Регистър на организациите на
българи по смисъла на ЗБЖИРБ
Българите по света / Румъния

Ансанбъл “Българче” към Съюза на банатските българи в Румъния, филиал Винга
Създаден през пролетта на 2002 г. Макар че е новосъздаден, ансамбъл “Българче” е участвал в многобройни турнета и фолклорни фестивали както в страната, така и в чужбина. Репертоарът му съдържа български народни танци, специфични за Винга, народни танци от различни части на България, както и румънски народни танци от северозападен Банат. Ансамбълът има около 80 танцьори, разпределини в три групи, според възрастта, от 5 до 25 години.
Ръководител и хореограф: Адриан Косилков.
E-mail: cosilcov_adrians@yahoo.com

Българска православна църковна община
Създадена е през 1954 г. Под юрисдикцията на Българската православна църква.
За контакт: ставрофорен иконом отец Петър Тотев
тел.: 00402 13 30 86 70
моб. тел.: 0040 723 64 84 77
е-mail: totev@pcnet.ro
             totev_petar@yahoo.com
уеб-сайт: www.bgchurchro.com

Български демократичен съюз в Румъния
Учреден през 1990 г. Седалището е в Букурещ. Според ръководството  има структури (филиали) в 33 селища. Развива активна културно-просветна дейност.
Председател: Мария Дину
Адрес за кореспонденция: Uniunea Democrata Bulgara din Romania (UDBR)
ul. Doamnei nr. 18, sector 3, Bucureshti
ROMANIA
Лице за контакт: Лука Велчов
Тел./факс: 0040 21 31 21 406

Вестник “Наша глас”, Тимишоара
Náša glás
Вестникът започва да излиза на 11.01.1990 г. Списва се на банатски български език, книжовен български език и румънски език. Изданието излиза с тираж 1 500 екземпляра два пъти в месеца.
Читателите на вестника са българско малцинство в Румъния, както и от целия свят.
Издател: Съюз на банатските българи в Румъния.
Финансиране: Съюз на банатските българи в Румъния и Департамент за междуетнически връзки на Румъния.
Главен редактор: Щефан Велчов-Заблатоске
Редакционен екип: Николай Марков, Ана-Каролина Иванчов
Пощенски адрес за кореспонденция: Timişoara 1900, Piaţa Unirii, nr. 14, România
Тел.: 004-056-490697
Факс: 004-056-490697
E-mail: qmedia@gmx.de
              nickmarkov@gmail.com
Уеб- сайт: www.starbisnov.blogspot.com

Емисия на банатски български език по Румънската национална телевизия TVR 3
TVR 3 – emisiune în limba bulgară
Телевизионните емисии на банатски български език по Румънската национална телевизия TVR3 започват през 2009 г. веднъж седмично с продължителност 10 минути.
Продуцент: Съюз на банатските българи в Румъния, ТВ Румъния
Финансиране: ТВ Румъния
Главен редактор: Николета Чокани
Пощенски адрес за кореспонденция:
Timişoara, Piaţa Unirii, nr. 14, România
Тел.: 004-056-490697
Факс: 004-056-490697
E-mail: qmedia@gmx.de
              nickmarkov@gmail.com;
Уеб- сайт: www.starbisnov.blogspot.com

Емисия на банатски български език по ТВ АРАД, Тимишоара
TV Arad – emisiune în limba bulgară
Телевизионната емисия на банатски български език по ТВ АРАД стартира през 2009 г. два пъти месечно с продължителност 30 минути.
Финансиране: Съюз на банатските българи в Румъния, ТВ Румъния.
Главен редактор: Мариа Хайлемас
Пощенски адрес за кореспонденция:
Timişoara, Piaţa Unirii, nr. 14, România
Тел.: 004-056-490697
Факс: 004-056-490697
E-mail: qmedia@gmx.de
              nickmarkov@gmail.com
Уеб- сайт: www.starbisnov.blogspot.com

Начално училище в с. Брещя, област Тимиш
След 1992 г. изучаването на български език като отделен предмет е подновено и се преподава 4 часа седмично  от 2 до 4 клас.
Лице за контакт: Петру Радулов
Адрес за кореспонденция: Judetul Timis, sat Brestea, comuna Denta, br. 98
ROMANIA
Тел./факс: 0040 356 819 121
e-mail: zlatbres@yahoo.co.uk

