Новини
Посещение в гр. Твардица
22.03.2024

Твардица бе последната точка от посещението на Г-жа Райна Манджукова и г-н Ашот Казарян при сънародниците ни в Молдова. Кметът на градчето г-н Георги Попов и част от екипа му посрещнаха гостите в кметството. Г-н Попов разказа за града и сподели разочарованието си, че за пореден път проектите, които подава в посолството по ОПР биват отхвърлени, но че той ще продължава да кандидатства. След това всички заедно се отправиха в Дома на културата, където с огромен интерес разгледаха музея на селото Музикалния колеж „Штефан Няге“. Там ги очакваха директорката на колежа г-жа Алла Кара и на Школата по изкуства „Григори Мурзаков“ г-жа Альона Шавриева. Действително помпозната сграда на Дома на културата има нужда от ремонт и най-вече от решаване на въпроса с отоплението й. Класните стаи на Музикалния колеж се отопляват с електрически радиатори, което е крайно недостатъчно, а огромната концертна зала в зимния период е на практика неизползваема.

Обсъден бе въпросът по какъв начин България може да помогне и на училището и на дома на културата. Тъй като тези въпроси са извън преките компетенции на агенцията, продължението на разговора остана за евентуалното посещение на г-жа Кара в България в рамките на съвместната инициатива на ИАБЧ с ЮЗУ „Неофит Рилски“ през м. април тази година.

Снимки: ИАБЧ

 

Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта