николай Желев от университета Абърдей в Дънди, почетен консул на България в Шотландия.
E-mail: Nikolai.Zhelev@abertay.ac.uk
Уеб-сайт: www.bulgarianconsulatescotland.org.uk

Ярославска регионална обществена организация “Шипка”
Общественная организация “Шипка”, Ярославль
Създадена през1998 г. Стреми се към развитие на българо-руските научни, културни и делови контакти. Организира панаири, изложби, изложения.
Председател: Петър Маринов Димитров
Адрес за кореспонденция:

150000 г.Ярославль
Мукомольный пер., д. 6
Тел.: 452-599982 /офис/

„Асоциация на българските деца в Навара” - Памплона
 

Създадена през 2016 г.

Председател: Ели Евтимова

мобилен тел.: 610 139 539 

e-mail: patilantsinav@gmail.com

http://patilantsinav.jimdo.com/

„Дружество на българките”, Алжир
Събират се в зала на посолството на Република България в Алжир.Организират посещения на изложби, заедно отбелязват празници. Осъществяват контакти с асоциацията на съпругите на дипломатите, с алжирски художествени и творчески съюзи.
Адрес: Посолство на Република България в Алжир
13, bd Colonel Bougara, Alger – centre
тел.: 00 213 21/23 00 14, 00 213 21/23 01 21
e-mail: alger_ambassade_bg@abv.bg

„Клуб на българката”, Кайро
Клубът се събира в салоните на посолството на Република България в Кайро. На тези сбирки българските жени споделят опита си за начина на живот в египетското общество. Взаимно се подкрепят и подпомагат при решаването на житейски проблеми. Отбелязват български празници. Организиран е курс по български език, посещаван от деца от смесени бракове.
Адрес: Посолство на Република България, Кайро, Египет
EGYPT, CAIRO
6 El Malek El Afdal Street, Zamalek
тел.: 0020 2 27-363-025
факс: 0020 2 27-363-826
E-mail: bulembcai@link.net

“Помощ за България”, Франкфурт
Bulgarienhilfe, Frankfurt
Хуманитарна организация.
Председател: Лили Шмит
Контакт чрез ДАБЧ.

СЪБИТИЯ
ЗА МЕДИИТЕ
Още съобщения
© 1998-2018 Aba.government.bg. Всички права запазени.