Основно училище в с. Винга, област Арад
След 1991 г. се възстановява изучаването на българския език катоотделен предмет. Български език се изучава от 2 до 8 клас по 1 час  седмично.
Лице за контакт: Адриан Косилков
Адрес за кореспонденция: s. Vinga, Jud. Arad, Cod. 371400, br. 111
ROMANIA
Тел: 0040 257 206 214;
        0040 257 460 092
Е-mail: cosilcov_adrians@yahoo.com

Радио Тимишоара – емисия на банатски български език
Radio Timişoara – emisiune în limba bulgară
Радиоемисиите на банатски български език по Радио Тимишоара започват през март 1990 г. Слушателската аудитория е българското малцинство в Румъния, както и от целия свят. Излъчва се веднъж седмично с времетраене 1 час.
Продуцент: Съюз на банатските българи в Румъния
Финансиране: Държавно национално радио - Радио Румъния.
Главен редактор: Николета Чокани
Пощенски адрес за кореспонденция:
Timişoara, Piaţa Unirii, nr. 14, România
Тел.: 004-056-490697
Факс: 004-056-490697
E-mail: qmedia@gmx.de
              nickmarkov@gmail.com;
Уеб сайт: www.starbisnov.blogspot.com

Списание “Литературна мисъл”, Тимишоара
Literaturna miselj - Gândul literar - Литературна мисъл
Списанието се издава от 1992 г. Списва се на банатски български език, книжовен български език, румънски и в отделни случаи на френски, немски, унгарски езици. Изданието на Съюза на банатските българи в Румъния излиза един път месечно с тираж 1 000 екземпляра.
“Литературна мисъл” e списание за култура (в най-обширния смисъл на думата) на българското малцинство в Румъния. Предимно за банатските българи (област Банат), но и за българите от другите области на Румъния: Трансилвания (бивш Седмиградско), Молдова, Добруджа, Мунтения (бивша Валахия, Влашко) и Олтения. Сред читателите на списанието са българи от румънския (но има заинтересовани и от сръбския) Банат, както и от други региони на Румъния, а също и от България (в частност банатските българи, но не само), както и българи (особено банатски) от почти всички континенти; също румънци, а и лица от другите 17 национални малцинства от Румъния.
Издател: Съюз на банатските българи в Румъния, Департамент за междуетнически връзки в Румъния.
Главен редактор: Ана-Каролина Иванчов
Редакционен екип: Мики Марков – зам. гл. редактор, Стефан Велчов – редактор,  Петронела Петков-Шехаби (от Брещя) – редактор, сътрудници: Монсеньор Гюка Аугустинов – енорийски свещеник, декан, каноник, Николета-Рафаела Чокани – редактор на банатските български предавания по Радио и ТВ Тимишоара, Мария Хайлемас – редактор на банатската българска емисия ТВ Арад, Елена Келчов и Петър Телбис (от Сунниколау Маре), Анка Наков, Ана Петков, Антон Узун и Станка (Таня) Велчов (от Стара Бешенова – Star Bišnov – Dudeştii Vechi), Ани Тодорович (от Винга), Светлана Караджова (от Бърдарски Геран, България), Гюри Аугустинов (от Германия), Карол-Матей Иванчов – гл. основател (на публикациите) на Съюза на банатските българи в Румъния.
Пощенски адрес за кореспонденция:
Съюз на банатските българи в Румъния  –  Uniunea Bulgară din Banat–România
 “Литературна мисъл” – Gândul literar
 Ivanciov  Ana-Carolina
Piaţa Unirii, № 14, Timişoara, Jud. Timiş, România
Тел.: 0040-256-490697
          0040-721684580
Факс: 0040 256-490697
E-mail: ivanka_banat@yahoo.com
Уеб- сайт: www.starbisnov.blogspot.com

Съюз на банатските българи в Румъния
Uniunea Bulgara din Banat – Romania
Създаден през 1989 г. със седалище Тимишоара и филиали в 18 населени места.
Председател: Никола Миркович
Адрес за кореспонденция:  Uniunea Bulgara din Banat – Romania
Timisoara, cod. 1900
Лице за контакт: Никола Миркович, Ники Марков
Тел./факс: 00402 56 490 697
e-mail: uniuneabulgaradinbanat _romania@hotmail.com
             Qmedia@gmx.de; nickmarkov@gmail.com

