Регистър на организациите на
българи по смисъла на ЗБЖИРБ
п»ї
Административно-правно обслужване / Онлайн записване за подаване на заявления
РАЗРЕШЕНИТЕ ЗНАЦИ ПРИ ПОПЪЛВАНЕ СА БУКВИ НА КИРИЛИЦА И ЦИФРИ. МОЛЯ НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ""

Дата на приемане *:
[?]

 Системата за онлайн записване за подаване на заявления за удостоверения за български произход, е активна от понеделник до петък от 20:00ч., до запълване на определен брой заявки на ден.

Време на приемане
в администрацията*:
E-mail *:
Име *:
Презиме *:
Фамилия *:
Да послужи пред *:

задръжте CTRL за да маркирате повече с мишката
Роден в (държава) *:
Роден в (регион) *:
Дата на раждане
(ГГГГ-ММ-ДД) *:
Акт на раждане *:(Пример: 24/1965)
Гражданство *:
Други гражданства:
Образование *:
Специалност:
Кога и къде
сте завършили?:
(година, учебно заведение, държава,населено място)
Произход :
Постоянен адрес:
(държава,населено място,адрес)
Телефон:
Професия:
Отбили ли сте
наборна военна служба?
Майка:
Име *:
Презиме *:
Фамилия *:
Дата на раждане
(ГГГГ-ММ-ДД):
Място на раждане: (държава,населено място)
Образование :
Месторабота:
Произход :
Гражданство :
Други гражданства :
Баща:
Име *:
Презиме *:
Фамилия *:
Дата на раждане:
(ГГГГ-ММ-ДД)
Място на раждане:(държава,населено място)
Образование :
Месторабота:
Произход :
Гражданство :
Други гражданства :
Съпруг/а:
Име:
Презиме:
Фамилия:
Дата на раждане:
(ГГГГ-ММ-ДД)
Място на раждане:(държава,населено място)
Образование :
Месторабота:
Произход :
Гражданство :
Други гражданства :
Братя и сестри :
/трите имена, дата на раждане, месторождение (държава,населено място), местоживеене, гражданство/
Деца :
/трите имена, дата на раждане, месторождение (държава,населено място), местоживеене, гражданство/
Имате ли роднини,
живеещи в Република България? :

/трите имена, дата на раждане, месторождение (държава,населено място), местоживеене (държава,населено място,адрес), гражданство/
Имате ли роднини,
които са български
граждани или които са били български граждани? :

/имена, местожителство (държава,населено място,адрес), от кога до кога са били български граждани, причини за загубване на гражданството/
Смятате ли да се
установите трайно в Република
България, кога и къде? :
Необходими документи:
* Прочетох какви документи са ми необходими
Въведете кода от картинката * :
СЪБИТИЯ
ЗА МЕДИИТЕ
Още съобщения
© 1998-2018 Aba.government.bg. Всички права запазени.