Регистър на организациите на
българи по смисъла на ЗБЖИРБ
Българите по света / Турция

Българска православна църковна община, Истанбул (Цариград)
Bulgar Ortodoks Kilisesi Vakfı, Istanbul
Общината съществува от 1842 г. Към нея са трите български храма в Истанбул и този в Одрин.
В Истанбул:
Храм „Св. Първомъченик архидякон Стефан” (Желязната църква)
Храм „Св. Димитър” (гробищната църква)
Храм „Св. Иван Рилски Чудотворец” (в сградата на Екзархията)

Председател: Васил Лязев
Свещеник: отец Ангел Велков
Адрес за кореспонденция: Bulgar Ortodoks Kilisesi Vakfı
Yönetim Kurulu
Abide-i Hürriyet Caddesi № 124
Şişli – İstanbul
TURKEY
Тел./факс: 0090 212 231 05 89
e-mail: info@svetistephan.com
уеб-сайт: www.svetistephan.com

В Одрин:
Храм „Св. Георги Победоносец”
Свещеник: отец Александър Чакърък
Адрес за кореспонденция:
kaiik Orta cukur
pafta 135, Ada 338 parcel 29
Edirne
Turquie
Тел.: 0090 532 710 68 99
e-mail: tra_kya@abv.bg
Храм “Св. св. Константин и Елена”

НОВИНИ
СЪБИТИЯ
Текущи събития
Не са намерени събития
Предстоящи събития
Не са намерени събития
© 1998-2019 Aba.government.bg. Всички права запазени.