Филиалът с. Дудещи Веки
Лице за контакт: Георги Наков
Адрес за кореспонденция: Uniunea Bulgara din Banat – Romania
Judetul Timis, comuna Dudestii Vechi, nr. 247
Romania
Тел: 0040 256 384 104

Филиалът  във Винга
Лице за контакт: Франциск Драгинов
Адрес за кореспонденция: Uniunea Bulgara din Banat – Romania
Judetul Arad, comuna Vinga, nr. 459
Romania
Тел: 0040 257 460 281
Факс: 0040 257 460 004

Филиалът в гр. Дета
Лице за контакт: Йоан Бобойчиов
Адрес за кореспонденция: Uniunea Bulgara din Banat – Romania
Judetul  Timis, oras Deta, str. Victoriei, nr. 26
Romania

Филиалът  в гр. Арад
Лице за конаткт: Николай Койов
Адрес за кореспонденция:  Uniunea Bulgara din Banat – Romania
Loc. Arad, str. Predeal, nr. 12, bloc 2 A, jc B, ap. 40
Тел: 0040 755 019 048
                               Мария Хайлемас
Адрес за кореспонденция: Str. Alba Iulia, nr. 6, bloc 538, ap. 52
Тел: 0040 257 277 576; 0040 357 802 612
e-mail: mariahailemas@yahoo.com

Филиалът в  Букурещ
Адрес за кореспонденция: Uniunea Bulgara din Banat – Romania
Bukurecti, str. Barbu Lautaru nr. 2
Лице за контакт: Валентин Шербан
Тел: 0040 755 019 037
        0040 733 804 581
e-mail: valentinusdv@yahoo.com

Теоретичен лицей, Дудещи Веки
Liceul teoretic "Sfintii Kiril Si Metodii", Dudestii Vechi
Румънско държавно училище в Банат, в което през 1990 г.  се подновява изучаването на български книжовен език.
Директор: Станка Велчова
Адрес за кореспонденция: Jud. Timis, Dudestii Vechi  1977,
ROMANIA
тел./факс: 0040 256 384 101
e-mail: liceulteoreticdv@apropo.ro
Лице за контакт: Ана Накова
тел./факс: 0040 256 305 610

Теоретическа българска гимназия “Христо Ботев”, Букурещ
Liceul theoretic bulgar “Hristo Botev”, Вucuresti
Гимназията с преподаване на български език е открита в Букурещ през учебната 1998/1999 година.
Директор: Флорика Деметер
Адрес за кореспонденция: Liceul theoretic bulgar “Hristo Botev”
Str. Semicercului 12 Sector 1
Вucuresti
Romania
тел.: 0040 21 212 58 44
е-mail: luceulbulgar@yahoo.com
             andademeter@yahoo.com


Училище „Йордан Йовков”, Букурещ, Румъния
Училище „Йордан Йовков” към дипломатическата мисия на Р България в Букурещ е открито през 1987 г. След кратко прекъсване, дейността му е възобновена през 2001 г. чрез помощта на българската компания “Приста Ойл”.
Училището е с преподаване на български език и литература от І до ХІІ клас.
Преподавател е г-жа Виолета Пикова, завършила специалност “българска филология” в СУ “Св. Климент Охридски”, със защитен докторат по специалността в Букурещкия университет.
Занятията се провеждат в библиотеката на посолството, оборудвана за учебния процес на училището.
В училище “Йордан Йовков” се обучават български ученици, чиито родители временно или постоянно пребивават в Румъния. В края на всяка учебна година се издават дипломи за завършен клас, позволяващи продължаване на образованието в България. От създаването си до момента в училището са се дипломирали около 100 български деца, продължили обучението си в средни и висши учебни заведения в България.
Адрес на посолството: гр. Букурещ, ул. “Рабат” № 5.
Лице за контакт: Виолета Пикова – тел. 0040 766 264 541
Уеб сайт: www.bgembassy-romania.org/?cat=38
Email: bulembassy@rdsmail.ro

НОВИНИ
СЪБИТИЯ
Текущи събития
Не са намерени събития
Предстоящи събития
Не са намерени събития
© 1998-2018 Aba.government.bg. Всички права запазени.