Консултативен съвет (old)

Представяме на вашето внимание проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за устройството, организацията и дейността на Консултативния съвет при Изпълнителна агенция за българите в чужбина.

Проектът е публукуван и на Портала за обществени консултации, където може да оставите вашите въпроси и коментари в рамките на следващите 14 дни - https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7450

НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕТО, СЪХРАНЯВАНЕТО И ДОСТЪПА ДО ЕЛЕКТРОННИЯ РЕГИСТЪР С ДАННИ ЗА ЛИЦАТА, ЗА КОИТО КОНСУЛТАТИВНИЯТ СЪВЕТ ПРИ ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА Е УСТАНОВЯВАЛ БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО, ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПРИ ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

Външно съгласуване

Частична предварителна оценка на въздействието

Съобщение до средствата за масова информация

Доклад от Николай Милков – Министър на външните работи

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО, ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА, И НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕТО, СЪХРАНЯВАНЕТО И ДОСТЪПА ДО ЕЛЕКТРОННИЯ РЕГИСТЪР С ДАННИ ЗА ЛИЦАТА, ЗА КОИТО КОНСУЛТАТИВНИЯТ СЪВЕТ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА Е УСТАНОВЯВАЛ БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД

ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

Становище на администрацията на Министерския съвет

Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта